Optiheat

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo voda - voda - OPTIHEAT IVAR.HP WW OH E

Navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované rodinné domy a stredné objekty. Kompaktné tepelné čerpadlá určené pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá IVAR HEAT PUMPS typu IVAR.HP WW odoberajú energiu s podzemnej alebo povrchovej vody, ktorá je pomocou čerpadla dopravovaná buď priamo do výparníku tepelného čerpadla, alebo do výmenníku medziokruhu, z ktorého je tepelná energia dopravovaná do výparníku pomocou nemrznúcej zmesi. Efektívne je čerpanie spodnej vody z max. hĺbky 15m. Pred zahájením montážnych prác je nutné vykonať čerpaciu a vsakovaciu skúšku a rozbor vody.

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IHPWWOH22EIVAR.HP WW OH 21eTepelné čerpadlo voda-voda - OPTIHEAT - 28,1 Kw11 214,29 €
IHPWWOH25EIVAR.HP WW OH 24eTepelné čerpadlo voda-voda - OPTIHEAT - 32,2 kW12 346,94 €
IHPWWOH29EIVAR.HP WW OH 28eTepelné čerpadlo voda-voda - OPTIHEAT - 37,9 kW13 061,22 €
IHPWWOH33EIVAR.HP WW OH 32eTepelné čerpadlo voda-voda - OPTIHEAT - 42,9 kW14 081,63 €