Plastifikátor IVAR.PL 10

  • prísada do betónovej zmesi pre vykurovacie dosky podlahového vykurovania, na 1 m3 betónu 7 kg plastifikátoru

Poznámka:
presný zmiešavací pomer a aplikácia viď technický katalóg, štítok na obale výrobku, 10 kg plastifikátoru na cca 25 m2 betónovej mazaniny 5 cm výšky

Obj. kód Cena bez DPH
PL10IVAR.PL 10Plastifikátor UMAFORM SM - kanystr1/103,06 €