E.SYTANK

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka je vrátane pripojovaciej sady pre zariadenie E.SYBOX. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posílení tlaku z vodovodného rozvodu.

Rozširovacia nádrž pre E.SYTANK je dodávaná bez príslušenstva alebo aj s pripojovacou zákadňou E.SYDOCK. Nádrž može byť pripojená na troch stranách (z bočných a na zadnej strane), pomocou E.SYTANK spojovacej sady možno systém rozšířit až na potřebnú kapacitu.

Spojovacia sada sa skladá z objímky PVC s tesnením (D.160 mm L = 150), 2PVC zarovnávacích trubek (D.50 mm x L = 60) a spojovacej matice, pre možnosť pripojenia 2-čerpadiel. Táto sada umožňuje prepojenie niekolkých E.SYTANK alebo medzi E.SYTANK a rozšiřovacou nádržou.

Sada pre výtlak E.SYTANK. Voliteľné príslušenstvo sa skládá z 1"PP potrubia. Sada umožňuje pripojenie výtlaku pre samostatnú nádrž E.SYTANK alebo s pomocou SPOJOVADEJ SADY umožňuje prepojenie niekoľkých E.SYTANK alebo E.SYBOX k vytvoreniu tlakových posilňovacích jednotiek skladajúcich sa z niekoľkých čerpadiel a nádrží.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60161819DAB.E.SYTANKE.SYTANK Plastová nádrž 500l *AD*
935,00 €
618,00 €
60166063DAB.E.SYTANKE.SYTANK Rozširovacia nádrž696,00 €
60166008DAB.E.SYTANKE.SYTANK Spájacia sada79,00 €
60162079DAB.E.SYTANKE.SYTANK Sada pre výtlak60,00 €