Príslušenstvo

Strešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strechu IVAR.IVS ST

 • strešný modul pre vertikálne rámové kolektory IVAR.SOLAR 230 ES, 200 M4 a 260 M4 s podperou na šikmú škridlovú strechu, tvar škridlovej krytiny nerozhoduje, materiál nerez – pozink – Al
Obj. kód Cena bez DPH
IVSST25V2IVAR.IVS STStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech168,37 €
IVSST25V1IVAR.IVS STStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech95,92 €
IVSSPO1IVAR.IVS SPStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech11,02 €

Strešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu IVAR.IVS SP

 • strešný modul pre vertikálne rámové kolektory IVAR.SOLAR 230 ES, 200 M4 a 260 M4 na šikmú strechu s plochým typom strešnej krytiny
Obj. kód Cena bez DPH
IVSSP25V2IVAR.IVS SPStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu -151,02 €
IVSSP25V1IVAR.IVS SPStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu -97,96 €
IVSSPO1IVAR.IVS SPStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech11,02 €

Strešný upevňovací modul vetikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu IVAR.IVS RS

 • strešný modul pre vertikálne rámové kolektory IVAR.SOLAR 230 ES, 200 M4 a 260 M4 na rovnú strechu do výšky 8 m nad terénom alebo na terén
Obj. kód Cena bez DPH
IVSRS25V2IVAR.IVS RSStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú rovnú strechu -314,29 €
IVSRS25V1IVAR.IVS RSStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú rovnú strechu -190,82 €
IVSSPO1IVAR.IVS SPStrešný upevňovací modul vertikálnych rámových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech11,02 €

Strešný upevňovací modul vertikálnych alebo horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strechu IVAR.SMST 300, IVAR.SMST 330

 • Strešný modul pre vertikálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR rady TS 300 s podperou a pre horizontálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR TS 330M. Tvar krytiny nerozhoduje. Materiál hliník-nerez so zalisovanými maticami pre lepšiu montáž.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS7052IVAR.SMST 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech235,71 €
IVS7051IVAR.SMST 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú strech128,57 €
IVS3320IVAR.SPOJOVACI KUSStrešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - spojov17,86 €
IVS7032IVAR.SMST 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú stre446,94 €
IVS7031IVAR.SMST 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú stre227,55 €
IVS3334IVAR.SMST 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú škridlovú stre25,51 €

Strešný upevňovací modul vertikálnych alebo horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu IVAR.SMSP 300, IVAR.SMSP 330

 • Strešný modul pre vertikálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR rady TS 300 a pre horizontálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR TS 330M na šikmú plechovú strechu s kombi skrutkami, materiál nerez.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS7012IVAR.SMSP 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu -222,45 €
IVS7011IVAR.SMSP 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu -124,49 €
IVS3320IVAR.SPOJOVACI KUSStrešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - spojov17,86 €
IVS7042IVAR.SMSP 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu370,41 €
IVS7041IVAR.SMSP 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre šikmú plochú strechu213,27 €
IVS3320IVAR.SPOJOVACI KUSStrešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - spojov17,86 €

Strešný upevňovací modul vertikálnych alebo horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu IVAR.SMR 300, IVAR.SMR 330

 • Strešný modul pre vertikálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR rady TS 300 a pre horizontálne vaňové kolektory IVAR.SOLAR TS 330M na rovnú strechu do výšky 8 m nad terénom alebo na terén, materiál hliník.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS7062IVAR.SMR 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - sada p289,80 €
IVS7061IVAR.SMR 300Strešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - sada p137,76 €
IVS3320IVAR.SPOJOVACI KUSStrešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - spojov17,86 €
IVS7072IVAR.SMR 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - sada386,73 €
IVS7071IVAR.SMR 330Strešný upevňovací modul horizontálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - sada200,00 €
IVS3320IVAR.SPOJOVACI KUSStrešný upevňovací modul vertikálnych vaňových kolektorov rady IVAR.SOLAR pre rovnú strechu - spojov17,86 €

Modul pre zväčšenie sklonu upevňovacích modulov vertikálnych a horizontálnych kolektorov rady IVAR.SOLAR IVAR.IVS 38

 • pre vaňové kolektory IVAR.SOLAR TS 300 a TS 330M
Obj. kód Cena bez DPH
IVS3850IVAR.IVS 38Modul pre zväčšenie sklonu upevňovacích modulov vertikálnych a horizontálnych kolektorov rady IVAR.S9,49 €
IVS3851IVAR.IVS 38Modul pre zväčšenie sklonu upevňovacích modulov vertikálnych a horizontálnych kolektorov rady IVAR.S13,27 €
IVS3852IVAR.IVS 38Modul pre zväčšenie sklonu upevňovacích modulov vertikálnych a horizontálnych kolektorov rady IVAR.S17,35 €

Strešný upevňovací modul trubicových kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN typu IVAR.SOLAR VTN ST, IVAR.SOLAR VTN PS, IVAR.SOLAR VTN RS

 • Strešný upevňovací modul kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN
 • materiál nerez/pozink /AL
Obj. kód Cena bez DPH
IVSVTNST01IVAR.SOLAR VTN STStrešný upevňovací modul trubicových kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN pre šikmú škridlovú strechu -73,47 €
IVSVTNPS01IVAR.SOLAR VTN PSStrešný upevňovací modul trubicových kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN pre šikmú plochú strechu - sad227,55 €
IVSVTNRS01IVAR.SOLAR VTN RSStrešný upevňovací modul trubicových kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN pre šikmú rovnú strechu - sada389,80 €

Skrutkovacia montážna sada pre prírubové vaňové kolektory rady IVAR.SOLAR TS typ IVAR.SMS

 • montážne sady pre pripojenie a vzájomné prepojenie solárnych vaňových kolektorov IVAR.SOLAR TS 300, TS 330 M
Obj. kód Cena bez DPH
IVS4111IVAR.SMSSkrutkovacia montážna sada pre prírubové vaňové kolektory rady IVAR.SOLAR TS - sada pre 1 kolektor -64,29 €
IVS4019IVAR.SMSSkrutkovacia montážna sada pre prírubové vaňové kolektory rady IVAR.SOLAR TS - sada pre ďalší 1 kole12,45 €
IVS4076IVAR.SMSSkrutkovacia montážna sada pre prírubové vaňové kolektory rady IVAR.SOLAR TS - redukčný súbor - . 2212,45 €

Montážna sada pre rámové solárne kolektory rady IVAR.SOLAR IVAR.SOL MS

 • montážna sada pre pripojenie a vzájomné prepojenie rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 230 ES, 200 M4 a 260 M4
Obj. kód Cena bez DPH
IVSMS1IVAR.SOL MS 1Montážna sada pre rámové solárne kolektory rady IVAR.SOLAR - sada pre ďalší 1 kolektor -60,20 €
IVSMS2IVAR.SOL MS 2Montážna sada pre rámové solárne kolektory rady IVAR.SOLAR - sada pre 2 kolektory -146,94 €

Montážna sada pre solárne kolektory IVAR.SOLAR VACUUM VTN typu IVAR.SOLAR VTN MS1, IVAR.SOLAR 2543

 • montážna sada pre pripojenie kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM VTN na Cu potrubie 18x1
Obj. kód Cena bez DPH
IVSVTNMS1IVAR.SOLAR VTN MS 1Montážna sada pre solárne kolektory IVAR.SOLAR VACUUM VTN - pre 1 kolektor - Cu 18 x 139,80 €
254308IVAR.SOLAR 2543Zverné šróbenie k solárnym systémom - sada pre ďalší 1 kolektor - Cu 1825,00 €

Príslušenstvo - pre solárne regulátory IVAR.SOLAR TT, IVAR.SOLAR TR, IVAR.SOLAR KA, IVAR.SOLAR FUSE

 • teplotné čidlá Pt1000 do jímky pre solárne regulácie ISTDC, IMTDC, ILTDC a IXTDC
 • IVAR.SOLAR TT/S2 – čidlo do jímky, silikónový kábel 2m, 180 °C
 • IVAR.SOLAR TT/P4 – čidlo do jímky, PVC kábel 4m, 95 °C
 • IVAR.SOLAR TR/P4 – čidlo do potrubia, PVC kábel 4m, 95 °C
 • IVAR.SOLAR KA12 – prepäťová ochrana pre kolektorové čidlo v inštalačnej krabičke 90x35x38 mm
 • IVAR.SOLAR FUSE – poistka 2A – pomalá
Obj. kód Cena bez DPH
IVS85220IVAR.SOLAR TT/S2Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo do jímky - 180°C - 2 m kábel16,33 €
IVS85140IVAR.SOLAR TT/P4Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo do jímky - 95°C - 4 m kábel20,92 €
IVS81140IVAR.SOLAR TR/P4Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo na potrubí - 95°C - 4 m kábel25,51 €
IVS77600IVAR.SOLAR KA12Príslušenstvo pre solárne regulátory - prepäťová ochrana - pre kolektorové čidlo - 90 x 35 x 38 mm16,94 €
IVS02125IVAR.SOLAR FUSEPríslušenstvo pre solárne regulátory - poistka 2A - pomalá -0,82 €

Čidlo merania prietoku a teploty - pre solárne regulátory IVAR.SOLAR VFS

 • IVAR.SOLAR VFS čidlo pre združené meranie prietoku a teploty
 • žiadne pohyblivé časti
 • minimálne tlakové straty
 • žiadne odchýlky merania spôsobené opotrebovaním
 • ” 2 in 1 čidlo” prietok a teplota v jednom čidle
Obj. kód Cena bez DPH
IVS78012IVAR.SOLAR VFS1Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo pre meranie prietoku a teploty - 1-12l/min, nerez - 3/4147,96 €
IVS78040IVAR.SOLAR VFS2Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo pre meranie prietoku a teploty - 2-40l/min, nerez - 3/4154,08 €
IVS78100IVAR.SOLAR VFS5Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo pre meranie prietoku a teploty - 5-100l/min, plast - 1248,98 €
IVS78200IVAR.SOLAR VFS10Príslušenstvo pre solárne regulátory - čidlo pre meranie prietoku a teploty - 10-200l/min, plast - 5305,10 €

Odvzdušňovací a uzatvárací ventil - pre solárne systémy IVAR.OVS SOLAR, IVAR.KK 29S

 • PN 10, T = -30 ˚C až +180 ˚C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena bez DPH
250031IVAR.OVS SOLAROdvzdušňovací ventil pre solárne systémy - T = -30 ÷ +180°C - 3/823,37 €
R29284IVAR.KK 29SUzatvárací ventil pre solárne systémy - T = -30 ÷ +180°C - 3/8 MF11,94 €

Automatický odlučovač vzduchu - pre solárny systém IVAR.DISCAL SOLAR 251

 • PN 10, T = -30 ˚C až +160 ˚C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena bez DPH
251003IVAR.DISCAL SOLAR 251Automatický odlučovač vzduchu pre solárny systém - T = -30 ÷ +160°C - 3/481,63 €
251007IVAR.DISCAL SOLAR 251Automatický odlučovač vzduchu pre solárny systém - T = -30 ÷ +160°C - 5/4184,69 €

Poistný ventil - pre solárne systémy IVAR.PV SOLAR

 • PN 10, T = -30 ˚C až +160 ˚C
 • dodáva sa s otváracím pretlakom 6 bar alebo 10 bar, zmes voda glykol 50 %
 • materiál chromovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena bez DPH
253046IVAR.PV SOLARPoistný ventil pre solárne systémy - T = -30 ÷ +160°C - 1/2 x 3/4 - 6 bar18,16 €
253040IVAR.PV SOLARPoistný ventil pro solárne systémy - T = -30 ÷ +160°C - 1/2 x 3/4 - 10 bar18,16 €
253056IVAR.PV SOLPoistný ventil pre solárne systémy - T = -30 ÷ +160°C - 3/4 x 1. - 6 bar28,37 €
253050IVAR.PV SOLPoistný ventil pre solárne systémy - T = -30 ÷ +160°C - 3/4 x 1. - 10 bar28,37 €

Termostatický zmiešavací ventil - pre solárne systémy IVAR.MIX SOLAR

 • PN 14, T = 0 ˚C až +110 ˚C, teplotný rozsah +36 ˚C až +50 ˚C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58, pre konštantnú teplotu TV – plynulé nastavenie
Obj. kód Cena bez DPH
507025SOLIVAR.MIX SOLARTermostatický směšovací ventil pro solární systémy - 1/2" - Kv 1,2063,27 €
507035SOLIVAR.MIX SOLARTermostatický směšovací ventil pro solární systémy - 3/4" - Kv 1,2069,39 €

Zverné šróbenie - pre solárne systémy IVAR.SOLAR 2543, IVAR.SOLAR 2544, IVAR.SOLAR 2547, IVAR.SOLAR 2548, IVAR.SOLAR 2540

 • PN 16, T = -30 ˚C až 160 ˚C
 • pripojenie na potrubie ø 22 mm alebo ø 18 mm
 • materiál mosadz OT 58, tesnenie VITON
Obj. kód Cena bez DPH
254308IVAR.SOLAR 2543Zverné šróbenie k solárnym systémom - sada pre ďalší 1 kolektor - Cu 1825,00 €
254302IVAR.SOLAR 2543Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - . 22 Cu x . 22 Cu27,45 €
254458IVAR.SOLAR 2544Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 M x . 18 Cu16,12 €
254452IVAR.SOLAR 2544Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 M x . 22 Cu17,45 €
254758IVAR.SOLAR 2547Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 M x . 18 Cu17,04 €
254752IVAR.SOLAR 2547Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 M x . 22 Cu20,82 €
254858IVAR.SOLAR 2548Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 F x . 18 Cu18,67 €
254852IVAR.SOLAR 2548Zverné šróbenie k solárnym systémom - T = 0 ÷ +160°C - 3/4 F x . 22 Cu21,22 €
254002IVAR.SOLAR 2540Zverné šróbenie k solárnym systémom - zátka - T = 0 ÷ +160°C - zátka x . 22 Cu14,59 €

Regulačný ventil - s prietokomerom IVAR.SOLAR 258

 • regulačný ventil s prietokomerom pre solárne systémy
 • priamy odpočet aktuálneho prietoku
 • T = - 30°C až + 130 °C
 • zmes voda glykol až 50 %
 • materiál tela – mosadz
Obj. kód Cena bez DPH
258503IVAR.SOLAR 258Regulačný ventil s prietokomerom - T = +3 ÷ +130°C - 3/4107,14 €
258533IVAR.SOLAR 258Regulačný ventil s prietokomerom - T = +3 ÷ +130°C - 3/4107,14 €
258523IVAR.SOLAR 258Regulačný ventil s prietokomerom - T = +3 ÷ +130°C - 3/4107,14 €
258603IVAR.SOLAR 258Regulačný ventil s prietokomerom - T = +3 ÷ +130°C - 1125,51 €

Tlakové expanzné nádoby - solárne systémy IVAR.DS - AQUASOLAR, IVAR.DSV - AQUASOLAR

 • T = -10 °C až +130 °C
 • doporučená prevádzková teplota do + 110 °C
 • teplá voda a solárne systémy
 • membrána z SBR
 • koncentrácia nemrznúcej zmesi do 50 %
 • vnútorná povrchová antikorózna ochrana TOP-PRO
 • závitové pripojenie
 • farba biela
 • IVAR.DS - AQUASOLAR - na zavesenie
 • IVAR.DSV - AQUASOLAR -s podstavcami
 • schválené v súlade so smernicou EU pre tlakové zariadenia 97/23/ES
 • označenie CE
Obj. kód Cena bez DPH
A222L16IVAR.DS-AQUASOLAR 8lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 8 l30,51 €
A222L24IVAR.DS-AQUASOLAR 18lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 18 l38,78 €
A222L27IVAR.DS-AQUASOLAR 24lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 24 l40,82 €
A222L31IVAR.DS-AQUASOLAR 35lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 35 l66,33 €
A242L34IVAR.DSV-AQUASOLAR 50lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 50 l106,12 €
A242L37IVAR.DSV-AQUASOLAR 80lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 80 l143,88 €
A242L38IVAR.DSV-AQUASOLAR 100lTlakové expanzní nádoby a solární systémy - 3/4" - 100 l224,49 €

Držák pro expanzní nádoby IVAR.SOL DR, IVAR.SOL DR2, IVAR.KONZOLA K, IVAR.KONZOLA K2

 • IVAR.KONZOLA KIT SOLAR
 • PN 10, T = -10 ˚C až +120 ˚C
 • konzola vrátane ručného odvzdušnenia, bezpečnostného guľového uzáveru pre expanznú solárnu nádobu, nerezová hadica k napojeniu na solárnu čerpadlovú jednotku
 • materiál mosadz OT 58

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IV86010025IVAR.KONZOLA KDržiak pre expanzné nádoby - konzola - pr. 460 mm27,55 €
IV86010032IVAR.KONZOLA KDržiak pre expanzné nádoby - konzola - pr. 460 mm36,73 €
IVSSOLDRIVAR.SOL DRDržiak pre expanzné nádoby - držiak - pr. 50 ÷ 425 mm9,18 €
IVSSOLDR2IVAR.SOL DR2Držiak pre expanzné nádoby - držiak - pr. 50 ÷ 425 mm14,18 €

Konzoly IVAR.KONZOLA, IVAR.KONZOLA KIT

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
500613IVAR.KONZOLAKonzola pre expanznú nádobu - konzola KIT - 3/4 x 3/446,94 €
5006131IVAR.KONZOLA KITKonzola pre expanznú nádobu - konzola KIT - 3/4 x 3/4103,06 €

Ručná pumpa - pre solárne systémy IVAR.SOLAR 2550

 • Ručná plniaca pumpa pre solárne systémy so spätným ventilom pre zvyšovanie tlaku a doplňovanie nemrznúcej kvapaliny do solárnych systémov. Maximálny výstupný výkon 2 l/min, 4,5 bar
Obj. kód Cena bez DPH
255010IVAR.SOLAR 2550Ručná pumpa pre solárne systémy - ručná plniaca pumpa - 4,5 bar197,96 €

3cestný prepínací ventil - pre solárne systémy IVAR.SOLAR 6443

 • 3cestný prepínací ventil pre solárne systémy slúži k prepínaniu medzi jednotlivými spotrebičmi

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
644356IVAR.SOLAR 64433cestný prepínací ventil pre solárne systémy - 230 V - 3/4195,92 €
644366IVAR.SOLAR 64433cestný prepínací ventil pre solárne systémy - 230 V - 1232,65 €

Nemrznúca zmes - pre vykurovacie a solárne systémy IVAR.THERMOL, GEL.LONG LIFE 500

 • IVAR.THERMOL 
  nemrznúca netoxická kvapalina určená pre vykurovacie zariadenia, na báze propylenglykolu – bez inhibítoru

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IVA.005.THIVAR.THERMOLNemrznúcim prípravok s inhhibítorom - 5 l -
31,63 €
20,00 €
IVA.030.THIVAR.THERMOLNemrznoúca zmes pre vykurovacie systémy sanitárne - s inhibítorom - 30 l
181,63 €
116,00 €
IVA.060.THIVAR.THERMOLNemrznoúca zmes pre vykurovacie systémy sanitárne - s inhibítorom - 60 l
350,00 €
230,00 €
113.164.33IVAR.THERMOL -32°CNemrznúciprípraviok s inhhibítorom - 30 l -
104,08 €
65,00 €
113.164.22GEL.LONG LIFE 500Nemrznúce zmesi pre vykurovacie systémy sanitárne - koncentrát - 5 l
60,20 €
39,00 €
113.164.21GEL.LONG LIFE 500Nemrznoúca zmes pre vykurovacie systémy sanitárne - s inhibítorom - 20 l
219,39 €
149,00 €
ivar.thermol_tl.pdf (PDF  151 kB)

Nerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojitej s káblom IVAR.SOLAR INOX

 • PN 10, T = -50 °C až +150 °C
 • rýchlomontážne, nerezové, pružné potrubie pre solárne systémy izolované UV – stabilnou kaučukovou izoláciou s integrovaným solárnym káblom 2 x 0,75 m2 pre čidlo kolektoru, pre zvýšenie odolnosti izolácie pri montáži a prevádzke je chránená polyuretánovou fóliou
 • pre dopojenie na systém použiť dopojovací systém IVAR.SITE
Obj. kód Cena bez DPH
IVSS0016010IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 16 - 10 m23,47 €
IVSS0016020IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 16 - 20 m22,45 €
IVSS0016050IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 16 - 50 m21,43 €
IVSS0020010IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 20 - 10 m28,57 €
IVSS0020020IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 20 - 20 m27,55 €
IVSS0020050IVAR.SOLAR INOXNerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité so solar káblom - 2 x . 20 - 50 m26,53 €

Nerezové vlnovcové trubky - ohybné IVAR.SITE-TR

 • PN 15, T = +120 °C
 • nerezové vlnovcové trubky – ohybné pre inštaláciu voda - kúrenie - solár
 • určené pre dopojenie kotlov, TČ, výmenníkov, solárnych zostáv a panelov
 • materiál – nerez AISI 304
Obj. kód Cena bez DPH
H12M4000IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 4 m - 12 mm - 1/225,51 €
H16M4000IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 4 m - 16 mm - 3/426,53 €
H20M4000IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 4 m - 20 mm - 1.31,63 €
H12M0030IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 30 m - 12 mm - 1/2163,27 €
H16M0030IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 30 m - 16 mm - 3/4193,88 €
H20M0030IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 30 m - 20 mm - 1.255,10 €
H12M0050IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 50 m - 12 mm - 1/2271,43 €
H16M0050IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 50 m - 16 mm - 3/4318,37 €
H20M0050IVAR.SITE-TRNerezové vlnovcové trubky - ohybné - dĺžka 50 m - 20 mm - 1.442,86 €

Sada objímok pre potrubie IVAR.SOLAR INOX typ IVAR.ISISET

 • slúži k jednoduchému uchyteniu a vedeniu dvojtrubkového potrubia IVAR.SOLAR INOX pomocou jednej oválnej objímky
 • sada obsahuje: 4 ks oválnych objímok, 4 ks skrutiek so závitom, 4 ks hmoždiniek
Obj. kód Cena bez DPH
IVS2.904.004IVAR.ISISETSada objímok pre potrubie IVAR.SOLAR INOX - objímky, vruty, hmoždinky - . 1616,33 €
IVS2.904.005IVAR.ISISETSada objímok pre potrubie IVAR.SOLAR INOX - objímky, vruty, hmoždinky - . 2018,37 €

Lis na ukončenie nerezových vlnovcových trubiek IVAR.KIT RS 341, IVAR.SV1, IVAR.SV2

 • IVAR.KIT RS 341 obsahuje:
  A - IVAR.LIS1 - lis
  B - IVAR.SV1 - DN 12-16
  C - IVAR.SV2 - DN 20-25
  D - rezák
Obj. kód Cena bez DPH
IVA1014843IVAR.KIT RS 341Lis na ukončenie nerezových a vlnovcových trubiek156,12 €
IVA1061882IVAR.SV1Čeľuste na ukončenie nerezových a vlnovcových trubiek - DN 10 - . 12 - . 1616,33 €
IVA1061884IVAR.SV2Čeľuste na ukončenie nerezových a vlnovcových trubiek - DN 20 - . 20 - . 2516,33 €

Sada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR typu IVAR.SITE-PS, IVAR.SITE-MA, IVAR.SITE-KR, IVAR.FASIT 202 W, IVAR.OMNIA SO, IVAR.SITE-LH

 • IVAR.SITE-PS – sada pre výrobu – kompletizáciu prevlečnými maticami, ukončenie potrubia IVAR.SITEF – TR
  sada obsahuje : 20 matíc – 20 polených krúžkov, 20 tesniacich podložiek
 • IVAR.SITE-MA – sada matíc
 • IVAR.SITE-KR – sada polených krúžkov
 • IVAR.FASIT 202 W – sada tesniacich podložiek – voda – max. 180°C
 • IVAR.OMNIA SO – sada tesniacich podložiek – solar – max. 370°C
 • IVAR.SITE-LH – lisovacia hlava
Obj. kód Cena bez DPH
H12MAC20IVAR.SITE-PSSada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - sada - 12 mm - 1/235,71 €
H16MAC20IVAR.SITE-PSSada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - sada - 16 mm - 3/450,00 €
H20MAC20IVAR.SITE-PSSada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - sada - 20 mm - 1.90,82 €
M1600013IVAR.SITE-MASada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - matice - 12 mm - 1/20,97 €
M1600014IVAR.SITE-MASada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - matice - 16 mm - 3/41,58 €
M1600015IVAR.SITE-MASada pripojovacích matíc pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - matice - 20 mm - 1.3,37 €
M1600004IVAR.SITE-KRSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - polené krúžky - 12 mm - 1/20,82 €
M1600006IVAR.SITE-KRSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - polené krúžky - 16 mm - 3/41,07 €
M1600008IVAR.SITE-KRSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - polené krúžky - 20 mm - 1.1,22 €
091GES12IVAR.FASIT 202 WSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - tesniace podložky - voda - 12 mm0,15 €
091GES15IVAR.FASIT 202 WSada tesniacich podložiek pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.FASIT 202 W - tesniace podložky, max. 10,18 €
091GES17IVAR.FASIT 202 WSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - tesniace podložky - voda - 20 mm0,31 €
091GES45IVAR.OMNIA SOSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - tesniace podložky - solár - 12 mm0,20 €
091GES46IVAR.OMNIA SOSada polených krúžkov pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - tesniace podložky - solár - 16 mm0,26 €
091GES48IVAR.OMNIA SOPryžové tesnenie pre vyššie teploty - závitové spoje - PN 16 - 10,36 €
M1600003IVAR.SITE-LHLisovacia hlava pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - lisovacia hlava - 12-16 mm - 1/2 - 3/413,16 €
M1600002IVAR.SITE-LHLisovacia hlava pre nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR - lisovacia hlava - 20 mm - 3/4 - 1.19,69 €

Vsuvka - prechod pre IVAR.SITE-TR typu IVAR.SITE-VS

 • určené pre spojovanie alebo dopojenie nerezového vlnovcového potrubia IVAR.SITE-TR
Obj. kód Cena bez DPH
M1650010IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1/2 - M 1/21,94 €
M1650013IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 3/4 - M 3/43,16 €
M1650014IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1. - M 1.6,02 €
M1650012IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1/2 - M 3/81,94 €
M1650015IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1/2 - M 3/43,98 €
M1650016IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 3/4 - M 1.5,41 €
M1650011IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1/2 - F 3/81,94 €
M1650017IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 1/2 - F 3/45,00 €
M1650018IVAR.SITE-VSVsuvka- prechod pre IVAR.SITE-TR - vsuvka - prechod - M 3/4 - F 1.6,02 €