Program pre výpočet podlahového vykurovania

Spoločnosť IVAR CS ponúka pre návrh podlahového vykurovania výpočtový program IVAR HT 2000Win.

IVAR HT 2000Win
Profesionálny software poskytovaný zdarma spolupracujúcim projektantom v odbore TZB.
Jedná sa o moderné softwarové vybavenie pre projektovanie podlahového vykurovania, ktoré je súčasťou uceleného montážneho systému IVARTRIO. V programe sú zohľadnené platné európske normy súvisiace s projektovaním podlahového vykurovania, ale i súčasné poznatky a produkty renomovaných európskych výrobcov v tejto oblasti.

V prípade záujmu o spoluprácu, doplňujúce informácie či projekčné podklady volajte prosím technického zástupcu pána Mária Prúčneho, tel. +421 905 445 402 alebo píšte na e-mail . S novými záujemcami o naše produkty z radu projektantov TZB sme pripravení nadviazať obojstranne výhodnú spoluprácu.