Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

1 KDN

Tieto automatické tlakové stanice sú určené pre sprinklerové zariadenia a navrhnuté podľa Európskej normy EN 12845. Európska norma EN 12845 stanovuje, že čerpacia stanica môže byť zostavená z nasledujúcich čerpadiel:
- 1 elektrické čerpadlo
- 1 dieselové čerpadlo
- 1 elektrické čerpadlo + 1 dieselové čerpadlo
- 2 dieselové čerpadlá
- 1 elektrické čerpadlo + 2 dieselové čerpadlá
- 3 dieselové čerpadlá

DAB vyrába protipožiarne ATS s jednotlivými čerpadlami v modulovom vyhotovení, ktoré umožňuje zostaviť výslednú čerpaciu stanicu so všetkými kombináciami čerpadiel, ktoré umožňuje norma EN 12845. Modulové ATS sa vyrábajú v štyroch vyhotoveniach:
- 1 KDN MD EN: 1 dieselové čerpadlo
- 1 KDN MD EN – JET: 1 dieselové čerpadlo + 1 pomocné čerpadlo
- 1 KDN...EN: 1 elektrické čerpadlo
- 1 KDN......EN – JET: 1 elektrické čerpadlo + 1 pomocné čerpadlo

Pre vzájomné spojenie modulových ATS sa dodáva ako príslušenstvo spojovacia sada. Jedná sa o potrubný spoj so všetkými montážnymi doplnkami, ktorý sa inštaluje medzi výtlačné potrubia susediacich staníc.
HLAVNÉ KOMPONENTY:
 • Excentrická sacia redukcia upevnená na sacom hrdle čerpadla.
 • Normované odstredivé čerpadlo rady KDN s dištančnou spojkou vo vyhotovení podľa EN 12845.
 • Elektrický alebo dieselový motor schopný dodať čerpadlu maximálny výkon z celého prevádzkového rozsahu
 • Kontrola chodu dieselového motora (snímanie otáčiek).
 • Pre každé čerpadlo samostatný rozvádzač s ovládacím a kontrolným panelom.
  Pre diesel: s voltmetrami a ampérmetrami, 2 spúšťajúcimi akumulátormi, 2 nabíjacími systémami, otáčkomerom, čítačom prevádzkových hodín, prepínačom MAN-0-AUT, hlavným vypínačom, stavovou signalizáciou, ...
 • Rozvádzač s ovládacím a kontrolným panelom pre pomocné čerpadlo (ak je v zostave).
 • Palivová nádrž s objemom zaručujúcim až 6 hodín prevádzky (len diesel).
 • Kontrolné armatúry.
 • Pomocné čerpadlo ( na objednávku) rady JET alebo KVCX pre dopĺňanie malých únikov, spolu s 1 expanznou nádobou.
 • Prietokomer (nepovinný) nainštalovaný na výstupnom potrubí.
 • Galvanicky povrchovo upravená oceľová základňa s pomocnými nosnými konštrukciami.
 • Galvanicky povrchovo upravené oceľové výtlačné potrubie so spätnou klapkou, uzatváracím ventilom, so spúšťajúcimi tlakovými spínačmi, obtokovými a kontrolnými okruhmi a tlakomerom.

Podľa EN 12845, musí užívateľ vykonávať na protipožiarnom zariadení inšpekcie, kontroly, testy a plánovanú údržbu podľa normou stanoveného programu a o týchto skutočnostiach a výsledkoch viesť záznamy v knihe, ktorá bude k dispozícii v objekte. Montážna firma musí užívateľovi dodať dokumentáciu o inšpekciách a kontrolných procedúrach so zvláštnou zmienkou o núdzovom ručnom spúšťaní.

*) MINI protipožiarne tlakové stanice sú vybavené radou KDN32 a KDN 40 elektrickými alebo dieselovými čepadlami s výkono do 11 kW. Vo vyhotovení s červeným náterom rámu RAL 3000.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60174386DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 T EN 12845 MINI - 3,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 140,00 €
60174387DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 T EN 12845 MINI - 4,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 357,00 €
60174388DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 642,00 €
60174389DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 642,00 €
60174390DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 676,00 €
60174391DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 676,00 €
60174392DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 T EN 12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 194,00 €
60174393DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN7 676,00 €
60174394DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 T EN12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 019,00 €
60174395DAB.1 KDN1 KDN 32-200/200 T EN12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 019,00 €
60174396DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 T EN12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 661,00 €
60174397DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 T EN12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 661,00 €
60174398DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 T EN 12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 128,00 €
60174399DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 T EN 12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 758,00 €
60174400DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 T EN 12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 353,00 €
60174529DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/161 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 3,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 785,00 €
60174530DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/169 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 4,4kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 000,00 €
60174531DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 287,00 €
60174532DAB.1 KDN1KDN 32-160/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 287,00 €
60174533DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/190 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 326,00 €
60174537DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 326,00 €
60174536DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/207 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 840,00 €
60174538DAB.1 KDN1KDN 32-200/180 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 326,00 €
60174534DAB.1 KDN1KDN 32-200/190 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 664,00 €
60174535DAB.1 KDN1KDN 32-200/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 664,00 €
60174541DAB.1 KDN1KDN 32-200/210 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 326,00 €
60174539DAB.1 KDN1KDN 32-200/219 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 326,00 €
60174543DAB.1 KDN1KDN 40-160/161 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 774,00 €
60174542DAB.1 KDN1KDN 40-160/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 513,00 €
60174540DAB.1 KDN1KDN 40-200/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 832,00 €
60174385DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 061,00 €
60174384DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 084,00 €
60174383DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 104,00 €
60173356DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 338,00 €
60174382DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 361,00 €
60174381DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 392,00 €
60173361DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 411,00 €
60173384DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 446,00 €
60174380DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 587,00 €
60173134DAB.1 KDN1 KDN 32-200/200 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 614,00 €
60174379DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 726,00 €
60173190DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 762,00 €
60172897DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 411,00 €
60173228DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 745,00 €
60174378DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 197,00 €
60174514DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 597,00 €
60174515DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 621,00 €
60174516DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 640,00 €
60174517DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 874,00 €
60174518DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 893,00 €
60174519DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 929,00 €
60174521DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 952,00 €
60174522DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 979,00 €
60174523DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 119,00 €
60174520DAB.1 KDN1KDN 32-200/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 147,00 €
60174524DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 275,00 €
60174526DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 MD EN12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 314,00 €
60174528DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 948,00 €
60174527DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 361,00 €
60174525DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 816,00 €
60176405DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 758,00 €
60176406DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 851,00 €
60176407DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 135,00 €
60176408DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 520,00 €
60176409DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 T400/50 EN 12845 - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 023,00 €
60176410DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 747,00 €
60176411DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 867,00 €
60176412DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 241,00 €
60176413DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 847,00 €
60176414DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 995,00 €
60176415DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 890,00 €
60176416DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 264,00 €
60176417DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 T400/50 EN 12845 - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 148,00 €
60176418DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 661,00 €
60176419DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 217,00 €
60176420DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 700,00 €
60176421DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 116,00 €
60176422DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 T400/50 EN 12845 - 45,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 832,00 €
60176427DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 015,00 €
60176428DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 065,00 €
60176429DAB.1 KDN1KDN 80-250/240 T400/50 EN 12845 - 55,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 018,00 €
60176430DAB.1 KDN1KDN 80-250/260 T400/50 EN 12845 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 446,00 €
60176431DAB.1 KDN1KDN 80-250/270 T400/50 EN 12845 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 831,00 €
60176432DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 290,00 €
60176433DAB.1 KDN1 KDN 100-200/219 T400/50 EN 12845 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 925,00 €
60176434DAB.1 KDN1 KDN 100-250/240 T400/50 EN 12845 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 033,00 €
60176435DAB.1 KDN1 KDN 100-250/260 T400/50 EN 12845 - 100,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 982,00 €
60176469DAB.1 KDN1 KDN 32-250/259 T400/50 EN 12845-KVCX - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 657,00 €
60176470DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 439,00 €
60176471DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 540,00 €
60176472DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 T400/50 EN 12845-JET - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 809,00 €
60176473DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 T400/50 EN 12845-JET - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 198,00 €
60176474DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 T400/50 EN 12845-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 699,00 €
60176475DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 435,00 €
60176476DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 560,00 €
60176477DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 T400/50 EN 12845-JET- 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 929,00 €
60176478DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 552,00 €
60176479DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 680,00 €
60176480DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 T400/50 EN 12845-JET - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 582,00 €
60176481DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN16 968,00 €
60176482DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 T400/50 EN 12845-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 824,00 €
60176483DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 T400/50 EN 12845-JET - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 011,00 €
60176484DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 552,00 €
60176485DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 T400/50 EN 12845-JET- 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 446,00 €
60176486DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 T400/50 EN 12845-JET - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN16 228,00 €
60176487DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 T400/50 EN 12845-JET - 45,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 948,00 €
60176492DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 30,0kW - Automatická stanica s 1 čerpadlom KDN14 559,00 €
60176493DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 37,0kW - Automatická stanica s 1 čerpadlom KDN16 633,00 €
60176494DAB.1 KDN1 KDN 80-250/240 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 55,0kW - Automatická stanica s 1 čerpadlom KDN20 065,00 €
60176495DAB.1 KDN1 KDN 80-250/260 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 75,0kW - Automatická stanica s 1 čerpadlom KDN23 535,00 €
60176496DAB.1 KDN1 KDN 80-250/270 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 90,0kW-Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN26 913,00 €
60176497DAB.1 KDN1 KDN100-200/200 T400/50 EN 12845-KVCX65-80 - 55,0kW-Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 341,00 €
60176498DAB.1 KDN1 KDN100-200/219 T400/50 EN 12845-KVCX65-80 - 75,0kW-Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 971,00 €
60176499DAB.1 KDN1 KDN100-250/240 T400/50 EN 12845-KVCX65-80 - 90,0kW-Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 119,00 €
60176500DAB.1 KDN1 KDN100-250/260 400/50 EN 12845-KVCX65-80 - 110,0kW-Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN31 363,00 €
60176373DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 663,00 €
60176374DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 116,00 €
60176375DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 352,00 €
60176376DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 392,00 €
60173241DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 096,00 €
60176377DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 800,00 €
60176378DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 851,00 €
60176379DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 220,00 €
60176380DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 504,00 €
60176381DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 601,00 €
60176382DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 114,00 €
60176383DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 114,00 €
60173270DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 212,00 €
60176384DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 352,00 €
60176385DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 632,00 €
60176386DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 302,00 €
60176387DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN28 687,00 €
60176388DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 776,00 €
60176393DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 682,00 €
60176394DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 947,00 €
60176395DAB.1 KDN1 KDN 80-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN35 601,00 €
60176396DAB.1 KDN1 KDN 80-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN42 211,00 €
60176397DAB.1 KDN1 KDN 80-250/270 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN42 211,00 €
60176398DAB.1 KDN1 KDN 100-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN33 593,00 €
60176399DAB.1 KDN1 KDN 100-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN42 456,00 €
60176400DAB.1 KDN1 KDN 100-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN42 752,00 €
60176402DAB.1 KDN1 KDN 100-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN43 405,00 €
60176436DAB.1 KDN1 KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 306,00 €
60176437DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 243,00 €
60176438DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 691,00 €
60176439DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 691,00 €
60176440DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 967,00 €
60176441DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 675,00 €
60176442DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 380,00 €
60176443DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 431,00 €
60176444DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 804,00 €
60176445DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 084,00 €
60176446DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 181,00 €
60176447DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 37 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 243,00 €
60176448DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 243,00 €
60176449DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 789,00 €
60176450DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 936,00 €
60176451DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 212,00 €
60176452DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 461,00 €
60176453DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 702,00 €
60176454DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 733,00 €
60176459DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 639,00 €
60176460DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 904,00 €
60176461DAB.1 KDN1 KDN 80-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN37 553,00 €
60176462DAB.1 KDN1 KDN 80-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN44 164,00 €
60176463DAB.1 KDN1 KDN 80-250/270 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN44 164,00 €
60176464DAB.1 KDN1 KDN 100-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN35 511,00 €
60176465DAB.1 KDN1 KDN 100-200/219 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN44 370,00 €
60176466DAB.1 KDN1 KDN 100-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN44 666,00 €
60176468DAB.1 KDN1 KDN 100-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN45 323,00 €