1 KDN

Tieto automatické tlakové stanice sú určené pre sprinklerové zariadenia a navrhnuté podľa Európskej normy EN 12845. Európska norma EN 12845 stanovuje, že čerpacia stanica môže byť zostavená z nasledujúcich čerpadiel:
- 1 elektrické čerpadlo
- 1 dieselové čerpadlo
- 1 elektrické čerpadlo + 1 dieselové čerpadlo
- 2 dieselové čerpadlá
- 1 elektrické čerpadlo + 2 dieselové čerpadlá
- 3 dieselové čerpadlá

DAB vyrába protipožiarne ATS s jednotlivými čerpadlami v modulovom vyhotovení, ktoré umožňuje zostaviť výslednú čerpaciu stanicu so všetkými kombináciami čerpadiel, ktoré umožňuje norma EN 12845. Modulové ATS sa vyrábajú v štyroch vyhotoveniach:
- 1 KDN MD EN: 1 dieselové čerpadlo
- 1 KDN MD EN – JET: 1 dieselové čerpadlo + 1 pomocné čerpadlo
- 1 KDN...EN: 1 elektrické čerpadlo
- 1 KDN......EN – JET: 1 elektrické čerpadlo + 1 pomocné čerpadlo

Pre vzájomné spojenie modulových ATS sa dodáva ako príslušenstvo spojovacia sada. Jedná sa o potrubný spoj so všetkými montážnymi doplnkami, ktorý sa inštaluje medzi výtlačné potrubia susediacich staníc.
HLAVNÉ KOMPONENTY:
 • Excentrická sacia redukcia upevnená na sacom hrdle čerpadla.
 • Normované odstredivé čerpadlo rady KDN s dištančnou spojkou vo vyhotovení podľa EN 12845.
 • Elektrický alebo dieselový motor schopný dodať čerpadlu maximálny výkon z celého prevádzkového rozsahu
 • Kontrola chodu dieselového motora (snímanie otáčiek).
 • Pre každé čerpadlo samostatný rozvádzač s ovládacím a kontrolným panelom.
  Pre diesel: s voltmetrami a ampérmetrami, 2 spúšťajúcimi akumulátormi, 2 nabíjacími systémami, otáčkomerom, čítačom prevádzkových hodín, prepínačom MAN-0-AUT, hlavným vypínačom, stavovou signalizáciou, ...
 • Rozvádzač s ovládacím a kontrolným panelom pre pomocné čerpadlo (ak je v zostave).
 • Palivová nádrž s objemom zaručujúcim až 6 hodín prevádzky (len diesel).
 • Kontrolné armatúry.
 • Pomocné čerpadlo ( na objednávku) rady JET alebo KVCX pre dopĺňanie malých únikov, spolu s 1 expanznou nádobou.
 • Prietokomer (nepovinný) nainštalovaný na výstupnom potrubí.
 • Galvanicky povrchovo upravená oceľová základňa s pomocnými nosnými konštrukciami.
 • Galvanicky povrchovo upravené oceľové výtlačné potrubie so spätnou klapkou, uzatváracím ventilom, so spúšťajúcimi tlakovými spínačmi, obtokovými a kontrolnými okruhmi a tlakomerom.

Podľa EN 12845, musí užívateľ vykonávať na protipožiarnom zariadení inšpekcie, kontroly, testy a plánovanú údržbu podľa normou stanoveného programu a o týchto skutočnostiach a výsledkoch viesť záznamy v knihe, ktorá bude k dispozícii v objekte. Montážna firma musí užívateľovi dodať dokumentáciu o inšpekciách a kontrolných procedúrach so zvláštnou zmienkou o núdzovom ručnom spúšťaní.

*) MINI protipožiarne tlakové stanice sú vybavené radou KDN32 a KDN 40 elektrickými alebo dieselovými čepadlami s výkono do 11 kW. Vo vyhotovení s červeným náterom rámu RAL 3000.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60174386DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 T EN 12845 MINI - 3,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 253,00 €
60174387DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 T EN 12845 MINI - 4,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 502,00 €
60174388DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 833,00 €
60174389DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 833,00 €
60174390DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 872,00 €
60174391DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 872,00 €
60174392DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 T EN 12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 469,00 €
60174393DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 T EN 12845 MINI - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN8 872,00 €
60174394DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 T EN12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 268,00 €
60174395DAB.1 KDN1 KDN 32-200/200 T EN12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 268,00 €
60174396DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 T EN12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 906,00 €
60174397DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 T EN12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 906,00 €
60168954DAB.1 KDN1 KDN 32-250/257 T EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 898,00 €
60174398DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 T EN 12845 MINI - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN9 396,00 €
60174399DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 T EN 12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 124,00 €
60174400DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 T EN 12845 MINI - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 486,00 €
60168958DAB.1 KDN1KDN 40-200/219 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 000,00 €
60168960DAB.1 KDN1KDN 40-250/230 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 114,00 €
60168961DAB.1 KDN1KDN 40-250/240 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 647,00 €
60168963DAB.1 KDN1KDN 40-250/260 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 938,00 €
60168965DAB.1 KDN1KDN 50-160/161 T400/50 EN 12845 - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 270,00 €
60168966DAB.1 KDN1KDN 50-160/177 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 993,00 €
60168969DAB.1 KDN1KDN 50-200/190 T400/50 EN 12845 - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 129,00 €
60168971DAB.1 KDN1KDN 50-200/210 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 660,00 €
60168972DAB.1 KDN1KDN 50-200/219 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 354,00 €
60168973DAB.1 KDN1KDN 50-250/230 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 516,00 €
60168974DAB.1 KDN1KDN 50-250/250 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 540,00 €
60168976DAB.1 KDN1KDN 50-250/263 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 102,00 €
60168977DAB.1 KDN1KDN 65-160/153 T400/50 EN 12845 - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 414,00 €
60168978DAB.1 KDN1KDN 65-200/190 T400/50 EN 12845 - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 753,00 €
60168979DAB.1 KDN1KDN 65-200/200 T400/50 EN 12845 - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 367,00 €
60168980DAB.1 KDN1KDN 65-250/230 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 998,00 €
60168981DAB.1 KDN1KDN 65-250/250 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 557,00 €
60168982DAB.1 KDN1KDN 65-250/263 T400/50 EN 12845 - 45,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 447,00 €
60168983DAB.1 KDN1KDN 80-160/177 T400/50 EN 12845 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 244,00 €
60168984DAB.1 KDN1KDN 80-200/200 T400/50 EN 12845 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN16 606,00 €
60168985DAB.1 KDN1KDN 80-250/240 T400/50 EN 12845 - 55,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN20 513,00 €
60168986DAB.1 KDN1KDN 80-250/260 T400/50 EN 12845 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 204,00 €
60168987DAB.1 KDN1KDN 80-250/270 T400/50 EN 12845 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN28 015,00 €
60168988DAB.1 KDN1KDN 100-200/200 T400/50 EN 12845 - 55,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 960,00 €
60168989DAB.1 KDN1KDN 100-200/219 T400/50 EN 12845 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 198,00 €
60168990DAB.1 KDN1KDN 100-250/240 T400/50 EN 12845 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN28 246,00 €
60168991DAB.1 KDN1KDN 100-250/260 T400/50 EN 12845 - 100,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 406,00 €
60174529DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/161 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 3,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 156,00 €
60174530DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/169 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 4,4kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 405,00 €
60174531DAB.1 KDN1KDN 32-160.1/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 736,00 €
60174532DAB.1 KDN1KDN 32-160/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 736,00 €
60174533DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/190 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 776,00 €
60174537DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 776,00 €
60174536DAB.1 KDN1KDN 32-200.1/207 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 371,00 €
60174538DAB.1 KDN1KDN 32-200/180 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 5,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN10 776,00 €
60174534DAB.1 KDN1KDN 32-200/190 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 173,00 €
60174535DAB.1 KDN1KDN 32-200/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 173,00 €
60174541DAB.1 KDN1KDN 32-200/210 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 810,00 €
60174539DAB.1 KDN1KDN 32-200/219 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 810,00 €
60168996DAB.1 KDN1KDN 32-250/259 T400/50 EN 12845 - KVCX - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 801,00 €
60174543DAB.1 KDN1KDN 40-160/161 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 7,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN11 299,00 €
60174542DAB.1 KDN1KDN 40-160/177 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 027,00 €
60174540DAB.1 KDN1KDN 40-200/200 T400/50 EN 12845 MINI-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 390,00 €
60169001DAB.1 KDN1KDN 40-200/219 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 905,00 €
60169002DAB.1 KDN1KDN 40-250/230 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 017,00 €
60169003DAB.1 KDN1KDN 40-250/240 T400/50 EN 12845-JET - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 570,00 €
60169004DAB.1 KDN1KDN 40-250/260 T400/50 EN 12845-JET - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 858,00 €
60169005DAB.1 KDN1KDN 50-160/161 T400/50 EN 12845-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 174,00 €
60169006DAB.1 KDN1KDN 50-160/177 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 897,00 €
60169007DAB.1 KDN1KDN 50-200/190 T400/50 EN 12845-JET - 15,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 034,00 €
60169008DAB.1 KDN1KDN 50-200/210 T400/50 EN 12845-JET- 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 582,00 €
60169009DAB.1 KDN1KDN 50-200/219 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 277,00 €
60169010DAB.1 KDN1KDN 50-250/230 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 438,00 €
60169011DAB.1 KDN1KDN 50-250/250 T400/50 EN 12845-JET - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 463,00 €
60169012DAB.1 KDN1KDN 50-250/263 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 602,00 €
60169013DAB.1 KDN1KDN 65-160/153 T400/50 EN 12845-JET - 11,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN12 316,00 €
60169018DAB.1 KDN1KDN 65-200/190 T400/50 EN 12845-JET - 18,5kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN13 675,00 €
60169025DAB.1 KDN1KDN 65-200/200 T400/50 EN 12845-JET - 22,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN14 290,00 €
60169027DAB.1 KDN1KDN 65-250/230 T400/50 EN 12845-JET- 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN15 919,00 €
60169028DAB.1 KDN1KDN 65-250/250 T400/50 EN 12845-JET - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN17 891,00 €
60169029DAB.1 KDN1KDN 65-250/263 T400/50 EN 12845-JET - 45,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN19 776,00 €
60169030DAB.1 KDN1KDN 80-160/177 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 30,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN16 575,00 €
60169031DAB.1 KDN1KDN 80-200/200 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 37,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN18 937,00 €
60169032DAB.1 KDN1KDN 80-250/240 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 55,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 844,00 €
60169041DAB.1 KDN1KDN 80-250/260 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN26 555,00 €
60169045DAB.1 KDN1KDN 80-250/270 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 369,00 €
60169051DAB.1 KDN1KDN100-200/200 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - 55,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 291,00 €
60169055DAB.1 KDN1KDN100-200/219 T400/50 EN 12845 KVCX65-80 - 75,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 552,00 €
60169059DAB.1 KDN1KDN100-250/240 T400/50 EN 12845 KVCX65-80 - 90,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 600,00 €
60169060DAB.1 KDN1KDN100-250/260 400/50 EN 12845 KVCX65-80 - 110,0kW - Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN34 760,00 €
60174385DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 142,00 €
60174384DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 171,00 €
60174383DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 192,00 €
60173356DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 482,00 €
60174382DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 512,00 €
60174381DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 550,00 €
60173361DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 577,00 €
60173384DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 619,00 €
60174380DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 791,00 €
60173134DAB.1 KDN1 KDN 32-200/200 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 821,00 €
60174379DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 966,00 €
60173190DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 007,00 €
60122042DAB.1 KDN1 KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 252,00 €
60172897DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN21 577,00 €
60173228DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 068,00 €
60174378DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 MD EN 12845 MINI Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 598,00 €
503883190DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 971,00 €
503883200DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 492,00 €
503883210DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 492,00 €
503883220DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 322,00 €
503883260DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 304,00 €
503883270DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 129,00 €
503883280DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 189,00 €
503883290DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 626,00 €
503883300DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 461,00 €
503883310DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 578,00 €
60169148DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 836,00 €
60122616DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN30 836,00 €
503883360DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN22 441,00 €
503883370DAB.1 KDN1 KDN 65-160/177 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 268,00 €
503883380DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 779,00 €
503883390DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 611,00 €
503883400DAB.1 KDN1 KDN 65-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN27 611,00 €
503883410DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 557,00 €
503883420DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 798,00 €
503883430DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN35 189,00 €
503883440DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN34 719,00 €
503883450DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN35 384,00 €
503883460DAB.1 KDN1 KDN 80-200/222 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN37 947,00 €
503883470DAB.1 KDN1 KDN 80-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN40 709,00 €
503883480DAB.1 KDN1 KDN 80-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN48 274,00 €
503883490DAB.1 KDN1 KDN 80-250/270 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN48 274,00 €
503884010DAB.1 KDN1 KDN 100-200/200 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN39 250,00 €
503884020DAB.1 KDN1 KDN 100-200/210 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN41 445,00 €
503884030DAB.1 KDN1 KDN 100-200/219 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN49 611,00 €
503884040DAB.1 KDN1 KDN 100-250/240 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN49 960,00 €
503884050DAB.1 KDN1 KDN 100-250/250 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN49 960,00 €
503884060DAB.1 KDN1 KDN 100-250/260 MD EN 12845 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN50 724,00 €
60174514DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/161 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 045,00 €
60174515DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/169 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 074,00 €
60174516DAB.1 KDN1 KDN 32-160.1/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 097,00 €
60174517DAB.1 KDN1 KDN 32-160/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 387,00 €
60174518DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/190 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 416,00 €
60174519DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 452,00 €
60174521DAB.1 KDN1 KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 480,00 €
60174522DAB.1 KDN1 KDN 32-200/180 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 522,00 €
60174523DAB.1 KDN1 KDN 32-200/190 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 695,00 €
60174520DAB.1 KDN1KDN 32-200/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 724,00 €
60174524DAB.1 KDN1 KDN 32-200/210 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 869,00 €
60174526DAB.1 KDN1 KDN 32-200/219 MD EN12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 911,00 €
60122042DAB.1 KDN1 KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 252,00 €
60174528DAB.1 KDN1 KDN 40-160/161 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 480,00 €
60174527DAB.1 KDN1 KDN 40-160/177 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN23 971,00 €
60174525DAB.1 KDN1 KDN 40-200/200 MD EN 12845 MINI-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 501,00 €
503883690DAB.1 KDN1 KDN 40-200/219 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 837,00 €
503883700DAB.1 KDN1 KDN 40-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 357,00 €
503883710DAB.1 KDN1 KDN 40-250/240 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 357,00 €
503883720DAB.1 KDN1 KDN 40-250/260 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 188,00 €
503883760DAB.1 KDN1 KDN 50-160/161 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 170,00 €
503883770DAB.1 KDN1 KDN 50-160/177 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 997,00 €
503883780DAB.1 KDN1 KDN 50-200/190 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 055,00 €
503883790DAB.1 KDN1 KDN 50-200/210 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 491,00 €
503883800DAB.1 KDN1 KDN 50-200/219 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 328,00 €
503883810DAB.1 KDN1 KDN 50-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 445,00 €
60169149DAB.1 KDN1 KDN 50-250/250 37 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN33 266,00 €
60122620DAB.1 KDN1 KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN33 266,00 €
503883860DAB.1 KDN1 KDN 65-160/153 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN24 309,00 €
503883870DAB.1 KDN1 KDN 65-160/177 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 135,00 €
503883880DAB.1 KDN1 KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN25 645,00 €
503883890DAB.1 KDN1 KDN 65-200/200 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 477,00 €
503883900DAB.1 KDN1 KDN 65-200/219 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN29 477,00 €
503883910DAB.1 KDN1 KDN 65-250/230 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN32 639,00 €
503883920DAB.1 KDN1 KDN 65-250/250 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN35 062,00 €
503883930DAB.1 KDN1 KDN 65-250/263 MD EN 12845-JET Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN37 452,00 €
503883940DAB.1 KDN1 KDN 80-160/177 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN36 984,00 €
503883950DAB.1 KDN1 KDN 80-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN37 648,00 €
503883960DAB.1 KDN1 KDN 80-200/222 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN40 211,00 €
503883970DAB.1 KDN1 KDN 80-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN42 972,00 €
503883980DAB.1 KDN1 KDN 80-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN50 538,00 €
503883990DAB.1 KDN1 KDN 80-250/270 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN50 538,00 €
503884510DAB.1KDN1 KDN 100-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN41 515,00 €
503884520DAB.1 KDN1 KDN 100-200/210 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN43 709,00 €
503884530DAB.1 KDN1 KDN 100-200/219 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN51 874,00 €
503884540DAB.1 KDN1 KDN 100-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN52 225,00 €
503884550DAB.1 KDN1 KDN 100-250/250 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN52 225,00 €
503884560DAB.1 KDN1 KDN 100-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom KDN52 988,00 €