Protipožiarny ochranný tmel ALPEX-GAS IVAR.PROMASEAL-AG

  • pre inštaláciu sstému ALPEX_GAS
  • protipožiarny ochranný tmel PROMASEAL®-AG je tesniaca hmota, ktorá v prípade požiaru vytvára tepelne izolačnú penu uzatvárajúcu špáry a otvory, zamedzuje priechodu ohňa, dymu a splodín horenia do ďalších priestorov, tento tmel je určený pre použitie vo vnútorných priestoroch
  • špecifická hmotnosť 1,3 g/cm3

Doporučené použitie podľa PTN 704 05

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
IVAGPRGAIVAR.PROMASEAL-AGpretipožirany ochranný tmel ALPEX-GAS - 310ml134,00 €