Rozvod rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR

Potrubie IVAR.PROFI-AIR TUNEL pre rozvod rekuperačného vzduchu IVAR.AIRT - T

 • flexibilné potrubie slúži pre rozvod prívodného a odsávacieho rekuperačného vzduchu
 • ploché dvojstenné korugované potrubie
 • antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
 • odolné proti preliačeniu
 • vyhotovenie TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78313202IVAR.AIR - TPotrubie IVAR.PROFI-AIR TUNEL pre rozvod rekuperačného vzduchu132 x 52 mm10,15 €
78313201IVAR.AIR - TPotrubie IVAR.PROFI-AIR TUNEL pre rozvod rekuperačného vzduchu132 x 52 mm11,22 €

Spojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - vertikálna IVAR.AIRT - K90V

 • slúži pre spojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78313240IVAR.AIRT - K90VSpojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - vertikálna132 x 52 mm9,69 €

Spojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - horizontálna IVAR.AIRT - K90H

 • slúži pre spojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78313241IVAR.AIRT - K90HSpojka potruba - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - horizontálna132 x 52 mm11,22 €

Spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - AP

 • slúži pre spojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78313220IVAR.AIRT - APSpojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm2,14 €

Spojka potrubia - spojka IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - SP

 • slúži pre zaslepenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78313210IVAR.AIRT - SPSpojka potrubia - spojka IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm3,21 €

Zátka potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - Z

 • slúži pre zaslepenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78313270IVAR.AIRT - ZZátka potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm4,64 €

Montážny klip potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - MK

 • slúži k ukotveniu a spojeniu potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78313211IVAR.AIRT - MKMontážny klip potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm3,21 €

Náhradný klip pre montážny klip IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - NK

Obj. kód Cena bez DPH
78313212IVAR.AIRT - NKNáhradny klip pre montážny klip IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm2,14 €

Vyústenie potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - V901, IVAR.AIRT - V902

 • prechod z flexi potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL k vyústeniu do jednotlivých miestností
 • výstupná dimenzia Ø 125 mm
 • vstupná dimenzia 132 x 52 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78313280IVAR.AIRT - V901Vyústenie potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL1 x 132 x 52 mm/1 x DN 133,67 €
78313282IVAR.AIRT - V902Vyústenie potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL1 x 132 x 52 mm/1 x DN 138,78 €

Vyústenie potrubia priame IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - V1

 • prechod z flexi potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL k vyústeniu do jednotlivých miestností
 • výstupná dimenzia Ø 125 mm
 • vstupná dimenzia 132 x 52 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78313281IVAR.AIRT - V1Vyústenie potrubia priame IVAR.PROFI-AIR TUNEL1 x 132 x 52 mm/1 x DN 133,67 €

Vyústenie potrubia mriežka 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - VM90

 • prechod z flexi potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL k vyústeniu do jednotlivých miestností
 • výstupná dimenzia pre mriežku 84,5 x 305 mm
 • vstupná dimenzia 132 x 52 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78313285IVAR.AIRT - VM90Vyústenie potrubia mriežka 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL1 x 132 x 52 mm/1 x 84,533,67 €

Potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pre rozvod rekuperačného vzduchu IVAR.AIRC - T

 • flexibilné potrubie slúžiace pre rozvod prívodného a odsávacieho rekuperačného vzduchu v dimenziách Ø 75 a Ø 90 mm
 • flexibilné, kruhové, dvojstenné, korugované potrubie
 • antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
 • vyhotovenie kruhové classic
Obj. kód Cena bez DPH
78363305IVAR.AIRC - TPotrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pro rozvod rekuperačního vzduchu - o63 mm - 50m3,32 €
78375302IVAR.AIRC - TPotrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pre rozvod rekuperačného vzduchu. 75 mm3,88 €
78375305IVAR.AIRC - TPotrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pre rozvod rekuperačného vzduchu. 75 mm3,67 €
78390302IVAR.AIRC - TPotrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pre rozvod rekuperačného vzduchu. 90 mm5,56 €

Spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - AP

 • slúži k spojeniu potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78363310IVAR.AIRC - APSpojka potrubí - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - o63 mm4,29 €
78375310IVAR.AIRC - APSpojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm4,64 €
78390310IVAR.AIRC - APSpojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 90 mm5,71 €

Koleno - spojka potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - K90

 • slúži k spojeniu potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78375340IVAR.AIRC - K90Koleno - spojka potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm15,82 €
78390340IVAR.AIRC - K90Koleno - spojka potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 90 mm16,63 €

Zátka potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - Z

 • slúži k zaslepeniu potrubia rekuperačného vzduchu IVAR:PROFI-AIR CLASSIC daného priemeru
Obj. kód Cena bez DPH
78363370IVAR.AIRC - ZZátka potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC- o63 mm2,81 €
78375370IVAR.AIRC - ZZátka potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm2,91 €
78390370IVAR.AIRC - ZZátka potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 90 mm3,57 €

O-krúžok IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - ORING

 • náhradný O-krúžok pre potrubie rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
Obj. kód Cena bez DPH
78363375IVAR.AIRC - ORINGO-kroužek IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - o63 mm2,07 €
78375375IVAR.AIRC - ORINGO-krúžok IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm2,14 €
78390375IVAR.AIRC - ORINGO-krúžok IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 90 mm2,14 €

Vyústenie potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - V90

 • prechod z flexi potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC k vyústeniu do jednotlivých miestností
 • výstupná dimenzia Ø 125 mm
 • vstupná dimenzia Ø 75 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78363380IVAR.AIRC - V90Vyústění potrubí 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - 2x o63 mm / 1x o125 mm36,73 €
78375380IVAR.AIRC - V90Vyústenie potrubia 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC2 x . 75 mm/1 x . 125 mm36,73 €
78390380IVAR.AIRC - V90Vyústění potrubí 90° IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - 2x o90 mm / 1x o125 mm38,78 €

Prechodka priama IVAR.PROFI-AIR TUNEL / IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRCT - PR

 • slúži k prechodu - spojeniu potrubia a príslušenstva IVAR.PROFI-AIR CLASSIC a IVAR.PROFI-AIR TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78313224IVAR.AIRCT - PRPrechodka priama IVAR.PROFI-AIR TUNEL / IVAR.PROFI-AIR CLASSIC132 x 52 mm/ . 90 mm10,61 €
78313225IVAR.AIRCT - PRPřechodka přímá IVAR.PROFI-AIR TUNEL/CLASSIC - 133 x 52 mm/o90 mm - vnitřní8,27 €

Prechodka 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL / IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRCT - P90

 • slúži k prechodu - spojeniu potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC a IVAR.PROFI-AIR TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78313226IVAR.AIRCT - P90Prechodka 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL / IVAR.PROFI-AIR CLASSIC132 x 52 mm/ . 75 mm11,22 €
78313227IVAR.AIRCT - P90Prechodka 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL / IVAR.PROFI-AIR CLASSIC132 x 52 mm/ . 90 mm11,22 €

Rozdeľovač rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - R

 • slúži k rozdeleniu hlavného vedenia na prívodné a odsávacie potrubie IVAR.PROFI-AIR TUNEL
 • hlavné vedenie 2 x / 163 x 68 mm
 • prívodné a odsávacie potrubie 5 x / 132 x 52 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78313005IVAR.AIRT-RRozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL- 5x 132 x 52 mm, 2x 163 x 68 mm106,12 €

Rozdeľovač rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - R

 • slúži k rozdeleniu prívodného a odsávacieho potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC na hlavné vedenie
 • hlavné vedenie Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
 • prívodné a odsávacie potrubie Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78316006IVAR.AIRC - RRozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - DN 160 x 5 x o63/75/90 mm187,76 €
78316011IVAR.AIRC - RRozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSI - DN 160 x 10 x o63/75/90 mm278,57 €
78318016IVAR.AIRC - RRozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - DN 180 x 15 x o63/75/90 mm353,06 €

Regulátor prietoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - RV

 • ventil slúži na konštantnú reguláciu nasávaného a odovzdávaného vzduchu  v miestnosti – umiestnenie do rozdeľovača IVAR.AIRT – R na jednotlivej vetve
Obj. kód Cena bez DPH
78313299IVAR.AIRT - RVRegulátor prietoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL132 x 52 mm4,29 €

Prechodka pre napojenie potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - PR

 • prechodka pre napojenie potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC na rozdeľovač rekuperačného vzduchu IVAR.AIRC-R
Obj. kód Cena bez DPH
78363320IVAR.AIRC - PRPřechodka pro napojení potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - o63 mm3,21 €
78375320IVAR.AIRC - PRPrechodka pre napojenie potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm3,21 €
78390320IVAR.AIRC - PRPrechodka pre napojenie potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 90 mm3,21 €

Samozosilňujúci komponent pre reguláciu prietoku IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - SKR

 • samozosilňujúci regulátor s premenlivým prietokom vzduchu pre IVAR.PROFI-AIR CLASSIC rozdeľovač
Obj. kód Cena bez DPH
78300001IVAR.AIRC - SKRRegulátor prietoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm alebo . 90 mm24,49 €

Regulátor prietoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC IVAR.AIRC - RV

 • ventil slúži na konštantnú reguláciu nasávaného i odovzdávaného vzduchu v miestnosti – umiestnenie do rozdeľovača IVAR.AIRC – R na jednotlivé vetvy
Obj. kód Cena bez DPH
78300015IVAR.AIRC - RVRegulátor prietoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC. 75 mm alebo . 90 mm31,63 €
78300002IVAR.AIRC - RVRegulátor průtoku vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - o75mm nebo o90 mm - max 20-50m3/h po 5m3/h33,67 €

Tanierový ventil - prívodné potrubie IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - TVP

 • tanierový ventil prívodný slúži k zakrytiu prívodného potrubia, vrátane plynulého nastavenia a k doregulovania prívodného vzduchu
Obj. kód Cena bez DPH
78312610IVAR.AIR - TVPTanierový ventil - prívodné potrubie IVAR.PROFI-AIRDN 12540,82 €

Tanierový ventil - odsávacie potrubie IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - TVO

 • tanierový ventil odsávací slúži k zakrytiu odsávacieho potrubia, vrátane pomocného nastavenia a k doregulovaniu množstva vzduchu
Obj. kód Cena bez DPH
78312620IVAR.AIR - TVOTanierový ventil - odsávacie potrubie IVAR.PROFI-AIRDN 12525,51 €

Tanierový ventil - univerzálne potrubie IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - TVU

 • tanierový ventil univerzálny slúži k zakrytiu prívodného a odsávacieho potrubia, vrátane pomocného nastavenia a k doregulovaniu množstva vzduchu
Obj. kód Cena bez DPH
78312630IVAR.AIR - TVUTanierový ventil - univerzálne potrubie IVAR.PROFI-AIRDN 12510,41 €

Krycia mriežka - prívod / odvod potrubie IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - MR1, IVAR.AIR - MR2

 • krycia mriežka slúži k ukončeniu nasávacieho prívodu pre potrubie bez možnosti ďalšej regulácie vzduchu
Obj. kód Cena bez DPH
78312631IVAR.AIR - MR1Krycia mriežka - přívod/odvod potrubí IVAR.PROFI-AIRDN 12596,94 €
78300640IVAR.AIR - MR2Krycia mriežka - přívod/odvod potrubí IVAR.PROFI-AIR350 x 130 mm70,41 €
78300645IVAR.AIR - MR2Krycia mriežka - přívod/odvod potrubí IVAR.PROFI-AIR350 x 130 mm70,41 €

Vstupné potrubie IVAR.PROFI-AIR TUNEL pre rozvod rekuperačného vzduchu IVAR.AIRD - T

 • flexibilné potrubie slúži pre rozvod prívodného a odsávacieho rekuperačného vzduchu medzi rekuperačnou jednotkou a rozdeľovačom rekuperačného vzduchu IVAR.AIRT-R
 • ploché dvojstenné korugované potrubie
 • antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
 • odolné proti preliačeniu
 • vyhotovenie TUNEL
Obj. kód Cena bez DPH
78316401IVAR.AIRD - TVstupní potrubí IVAR.PROFI-AIR TUNEL pro rozvod rekuperačního vzduchu - 163 x 68 mm13,78 €

Spojka potrubia - spojka IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRD - SP

 • slúži pre napojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316410IVAR.AIRD - SPSpojka potrubí - spojka IVAR.PROFI-AIR TUNEL - 163 x 68 mm4,90 €

Spojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - vertikálna IVAR.AIRD - K90V

 • slúži pre napojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316440IVAR.AIRD - K90VSpojka potrubí - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - vertikální - 163 x 68 mm11,22 €

Spojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - horizontálna IVAR-AIRD - K90H

 • slúži pre napojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316441IVAR.AIRD - K90HSpojka potrubí - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR TUNEL - horizontální - 163 x 68 mm12,86 €

Prechodka priama - adaptér IVAR.PROFI-AIR TUNEL do vyústenia potrubia IVAR.AIRD - PR

 • slúži pre napojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL na vyústenie potrubia
Obj. kód Cena bez DPH
78316425IVAR.AIRD - PRPřechodka přímá - adaptér IVAR.PROFI-AIR TUNEL do vyústění potrub - 163 x 68 mm / DN 12516,12 €

Rozbočovací kus potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRD - RZ

 • slúži pre napojenie potrubia rekuperačného vzduchu IVAR.PROFI-AIR TUNEL do rekuperačnej jednotky
Obj. kód Cena bez DPH
78316424IVAR.AIRD - RZRozbočovací kus potrubí IVAR.PROFI-AIR TUNEL - 2x 163 x 68 mm / DN 16021,43 €

Izolované vstupné potrubie IVAR.PROFI-AIR pre rekuperačnú jednotku IVAR.AIR - T

 • flexibilné izolované potrubie slúžiace pre rozvod prívodného a odsávacieho vzduchu do rekuperačnej jednotky v dimenziách Ø 160 a Ø 180 mm / 1000 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78316101IVAR.AIR - TIzolované vstupné potrubie IVAR.PROFI-AIR pre rekuperačnú jednotkuDN 160 x 1000 mm40,82 €
78318101IVAR.AIR - TIzolované vstupné potrubie IVAR.PROFI-AIR pre rekuperačnú jednotkuDN 180 x 1000 mm55,10 €

Izolovaná spojka potrubia - koleno 90° IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - K90

 • slúži k spojeniu potrubia IVAR.PROFI-AIR rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316140IVAR.AIR - K90Izolovaná spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIRDN 16030,61 €
78318140IVAR.AIR - K90Izolovaná spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIRDN 16040,82 €

Izolovaná spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - AP

 • slúži k spojeniu - rekudkovaniu potrubia IVAR.PROFI-AIR rovnakých priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316110IVAR.AIR - APIzolovaná spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIRDN 16013,88 €
78318110IVAR.AIR - APIzolovaná spojka potrubia - adaptér IVAR.PROFI-AIRDN 18014,29 €

Izolovaná spojka potrubia - redukcia IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - RP

 • slúži k spojeniu - redukovaniu potrubia IVAR.PROFI-AIR rôznych priemerov
Obj. kód Cena bez DPH
78316120IVAR.AIR - RPIzolovaná spojka potrubia - redukcia IVAR.PROFI-AIRDN 180/DN 16021,43 €

Mriežka sania a výfuku potrubia IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - MRSV

 • mriežka – slúži k zakončeniu potrubia sania a výfuku prívodného potrubia rekuperačnej jednotky
Obj. kód Cena bez DPH
78316170IVAR.AIR - MRSVMriežka sania a výfuku potrubia IVAR.PROFI-AIR - DN 160 - max. 300 mł/h - 288 x 200 x 60 mm90,82 €
78318170IVAR.AIR - MRSVMriežka sania a výfuku potrubia IVAR.PROFI-AIR - DN 180 - max. 400 mł/h - 410 x 310 x 60 mm97,96 €

Komín sania - výfuku potrubia IVAR.PROFI-AIR IVAR.AIR - KSV

 • komín – slúži k zakončeniu potrubia sania a výfuku prívodného potrubia rekuperačnej jednotky
Obj. kód Cena bez DPH
78316175IVAR.AIR - KSVKomín sania - výfuku potrubí IVAR.PROFI-AIR - DN 160 - max. 300 mł/h - . 200 mm150,00 €
78318175IVAR.AIR - KSVKomín sania - výfuku potrubí IVAR.PROFI-AIR - DN 180 - max. 400 mł/h - . 200 mm150,00 €

Priechodka pre komín IVAR.AIR - KSV IVAR.AIR - PK, IVAR.AIR - PKP

 • pre rovnú alebo šikmú strechu
Obj. kód Cena bez DPH
78316180IVAR.AIR - PKPriechodka pre komín IVAR.AIR - KSVDN 160/DN 18031,63 €
78316181IVAR.AIR - PKPPriechodka pre komín IVAR.AIR - KSVDN 160/DN 180 - 200 mm x192,86 €
78316182IVAR.AIR - PKPPriechodka pre komín IVAR.AIR - KSVDN 160/DN 180 - 200 mm x192,86 €
78316183IVAR.AIR - PKPPriechodka pre komín IVAR.AIR - KSVDN 160/DN 180 - 200 mm x192,86 €