Rozvodnica ALC typu IVAR.ALC 006 U, IVAR.ALC 006 M, IVAR.ALC D08 MOM, IVAR.ALC P08 00S, IVAR.ALC 012 U, IVAR.ALC 012 M

    Rozvodnice AL sprostredkovávajú drôtovú komunikáciu medzi izbovými termostatmi a elektrotermickými hlavicami príslušných okruhov, prípadne zdrojom tepla, alebo obehovým čerpadlom.
  • ALC006U - ovládanie 6 zón bez transformátora
  • ALC006M - ovládanie 6 zón s transformátorom
  • ALC012U - ovládanie 12 zón bez transformátora
  • ALC012M - ovládanie 12 zón s transformátorom
  • ALP03U - ovládanie 8 zón, výstupy pre ovládanie obehového čerpadla, zdroja vykurovacej vody a externý časovač, bez transformátora pre napätie 230 V alebo 24 V
  • ALP06U - ovládanie 4 zón, výstupy pre ovládanie obehového čerpadla a výstup pre riadenie zdroja vykurovania, napätie 230 V alebo 24 V

Poznámka: pre rozvodnicu ALP012U je nutné použiť elektrotermické hlavice IVAR.TE 3040 bez prúdu ZATVORENÉ

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ALC006UIVAR.ALCRozvodnica ALC - ovládanie6 zón, bez transformátora160,00 €
ALC006MIVAR.ALCRozvodnica ALC - ovládanie6 zón, s transformátorom171,00 €
ALC012UIVAR.ALCRozvodnica ALC - ovládanie12 zón, bez transformátora1109,00 €
ALC012MIVAR.ALCRozvodnica ALC - ovládanie12 zón, s transformátorom1142,00 €
ALP03UIVAR.ALPRozvodnica ALP - ovládanie8 zón, bez transformátora189,00 €
ALP06UIVAR.ALPRozvodnica ALP - ovládanie4 zóny169,00 €
navod_alp03u-sk.pdf (PDF  411 kB)
navod_alp06u-sk.pdf (PDF  343 kB)