Štandardné ATS s vertikálnymi čerpadlami

1 KVC

Automatická tlaková stanica s jedným vertikálnym viacstupňovým čerpadlom KVC s výtlačným potrubím z nerezovej ocele AISI 304 a jednou tlakovou nádobou s pružným vakom.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122101DAB.1 KVC1 KVC 30/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC987,00 €
60122105DAB.1 KVC1 KVC 75/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 150,00 €
60122116DAB.1 KVC1 KVC 75/50 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 386,00 €
60122106DAB.1 KVC1 KVC 30/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 004,00 €
60122109DAB.1 KVC1 KVC 55/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 151,00 €
60122120DAB.1 KVC1 KVC 55/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 387,00 €
60122121DAB.1 KVC1 KVC 65/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 393,00 €
60122111DAB.1 KVC1 KVC 45/120 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 192,00 €
60122125DAB.1 KVC1 KVC 70/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 484,00 €
60122126DAB.1 KVC1 KVC 85/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 517,00 €

2 KVC

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými vertikálnymi viacstupňovými nerezovými čerpadlami KVC na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom s elektrickým rozvádzačom a je riadená tlakovým snímačom 4 – 20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122127DAB.2 KVC2 KVC 30/50 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC3 433,00 €
60122138DAB.2 KVC2 KVC 30/50 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 634,00 €
60122129DAB.2 KVC2 KVC 55/50 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 544,00 €
60122140DAB.2 KVC2 KVC 55/50 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 717,00 €
60122130DAB.2 KVC2 KVC 65/50 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 748,00 €
60122141DAB.2 KVC2 KVC 65/50 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 917,00 €
60122132DAB.2 KVC2 KVC 30/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 496,00 €
60122143DAB.2 KVC2 KVC 30/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 947,00 €
60122133DAB.2 KVC2 KVC 40/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 536,00 €
60122144DAB.2 KVC2 KVC 40/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 986,00 €
60122134DAB.2 KVC2 KVC 45/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 742,00 €
60122145DAB.2 KVC2 KVC 45/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 197,00 €
60122135DAB.2 KVC2 KVC 55/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 775,00 €
60122146DAB.2 KVC2 KVC 55/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 229,00 €
60122147DAB.2 KVC2 KVC 65/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 238,00 €
60122136DAB.2 KVC2 KVC 35/120 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC3 866,00 €
60122148DAB.2 KVC2 KVC 35/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 058,00 €
60122137DAB.2 KVC2 KVC 45/120 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 110,00 €
60122149DAB.2 KVC2 KVC 45/120 T 400-50 Automatická stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 303,00 €
60122150DAB.2 KVC2 KVC 60/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 330,00 €
60122151DAB.2 KVC2 KVC 70/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 404,00 €
60122152DAB.2 KVC2 KVC 85/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC4 472,00 €

3 KVC

Automatická tlaková stanica s 3 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami KVC na spoločnej základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím z nerezovej ocele AISI 304, 3 tlakovými nádobami s pružným vakom a s elektrickým rozvádzačom s ovládacím panelom je vybavená nasledovne:

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122173DAB.3 KVC3 KVC 45/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 106,00 €
60122175DAB.3 KVC3 KVC 65/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 170,00 €
60122163DAB.3 KVC3 KVC 45/120 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 931,00 €
60122177DAB.3 KVC3 KVC 45/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 265,00 €
60122178DAB.3 KVC3 KVC 60/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 302,00 €
60122179DAB.3 KVC3 KVC 70/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 407,00 €
60122180DAB.3 KVC3 KVC 85/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 517,00 €

1 KV 3-6-10

Automatické tlakové stanice s jedným viacstupňovým vertikálnym čerpadlom KV so sacím a výtlačným potrubím, jednou tlakovou nádobou a ochranou motora proti preťaženiu.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500310100DAB.1 KV1 KV3/10 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 615,00 €
500310120DAB.1 KV1 KV3/12 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 773,00 €
500310270DAB.1 KV1 KV6/7 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 419,00 €
500310290DAB.1 KV1 KV6/9 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 564,00 €
500310600DAB.1 KV1 KV3/10 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 784,00 €
500310620DAB.1 KV1 KV3/12 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 911,00 €
500310770DAB.1 KV1 KV6/7 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 588,00 €
500310790DAB.1 KV1 KV6/9 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 715,00 €
500310810DAB.1 KV1 KV6/11 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 794,00 €
500310850DAB.1 KV1 KV6/15 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV2 124,00 €
500310980DAB.1 KV1 KV10/8 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KV1 766,00 €

2 / 3 KV 3-6-10

Automatické tlakové stanice s dvomi viacstupňovými čerpadlami KV na základovej doske so sacím a výtlačným potrubím, dvomi tlakovými nádobami a elektrickým panelom vybaveným automatikou pre činnosť čerpadiel. Automatické tlakové stanice s trojmi KV viacstupňovými čerpadlami na základovej doske so sacím a výtlačným potrubím, tromi tlakovými nádobami a elektrickým panelom vybaveným automatikou pre činnosť čerpadel.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500320272DAB.2 KV2 KV 6/7 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 029,00 €
500320292DAB.2 KV2 KV 6/9 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 274,00 €
500320442DAB.2 KV2 KV 10/4 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV3 786,00 €
500320452DAB.2 KV2 KV 10/5 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV3 971,00 €
500320652DAB.2 KV2 KV 3/15 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV5 285,00 €
500320682DAB.2 KV2 KV 3/18 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV5 696,00 €
500320772DAB.2 KV2 KV 6/7 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 395,00 €
500320792DAB.2 KV2 KV 6/9 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 652,00 €
500320812DAB.2 KV2 KV 6/11 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 810,00 €
500320852DAB.2 KV2 KV 6/15 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV5 471,00 €
500320962DAB.2 KV2 KV 10/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 479,00 €
500320982DAB.2 KV2 KV 10/8 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KV4 756,00 €
500330652DAB.3 KV3 KV 3/15 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV8 285,00 €
500330682DAB.3 KV3 KV 3/18 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV8 924,00 €
500330812DAB.3 KV3 KV 6/11 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV7 574,00 €
500330852DAB.3 KV3 KV 6/15 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV8 566,00 €
500330962DAB.3 KV3 KV 10/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV7 077,00 €
500330982DAB.3 KV3 KV 10/8 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KV7 491,00 €

1 / 2 / 3 / 4 NKV

Tlakové stanice s 1-2-3-4 NKV viacstupňovými čerpadlami na základovej doske so sacím a výtlačným potrubím, tlakovými nádobami a elektrickým panelom vybaveným automatikou pre činnosť čerpadiel.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60140700DAB.1 NKV1 NKV 10/5 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 316,00 €
60140701DAB.1NKV1 NKV 10/6 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 384,00 €
60140702DAB.1NKV1 NKV 10/7 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 501,00 €
60140703DAB.1NKV1 NKV 10/8 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 604,00 €
60140704DAB.1NKV1 NKV 10/9 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 674,00 €
60140705DAB.1 NKV1 NKV 10/10 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 988,00 €
60140706DAB.1 NKV1 NKV 10/12 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 161,00 €
60140707DAB.1 NKV1 NKV 10/14 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 633,00 €
60140708DAB.1 NKV1 NKV 15/3 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 255,00 €
60140709DAB.1NKV1 NKV 15/4 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 521,00 €
60140710DAB.1 NKV1 NKV 15/5 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 759,00 €
60140711DAB.1NKV1 NKV 15/6 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 144,00 €
60140712DAB.1NKV1 NKV 15/7 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 305,00 €
60169613DAB.1 NKV1 NKV 15/8 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 730,00 €
60169614DAB.1 NKV1 NKV 15/9 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 911,00 €
60169615DAB.1 NKV1 NKV 15/10 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV8 503,00 €
60140716DAB.1 NKV1 NKV 20/3 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV6 848,00 €
60140717DAB.1NKV1 NKV 20/4 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 262,00 €
60140718DAB.1NKV1 NKV 20/5 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV7 486,00 €
60169616DAB.1 NKV1 NKV 20/6 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV8 081,00 €
60169617DAB.1 NKV1 NKV 20/7 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV8 217,00 €
60169618DAB.1 NKV1 NKV 20/8 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV8 931,00 €
60169620DAB.1 NKV1 NKV 20/9 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV9 170,00 €
60169623DAB.1 NKV1 NKV 20/10 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV9 416,00 €
60166481DAB.1 NKV1 NKV 32/2-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV10 151,00 €
60166482DAB.1 NKV1 NKV 32/2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV10 336,00 €
60166483DAB.1 NKV1 NKV 32/3-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV10 336,00 €
60169626DAB.1 NKV1 NKV 32/3 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV11 049,00 €
60169628DAB.1 NKV1 NKV 32/4-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV11 256,00 €
60169629DAB.1 NKV1 NKV 32/4 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV12 690,00 €
60169630DAB.1 NKV1 NKV 32/5-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 428,00 €
60169662DAB.1 NKV1 NKV 32/5 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 686,00 €
60169664DAB.1 NKV1 NKV 32/6-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 686,00 €
60169665DAB.1 NKV1 NKV 32/6 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 944,00 €
60166491DAB.1 NKV1 NKV 45/2-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV11 245,00 €
60169666DAB.1 NKV1 NKV 45/2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV11 961,00 €
60169667DAB.1 NKV1 NKV 45/3-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 199,00 €
60169668DAB.1 NKV1 NKV 45/3 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV13 199,00 €
60169669DAB.1 NKV1 NKV 45/4-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV14 764,00 €
60169670DAB.1 NKV1 NKV 45/4 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV14 764,00 €
60169671DAB.1 NKV1 NKV 45/5-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV15 989,00 €
60169672DAB.1 NKV1 NKV 45/5 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV15 989,00 €
60169673DAB.1 NKV1 NKV 45/6-2 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV17 172,00 €
60169675DAB.1 NKV1 NKV 45/6 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu NKV17 172,00 €
60140778DAB.2 NKV2 NKV 10/5 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 080,00 €
60140779DAB.2 NKV2 NKV 10/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 214,00 €
60140780DAB.2NKV2 NKV 10/7 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 449,00 €
60140781DAB.2 NKV2 NKV 10/8 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 654,00 €
60140782DAB.2 NKV2 NKV 10/9 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 793,00 €
60140783DAB.2 NKV2 NKV 10/10 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 446,00 €
60140784DAB.2NKV2 NKV 10/12 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 789,00 €
60140785DAB.2NKV2 NKV 10/14 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV12 736,00 €
60140786DAB.2 NKV2 NKV 15/3 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 583,00 €
60140787DAB.2 NKV2 NKV 15/4 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV12 141,00 €
60140788DAB.2 NKV2 NKV 15/5 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV12 618,00 €
60140789DAB.2 NKV2 NKV 15/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV13 386,00 €
60140790DAB.2 NKV2 NKV 15/7 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV13 708,00 €
60169709DAB.2 NKV2 NKV 15/8 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV14 545,00 €
60169710DAB.2 NKV2 NKV 15/9 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV14 911,00 €
60169711DAB.2 NKV2 NKV 15/10 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV16 627,00 €
60140794DAB.2 NKV2 NKV 20/3 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV12 793,00 €
60140795DAB.2 NKV2 NKV 20/4 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV13 623,00 €
60140796DAB.2 NKV2 NKV 20/5 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV14 072,00 €
60169722DAB.2 NKV2 NKV 20/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV15 258,00 €
60169724DAB.2 NKV2 NKV 20/7 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV15 531,00 €
60169725DAB.2 NKV2 NKV 20/8 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV17 495,00 €
60169726DAB.2 NKV2 NKV 20/9 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV17 977,00 €
60169727DAB.2 NKV2 NKV 20/10 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV18 475,00 €
60166522DAB.2 NKV2 NKV 32/2-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV17 000,00 €
60166523DAB.2 NKV2 NKV 32/2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV18 486,00 €
60166524DAB.2 NKV2 NKV 32/3-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV18 486,00 €
60169728DAB.2 NKV2 NKV 32/3 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV20 127,00 €
60169729DAB.2 NKV2 NKV 32/4-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV20 546,00 €
60169730DAB.2 NKV2 NKV 32/4 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV22 954,00 €
60169731DAB.2 NKV2 NKV 32/5-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV23 494,00 €
60169732DAB.2 NKV2 NKV 32/5 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV25 893,00 €
60169733DAB.2 NKV2 NKV 32/6-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV25 893,00 €
60169734DAB.2 NKV2 NKV 32/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV26 412,00 €
60166532DAB.2 NKV2 NKV 45/2-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV19 699,00 €
60169735DAB.2 NKV2 NKV 45/2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV21 353,00 €
60169736DAB.2 NKV2 NKV 45/3-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV24 503,00 €
60169737DAB.2 NKV2 NKV 45/3 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV24 503,00 €
60169738DAB.2 NKV2 NKV 45/4-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV27 525,00 €
60169739DAB.2 NKV2 NKV 45/4 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV27 525,00 €
60169740DAB.2 NKV2 NKV 45/5-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV31 400,00 €
60169741DAB.2 NKV2 NKV 45/5 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV30 983,00 €
60169743DAB.2 NKV2 NKV 45/6-2 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV33 388,00 €
60169744DAB.2 NKV2 NKV 45/6 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV33 388,00 €
60140856DAB.3 NKV3 NKV 10/5 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV13 489,00 €
60140857DAB.3NKV3 NKV 10/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV13 689,00 €
60140858DAB.3NKV3 NKV 10/7 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV14 044,00 €
60140859DAB.3NKV3 NKV 10/8 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV14 350,00 €
60140860DAB.3NKV3 NKV 10/9 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV14 559,00 €
60140861DAB.3NKV3 NKV 10/10 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV15 577,00 €
60140862DAB.3NKV3 NKV 10/12 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV16 089,00 €
60140863DAB.3NKV3 NKV 10/14 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV17 462,00 €
60140864DAB.3NKV3 NKV 15/3 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV14 351,00 €
60140865DAB.3 NKV3 NKV 15/4 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV15 221,00 €
60140866DAB.3 NKV3 NKV 15/5 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV15 935,00 €
60140867DAB.3 NKV3 NKV 15/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV17 041,00 €
60140868DAB.3NKV3 NKV 15/7 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV17 523,00 €
60169770DAB.3 NKV3 NKV 15/8 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV18 926,00 €
60169771DAB.3 NKV3 NKV 15/9 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV19 480,00 €
60169776DAB.3 NKV3 NKV 15/10 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV21 696,00 €
60140872DAB.3NKV3 NKV 20/3 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV16 198,00 €
60140873DAB.3 NKV3 NKV 20/4 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV17 396,00 €
60140874DAB.3 NKV3 NKV 20/5 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV18 069,00 €
60169778DAB.3 NKV3 NKV 20/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV20 003,00 €
60169779DAB.3 NKV3 NKV 20/7 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV20 419,00 €
60169780DAB.3 NKV3 NKV 20/8 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV23 082,00 €
60169781DAB.3 NKV3 NKV 20/9 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV23 812,00 €
60169782DAB.3 NKV3 NKV 20/10 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV24 564,00 €
60166748DAB.3 NKV3 NKV 32/2-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV22 726,00 €
60166749DAB.3 NKV3 NKV 32/2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV24 958,00 €
60166750DAB.3 NKV3 NKV 32/3-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV24 958,00 €
60169783DAB.3 NKV3 NKV 32/3 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV27 505,00 €
60169784DAB.3 NKV3 NKV 32/4-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV28 140,00 €
60169785DAB.3 NKV3 NKV 32/4 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV31 673,00 €
60169786DAB.3 NKV3 NKV 32/5-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV32 490,00 €
60169787DAB.3 NKV3 NKV 32/5 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV35 184,00 €
60169788DAB.3 NKV3 NKV 32/6-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV35 184,00 €
60169789DAB.3 NKV3 NKV 32/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV35 970,00 €
60166758DAB.3 NKV3 NKV 45/2-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV27 092,00 €
60169790DAB.3 NKV3 NKV 45/2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV29 687,00 €
60169792DAB.3 NKV3 NKV 45/3-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV34 345,00 €
60169793DAB.3 NKV3 NKV 45/3 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV34 345,00 €
60169794DAB.3 NKV3 NKV 45/4-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV37 874,00 €
60169795DAB.3 NKV3 NKV 45/4 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV37 874,00 €
60169796DAB.3 NKV3 NKV 45/5-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV41 562,00 €
60169797DAB.3 NKV3 NKV 45/5 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV41 562,00 €
60169798DAB.3 NKV3 NKV 45/6-2 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV44 927,00 €
60169799DAB.3 NKV3 NKV 45/6 T Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu NKV44 927,00 €
60163254DAB.4 NKV4 NKV 10/5 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV17 719,00 €
60163255DAB.4 NKV4 NKV 10/6 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV17 984,00 €
60163256DAB.4 NKV4 NKV 10/7 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV18 449,00 €
60163257DAB.4 NKV4 NKV 10/8 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV18 851,00 €
60163258DAB.4 NKV4 NKV 10/9 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV19 126,00 €
60163259DAB.4 NKV4 NKV 10/10 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV20 463,00 €
60163260DAB.4 NKV4 NKV 10/12 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV21 137,00 €
60163231DAB.4 NKV4 NKV 15/3 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV18 852,00 €
60163232DAB.4 NKV4 NKV 15/4 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV19 995,00 €
60163233DAB.4 NKV4 NKV 15/5 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV20 935,00 €
60163234DAB.4 NKV4 NKV 15/6 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV22 386,00 €
60163235DAB.4 NKV4 NKV 15/7 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV23 021,00 €
60169829DAB.4 NKV4 NKV 15/8 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV25 100,00 €
60169827DAB.4 NKV4 NKV 15/9 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV25 836,00 €
60169828DAB.4 NKV4 NKV 15/10 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV28 774,00 €
60163245DAB.4 NKV4 NKV 20/3 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV21 281,00 €
60163246DAB.4 NKV4 NKV 20/4 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV22 853,00 €
60163247DAB.4 NKV4 NKV 20/5 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV23 739,00 €
60169832DAB.4 NKV4 NKV 20/6 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV26 530,00 €
60169833DAB.4 NKV4 NKV 20/7 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV27 080,00 €
60169834DAB.4 NKV4 NKV 20/8 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV30 613,00 €
60169835DAB.4 NKV4 NKV 20/9 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV31 581,00 €
60169836DAB.4 NKV4 NKV 20/10 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV32 579,00 €
60166788DAB.4 NKV4 NKV 32/2-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV28 047,00 €
60166789DAB.4 NKV4 NKV 32/2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV31 111,00 €
60166790DAB.4 NKV4 NKV 32/3-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV31 111,00 €
60169830DAB.4 NKV4 NKV 32/3 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV34 552,00 €
60169831DAB.4 NKV4 NKV 32/4-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV35 407,00 €
60169837DAB.4 NKV4 NKV 32/4 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV42 066,00 €
60169838DAB.4 NKV4 NKV 32/5-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV42 934,00 €
60169839DAB.4 NKV4 NKV 32/5 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV45 611,00 €
60169840DAB.4 NKV4 NKV 32/6-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV45 611,00 €
60169841DAB.4 NKV4 NKV 32/6 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV46 670,00 €
60166798DAB.4 NKV4 NKV 45/2-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV35 450,00 €
60169842DAB.4 NKV4 NKV 45/2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV39 041,00 €
60169843DAB.4 NKV4 NKV 45/3-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV46 612,00 €
60169844DAB.4 NKV4 NKV 45/3 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV46 612,00 €
60169845DAB.4 NKV4 NKV 45/4-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV50 783,00 €
60169846DAB.4 NKV4 NKV 45/4 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV50 783,00 €
60169847DAB.4 NKV4 NKV 45/5-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV55 989,00 €
60169848DAB.4 NKV4 NKV 45/5 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV55 989,00 €
60169849DAB.4 NKV4 NKV 45/6-2 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV60 032,00 €
60169850DAB.4 NKV4 NKV 45/6 T Automatická tlaková stanica so 4 čerpadlami typu NKV60 032,00 €

2 NKV 15-20 E-BOX

Automatické tlakové stanice.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60168195DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/5 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV8 103,00 €
60168196DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/6 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV8 237,00 €
60168197DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/7 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV8 472,00 €
60168198DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/8 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV8 676,00 €
60168199DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/9 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV8 815,00 €
60168200DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/10 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV9 470,00 €
60168201DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/12 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV9 812,00 €
60163941DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 10/14 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 760,00 €
60160984DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 15/3 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV9 477,00 €
60160882DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 15/4 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 134,00 €
60160985DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 15/5 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 511,00 €
60153135DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 15/6 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 279,00 €
60160986DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 15/7 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 601,00 €
60160987DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 20/3 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV10 687,00 €
60160988DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 20/4 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 516,00 €
60160989DAB.2 NKV E.BOX2 NKV 20/5 T E.BOX Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu NKV11 965,00 €