Stanica - pre pripravu teplej vody typu PAW.FRIWA MAXI, PAW.FRIWA MAXI-C

  • primár PN 3, sekundár PN 10, T = +95 °C
  • kompaktná a plne predmontovaná stanica pre komfortnú a hygienickú prípravu teplej vody, voda sa ohrieva až v okamžiku, kedy vznikne požiadavka Čerstvá teplá a hygienicky čistá voda je stále k dispozícii, bez potreby zásobníku teplej vody. Energia potrebná pre ohrev teplej vody je získávaná v dostatočnom množstve z akumulačnej nádoby, ktorá môže byť ohrievaná rôznymi zdrojmi, jako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy, plynové alebo olejové kotle či iné systémy. systémami. Nakol'ko FRIWA MAXI pracuje s nízkou teplotou prívodu primárneho okruhu, je ideálnym riešením v kombinácii so solárními a nízkoteplotnými systémami vykurovania. Ponúka rýchle, bezpečné a čisté riešenie.

použitie pre 15 až 100 bytových jednotiek

  • maximálný prietok 77 l/min,  pri teplote vykurovacej vody  +60 °C, teplote TV +45 °C a teplote SV +10°C
  • prietok v kaskáde do 154 l/min, pri teplote vykurovacej vody +60 °C, teplote TV +45 °C a teplote SV +10 °C
Obj. kód Cena bez DPH
6406662PAW.FRIWA MAXIStanice - pro přípravu teplé vody - bez cirkulace14 442,86 €
6406663PAW.FRIWA MAXI - CStanice - pro přípravu teplé vody - cirkulace14 987,76 €