Univerzálne vláknitopryžové tesnenie pre kürenárské šróbenie - závitové spoje IVAR.FASIT 202 SR

  • PN 16, T max. +180 °C, hrúbka 1,8 mm
  • vysokotlakové univerzálne vláknitopryžové tesnenie
  • použitie voda, kúrenie, potravinársky priemysel
  • bezazbestové
  • uťahovací tlak sa riadi podľa DIN 28090
Obj. kód Cena bez DPH
1727GES33IVAR.FASIT 202 SRUniverzálne vláknitopryžové tesnenie pre topenárske šróbenie - závitové spoje - PN 16 - 1,2.1/1000,12 €
1727GES34IVAR.FASIT 202 SRUniverzálne vláknitopryžové tesnenie pre kurenárske šróbenie - závitové spoje - PN 16 - 3/41/1000,20 €
1727GES36IVAR.FASIT 202 SRUniverzálne vláknitopryžové tesnenie pre topenárske šróbenie - závitové spoje - PN 16 - 11/1000,26 €
1727GES38IVAR.FASIT 202 SRUniverzálne vláknitopryžové tesnenie pre kurenárske šróbenie - závitové spoje - PN 16 - 5/41/1000,31 €
1727GES39IVAR.FASIT 202 SRUniverzálne vláknitopryžové tesnenie pre topenárske šróbenie - závitové spoje - PN 16 - 6/41/1000,41 €