Veľká drenážne čerpadlá

DIG 1100 - 1500 - 1800 - 2200

Ponorné drenážne čerpadlá vhodné pre čerpanie mierne znečistenej vody s obsahom abrazív na stavbách, v baniach alebo lomoch. Môžu pracovať i pri nedostatočnom chladení – motory sú chránené proti prehriatiu. Opláštenie čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Obežné koleso je z chrómovej ocele 650 HB. Dvojitá mechanická upchávka je karbid kremíka/karbid kremíka na strane čerpadla a na strane motora uhlík/ oxid hlinitý. Asynchrónny suchý motor chladený čerpanou kvapalinou. Integrovaný kondenzátor pri jednofázovej verzii.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60141687DAB.DIGDIG 1100 M-A Ponorné kalové čerpadlo2 076,00 €
60141688DAB.DIGDIG 1100 M-NA Ponorné kalové čerpadlo1 988,00 €
60141689DAB.DIGDIG 1100 T-NA Ponorné kalové čerpadlo1 957,00 €
60141690DAB.DIGDIG 1500 T-NA Ponorné kalové čerpadlo2 033,00 €
60141691DAB.DIGDIG 1800 T-NA Ponorné kalové čerpadlo2 078,00 €
60141692DAB.DIGDIG 2200 T-NA Ponorné kalové čerpadlo2 149,00 €

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000

Ponorné drenážne čerpadlá vhodné pre čerpanie mierne znečistenej vody s obsahom abrazív na stavbách, v baniach alebo lomoch. Môžu pracovať i pri nedostatočnom chladení – motory sú chránené proti prehriatiu. Opláštenie čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Obežné koleso je z chrómovej ocele 650 HB. Dvojitá mechanická upchávka je karbid kremíka/karbid kremíka na strane čerpadla a na strane motora uhlík/oxid hlinitý. Asynchrónny suchý motor chladený čerpanou kvapalinou. Integrovaný kondenzátor pri jednofázovej verzii.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60141693DAB.DIGDIG 3700 AP T-NA Ponorné kalové čerpadlo5 163,00 €
60141695DAB.DIGDIG 3700 MP T-NA Ponorné kalové čerpadlo5 319,00 €
60141696DAB.DIGDIG 5500 AP T-NA Ponorné kalové čerpadlo5 429,00 €
60141697DAB.DIGDIG 5500 MP T-NA Ponorné kalové čerpadlo5 585,00 €
60141698DAB.DIGDIG 8500 AP T-NA Pononré kalové čerpadlo7 093,00 €
60141699DAB.DIGDIG 8500 MP T-NA Ponorné kalové čerpadlo7 258,00 €
60141700DAB.DIGDIG 11000 AP T-NA Ponorné kalové čerpadlo7 464,00 €
60141701DAB.DIGDIG 11000 MP T-NA Ponorné kalové čerpadlo7 630,00 €