Vyrovnávacie podložky pre normované čerpadlá

Používajú sa při inštalácii čerpadla pre vyrovnanie rozdielu výšok medzi osou čerpadla a motorom. Sada sa skladá dvoch podložiek s rozmermi A (šírka), B (dĺžka), H (výška), jako je uvedené v tabuľke. Vyrovnávacie podložky s výškou viac jako 20 mm sú dodávané so šraubmi, maticami a podložkami.
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
147120800DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 1 - 90x335x65mm99,00 €
147120840DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 5 - 80x290x40mm99,00 €
147120810DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 2 - 90x335x90mm99,00 €
147120820DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 3 - 100x320x70mm99,00 €
147120830DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 4 - 80x290x120mm99,00 €
147120850DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 6 - 50x100x20mm85,00 €
147120860DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 7 - 70x332x20mm102,00 €
147120870DAB.PRISLUSENSTVISada podložiek 8 - 70x125x20mm90,00 €