Vyústenie potrubia priame IVAR.PROFI-AIR TUNEL IVAR.AIRT - V1

  • prechod z flexi potrubia IVAR.PROFI-AIR TUNEL k vyústeniu do jednotlivých miestností
  • výstupná dimenzia Ø 125 mm
  • vstupná dimenzia 132 x 52 mm
Obj. kód Cena bez DPH
78313281IVAR.AIRT - V1Vyústenie potrubia priame IVAR.PROFI-AIR TUNEL1 x 132 x 52 mm/1 x DN 133,67 €