Zamedzovače spätného prietoku - diskonektory

Prírubový uzatvárací a vyvažovací ventil BRA.EKOFLUX SO, BRA.EKOFLUX S

 • PN 16, príruby PN 16 podľa EN 1092-1
 • T = -10 °C až +140 °C
 • pre vykurovanie a klimatizácie (vrátane zmesi glykolov do 50 %)
 • v dimenziách DN 50 – DN 150 (príruba DN 50 je delená)
 • materiál: telo liatina GJL250, tesnenie EPDM
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EKOFLUX.S050BRA.EKOFLUX SOPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 50, Kvs 57,0m3/h1195,00 €
EKOFLUX.S065BRA.EKOFLUX SPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 65, Kvs 100,0m3/h1378,00 €
EKOFLUX.S080BRA.EKOFLUX SPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 80, Kvs 111,9m3/h1527,00 €
EKOFLUX.S100BRA.EKOFLUX SPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 100, Kvs 150,0m3/h1742,00 €
EKOFLUX.S125BRA.EKOFLUX SPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 125, Kvs 268,4m3/h11 029,00 €
EKOFLUX.S150BRA.EKOFLUX SPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 150, Kvs 486,0m3/h11 562,00 €

Prírubový uzatvárací a regulačný ventil BRA.EKOFLUX LO, BRA.EKOFLUX L

 • PN 16, príruby PN 16 podľa EN 1092-1
 • T = -10 °C až +140 °C
 • pre vykurovanie, chladenie a klimatizácie (vrátane zmesi glykolov do 50%)
 • v dimenziách DN 50 – DN 150
 • materiál: telo liatina GJL250, tesnenie EPDM
 • v souladu s 97/23/CE PED
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EKOFLUX.L050BRA.EKOFLUX LOPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 50, Kvs 57,0m3/h1195,00 €
EKOFLUX.L065BRA.EKOFLUX LPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 65, Kvs 100,0m3/h1312,00 €
EKOFLUX.L080BRA.EKOFLUX LPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 80, Kvs 111,9m3/h1378,00 €
EKOFLUX.L100BRA.EKOFLUX LPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 100, Kvs 150,0m3/h1488,00 €
EKOFLUX.L125BRA.EKOFLUX LPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 125, Kvs 268,4m3/h1807,00 €
EKOFLUX.L150BRA.EKOFLUX LPrírubový uzatvárací a vyvažovací ventil - DN 150, Kvs 486,0m3/h11 016,00 €

Prírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV BRA.EKOFLUX DL, BRA.EKOFLUX DH

 • PN 16, príruby PN 16 podľa EN 1092-1
 • T = -10 °C až +120 °C
 • automaticky riadi diferenčný tlak, nevyžaduje externý zdroj energie
 • pre vykurovanie a klimatizácie (vrátane zmesi glykolov do 50%)
 • materiál: telo liatina GJL250, membrána EPDM
 • pre návrh je nutné poznať prietok a požadovaný diferenčný tlak ΔP
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EKOFLUX.DL065BRA.EKOFLUX DLPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 65, Kvs 44,55m3/h11 250,00 €
EKOFLUX.DH065BRA.EKOFLUX DHPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 65, Kvs 52,01m3/h11 289,00 €
EKOFLUX.DL080BRA.EKOFLUX DLPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 80, Kvs 78,33m3/h11 497,00 €
EKOFLUX.DH080BRA.EKOFLUX DHPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 80, Kvs 83,72m3/h11 562,00 €
EKOFLUX.DL100BRA.EKOFLUX DLPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 100, Kvs 104,63m3/h11 667,00 €
EKOFLUX.DH100BRA.EKOFLUX DHPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 100, Kvs 106,74m3/h11 732,00 €
EKOFLUX.DL125BRA.EKOFLUX DLPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 125, Kvs 152,34m3/h12 474,00 €
EKOFLUX.DL150BRA.EKOFLUX DLPrírubový ventil pre riadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 150, Kvs 204,0m3/h13 906,00 €

Prírubový ventil s nastavením pre riadenie diferenčného tlaku DPCV BRA.EKOFLUX ML, BRA.EKOFLUX MH

 • PN 16, príruby PN 16 podľa EN 1092-1
 • T = -10 °C až +120 °C
 • automaticky riadi diferenčný tlak, nevyžaduje externý zdroj energie
 • pre vykurovanie a klimatizácie (vrátane zmesi glykolov do 50 %))
 • materiál: telo liatina GJL250, membrána EPDMM
 • pre návrh je nutné poznať prietok a požadovaný diferenčný tlak ΔP
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EKOFLUX.ML065BRA.EKOFLUX MLPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 65, Kvs 47,60m3/h11 354,00 €
EKOFLUX.MH065BRA.EKOFLUX MHPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 65, Kvs 47,60m3/h11 393,00 €
EKOFLUX.ML080BRA.EKOFLUX MLPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 80, Kvs 70,00m3/h11 601,00 €
EKOFLUX.MH080BRA.EKOFLUX MHPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 80, Kvs 70,00m3/h11 667,00 €
EKOFLUX.ML100BRA.EKOFLUX MLPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 100, Kvs 105,50m3/h11 771,00 €
EKOFLUX.MH100BRA.EKOFLUX MHPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 100, Kvs 105,50m3/h11 836,00 €
EKOFLUX.ML125BRA.EKOFLUX MLPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 125, Kvs 139,00m3/h12 669,00 €
EKOFLUX.ML150BRA.EKOFLUX MLPrírubový ventil s nastavením preriadenie diferenčného tlaku DPCV - DN 150, Kvs 191,0m3/h14 101,00 €

Prírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV BRA.EKOFLUX PI

 • PN 16, príruby PN 16 podľa EN 1092-1
 • T = -10 °C až +120 °C
 • prírubový tlakovo nezávislý vyvažovací ventil so vstavaným regulátorom prietoku a ručnou prevodovkou
 • el. pohon na objednanie
 • špeciálny regulačný prvok s lineárnou charakteristikou
 • automaticky riadi prietok v širokom rozsahu (rozdiel max. ± 5 %)
 • pre vykurovanie a klimatizácie (vrátane zmesi glykolov do 50 %)
 • je možné pripojiť servopohon s proporcionálnym riadením 0-10 V
 • diferenčný tlak od 0,3 bar do 4,0 bar
 • materiál: telo liatina GJL250, membrána EPDM

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EKOFLUX.PI065BRA.EKOFLUX.PIPrírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV - DN 65, Kvs 5-20m3/h11 432,00 €
EKOFLUX.PI080BRA.EKOFLUX.PIPrírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV - DN 80, Kvs 6-30m3/h11 628,00 €
EKOFLUX.PI100BRA.EKOFLUX.PIPrírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV - DN 100, Kvs 8-50m3/h11 888,00 €
EKOFLUX.PI125BRA.EKOFLUX.PIPrírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV - DN 125, Kvs 7-105m3/h12 864,00 €
EKOFLUX.PI150BRA.EKOFLUX.PIPrírubový ventil s nastavením pre riadenie prietoku PICV - DN 150, Kvs 10-140m3/h14 557,00 €

Disconector - zamedzovač spätného prietoku BRA.ECO 3 T

 • PN 10
 • T = 0 °C až +65 °C
 • materiál tela: 1/2“ mosadz, 3/4“– 2“ bronz
 • v súlade s normou EN 1717, typ BA a EN 12729
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ECO3T012BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 1/2", L=174mm1381,00 €
ECO3T034BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 3/4", L=258mm1504,00 €
ECO3T100BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 1", L=258mm1519,00 €
ECO3T114BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 5/4", L=357mm1882,00 €
ECO3T112BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 6/4", L=357mm1913,00 €
ECO3T200BRA.ECO 3TDisconector - zamedzovač spätného prietoku - 2", L=428mm11 277,00 €

ELŐSZERELT VISSZAÁRAMLÁS GÁTLÓ SZERELVÉNNYEL BRA.ECO 3T KIT

 • PN 10
 • T = 0 °C – +65 °C
 • anyaga: test: 1/2” sárgaréz, 3/4”– 2” bronz
 • normához megfelelően EN 1717, típus BA és EN 12729
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ECO3T012KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 1/2", L=335mm1555,00 €
ECO3T034KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 3/4", L=448mm1693,00 €
ECO3T100KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 1", L=479mm1742,00 €
ECO3T114KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 5/4", L=623mm11 207,00 €
ECO3T112KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 6/4", L=658mm11 305,00 €
ECO3T200KITBRA.ECO 3T KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - 2", L=781mm11 917,00 €

Disconector - zamedzovač spätného prietoku BRA.ECO 3 F

 • PN 10
 • T = 0 °C až +65 °C
 • prírubový, pre príruby PN 10 a 16
 • materiál tela: liatina GJL250
 • v súlade s normou EN 1717, typ BA a EN 12729
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ECO3F065BRA.ECO 3FDisconector - zamedzovač spätného prietoku - DN 65, L=360mm12 418,00 €
ECO3F080BRA.ECO 3FDisconector - zamedzovač spätného prietoku - DN 80, L=400mm12 868,00 €
ECO3F100BRA.ECO 3FDisconector - zamedzovač spätného prietoku - DN 100, L=450mm14 030,00 €
ECO3F150BRA.ECO 3FDisconector - zamedzovač spätného prietoku - DN 150, L=540mm16 433,00 €

Predmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami BRA.ECO 3F KIT

 • PN 10
 • T = 0 °C až +65 °C
 • prírubový, pre príruby PN 10 a 16
 • materiál tela: liatina GJL250
 • v súlade s normou EN 1717, typ BA a EN 127299
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ECO3F065KITBRA.ECO 3F KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - DN 65, L=990mm13 377,00 €
ECO3F080KITBRA.ECO 3F KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - DN 80, L=1070mm13 916,00 €
ECO3F100KITBRA.ECO 3F KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - DN 100, L=1180mm15 743,00 €
ECO3F150KITBRA.ECO 3F KITPredmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku s armatúrami - DN 150, L=1440mm110 263,00 €

Elektronický prístroj pre meranie diferenčného tlaku BRA.EPDT

 • elektronický prístroj pre meranie diferenčného tlaku/prietoku a vyvažovanie okruhuu
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
EPDTEKBRA.EPDTElektronický prístroj pre meranie diferenčného tlaku - pre BRA.EKOFLUX14 500,00 €

Čidlá pre meranie tlaku BRA.CMT

 • materiál telesa mosadz a sonda nerezová ceľ
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
CMTEKBRA.CMTČidlá pre meranie tlaku - 1/4"F, pre BRA.EKOFLUX140,00 €

Meracia clona BRA.MC

 • meracia clona pre BRA.EKOFLUX.S
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
MCEK65BRA.MCMeracia clona - pre BRA.EKOFLUX1427,00 €
MCEK80BRA.MCMeracia clona - pre BRA.EKOFLUX1552,00 €
MCEK100BRA.MCMeracia clona - pre BRA.EKOFLUX1613,00 €
MCEK125BRA.MCMeracia clona - pre BRA.EKOFLUX1690,00 €
MCEK150BRA.MCMeracia clona - pre BRA.EKOFLUX1844,00 €

Sada s T-kusom BRA.STK

 • kompletná sada T-kus 1/4 ” MFF; 1/4” M – 1/8”F adaptér, 1/8”M zverné šróbenie, medená kapilárna trubka Ø 4 mm 2 m dĺžky, 1/4” M testovacia zástrčka
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
STKEKBRA.STKSada s T-kusom - pre BRA.EKOFLUX132,00 €

Sada so šróbením BRA.SS

 • armatúra, adaptér a testovacia zástrčka
 • zverné šróbenie 1/8” M, medená kapilárna trubka Ø 4 mm 2 m dĺžky
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
SSEKBRA.SSSada so šróbením - pre BRA.EKOFLUX117,00 €

Meracia koncovka BRA.MK

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
MKEKBRA.MKMeracia koncovka - 1/4"M, pre BRA.EKOFLUX17,70 €