Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP

  • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, v cene je programovateľná plne elektronická programovacia a riadiaca jednotka typu WSCI (riadenie podľa času alebo objemu), miešací by-pass a nádrž na soľ so solankovým vedením
  • túto typovú radu je možno použiť i pre zmäkčovanie vody určenej pre plnenie vykurovacích systémov

Upozornenie:systém je nutné dovybaviť podľa technického katalógu IVAR CS, spol. s.r.o. (flexibilné pripojenie, manometre, vzorkovacie ventily atď.) a ďalej podľa špecifických podmienok v mieste inštalácie (napr. redukčný ventil, filter mechanických nečistôt, hlásenie výpadku el. energie atď.). V každom prípade je nutné počítať s tým, že zariadenie musí byť pripojené na kanalizačný odpad, aby bolo možno pri regenerácii náplne automaticky odvádzať zachytené znečisťujúce prvky z filtra!

Obj. kód Cena bez DPH
IVA.803.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -1879,59 €
IVA.804.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -1917,35 €
IVA.807.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -11 019,39 €
IVA.811.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -11 223,47 €
IVA.814.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -11 418,37 €
IVA.820.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -13 040,82 €
IVA.832.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -13 969,39 €
IVA.850.DVIVAR.DEVAPZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -15 908,16 €