Zmakčovací filter pre úpravu tvrdosti vody vo vykurovacích systémoch IVAR.DEIN-KAB

  • zariadenie určené pre úpravu vody zmäkčovaním, skladá sa z riadiacej hlavy elektronickej, sklolaminátovej tlakovej fľaše s katexovou živicou a nádobou na solankový roztok s plavákovým uzáverom.
  • zmäkčovací filter je nutné pripojiť na kanalizačný odpad, aby sa zachytené ionty vápnika a horčíka dali vypustiť
  • táto typová rada je vhodná i pre doplňovanie zmäkčenej vody do teplovodných vykurovacích systémov
  • pre regeneráciu náplne sa používa GEL.SOĽ CS (čistá tabletovaná soľ), kód 410.600.44CS
    • IVAR.DEIN-KAB 007 - elektronická riadiaca hlava
    • IVAR.DEIN-KAB 014 - elektronická riadiaca hlava

Upozornenie: systém je nutné dovybaviť podľa technického katalógu IVAR CS, spol. s.r.o. (flexibilné pripojenie, manometre, vzorkovacie ventily atď.) a ďalej podľa špecifických podmienok v mieste inštalácie (napr. redukčný ventil, filter mechanických nečistôt, hlásenie výpadku el. energie atď.). V každom prípade je nutné počítať s tým, že zariadenie musí byť pripojené na kanalizačný odpad, aby bolo možné pri regenerácii náplne automaticky odvádzať zachytené znečisťujúce prvky z filtra!

Obj. kód Cena bez DPH
IVA.407.DIIVAR.DEIN-KABZmekčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - DEIN-KAB 007 -1540,82 €
IVA.414.DIIVAR.DEIN-KABZmekčovací filter pre úpravu tvrdosti vody vo vykurovacích systémoch - s programovateľnou jednotkou1652,04 €