Zmekčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP DUPLEX

  • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, v cene je programovateľná plne elektronická programovacia a riadiaca jednotka typu WSCI (riadenie podľa času alebo objemu), miešací by-pass a nádrž na soľ so solankovým vedením
  • túto typovú radu je možno použiť i pre zmäkčovanie vody určenej pre plnenie vykurovacích systémov.
Upozornenie: systém je nutné dovybaviť podľa technického katalógu IVAR CS, spol. s.r.o. (flexibilné pripojenie, manometre, vzorkovacie ventily atď.) a ďalej podľa špecifických podmienok v mieste inštalácie (napr. redukčný ventil, filter mechanických nečistôt, hlásenie výpadku el. energie atď.). V každom prípade je nutné počítať s tým, že zariadenie musí byť pripojené na kanalizačný odpad, aby bolo možné pri regenerácii náplne automaticky odvádzať zachytené znečisťujúce prvky z filtra!
Obj. kód Cena bez DPH
IVA.803.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -11 734,69 €
IVA.804.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -11 928,57 €
IVA.807.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -12 244,90 €
IVA.811.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -12 755,10 €
IVA.814.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -13 163,27 €
IVA.820.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -15 000,00 €
IVA.832.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -18 061,22 €
IVA.850.DV-DUPLEXIVAR.DEVAP DUPLEXZmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody - s programovateľnou jednotkou -110 102,04 €