Kompaktné zmäkčovacie zariadenia IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP MINI, ochrana spotrebičov a zvýšenie komfortu bývania

Vodný kameň? Zničené spotrebiče? Alebo sa len nechcete trápiť toľko s čistením sanitárnych prvkov? Na všetky tieto problémy máme naše zmäkčovače vody.
Kompaktné zmäkčovacie zariadenia IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP MINI, ochrana spotrebičov a zvýšenie komfortu bývania

V priemysle, službách aj v domácnostiach, kde je nutné používať tvrdú až veľmi tvrdú vodu, je vhodným riešením inštalácie zmäkčovacieho zariadenia. Problémy spojené so zvýšenou tvrdosťou vody sa týkajú nielen niektorých verejných vodovodných potrubí, ale samozrejme taktiež vôd z vlastných zdrojov (typickými oblasťami sú potom zdroje vody v krasovom či vápencovom podloží).  

V prípade riešenia problémov s tvrdou vodou pomocou zmäkčovačov typových radov IVAR.DEVAP-KAB, IVAR.DEVAP MINI, poprípade aj väčších IVAR.DEVAP, sa jedná o úpravy vody, kde je využívaná iónová výmena. Pri technológii tohto typu, sú na špecializovaných náplniach v zmäkčovacích zariadeniach, zachytávané ióny vápníku a horčíku, ktoré sú zodpovedné za tvorbu vodného kameňa a voda sa tým „zmäkčuje“.

devapkap.jpg ivar-devap-kab-005.jpg devap-mini-1.jpg

Zmäkčovacie zariadenia IVAR.DEVAP-KAB 015, IVAR.DEVAP-KAB 005 a IVAR.DEVAP MINI

 

Prečo je dobré inštalovať zmäkčovače?

Inštaláciou vhodného zmäkčovača vody je možné získať kontrolu nad tvorbou vodného kameňa v danom objekte (pre technológiu výrobného procesu, prevádzku hotelov, reštaurácií, penziónov, ale samozrejme aj rodinných domov). Zásadnou výhodou je zaistenie čistoty teplovýmenných plôch výmenníkov pred minerálnou inkrustáciou, ktorá výrazne znižuje výkony spotrebičov. Obmedzením tvorby vodného kameňa dochádza k predĺženiu životnosti spotrebičov, ktoré používajú alebo produkujú teplú vodu. Zmäkčenie vody je taktiež otázkou komfortu, kedy dochádza k ochrane citlivých vodovodných batérií, výtokových armatúr, sprchových, prípadne masážnych hlavíc, setov a hlavových stropných spŕch. Zabránením tvorby nánosov, bežne nerozpustného vodného kameňa, je taktiež uľahčené čistenie sanitárnych prvkov a údržba ich estetického vzhľadu.

Univerzálne DEVAP-KAB 

Najbežnejšie používané zmäkčovače typového radu IVAR.DEVAP-KAB sú kompaktné zariadenia, ktoré sa inštalujú na vstup hlavného prívodu vody. Napojenie zmäkčovača na prívod vody je štandardnými rúrkovými závitmi a je vybavené bypass obtokom, pre ľahké vykonanie servisných prác a prípadnú reguláciu. V mieste inštalácie je vyžadovaná možnosť napojenia na dostatočne dimenzovaný kanalizačný odpad. Odpad nemusí byť gravitačný, vďaka tlakovému odpadového systému zmäkčovača, môže byť vyvedený napr. do hlavného kanalizačného zvodu umiestneného pod stropom (je možné ho vyviesť prípadne aj vyššie, ak to dovolujú parametre zdroja vody a max. prevádzkový tlak zmäkčovača).

Čo je potrebné pre prevádzku?

Napájanie zmäkčovacieho zariadenia je zaisťované pomocou trafa s regulovaným napätím 12 V, ktoré sa zapája do bežnej zásuvky 230 V. Naprogramované prevádzkové hodnoty sú na základnej doske zálohované gombíkovou batériou. Spotrebným materiálom tejto technológie je regeneračná tabletovaná soľvoda používaná pre preplach. Spotreba elektrickej energie je zanedbateľná, pohybuje sa iba v malých desiatkach wattov. Kabinetové, mini aj stĺpcové zmäkčovacie zariadenia radu IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP sú vybavené kvalitnými elektronickými riadiacimi jednotkami, lídrom v obore – americkej firmy CLACK. Na týchto jednotkách je, podľa miestnych podmienok, možné programovať regeneráciu katexovej náplne, s čo možno najúspornejšími parametrami v tzv. „objemovom“ režime, regenerácia náplne sa automaticky spúšťa až vtedy, ak je plne vyčerpaná cyklická kapacita náplne. Pri regenerácii nie je prerušená dodávka vody do objektu.

Nový DEVAP-MINI

Po novom je v sortimente vložený rad kompaktných zmäkčovacích filtrov IVAR.DEVAP-MINI, ktoré sú určené do malých bytov, pre nízke prietoky alebo aj do pomerne obmedzených priestorov.

20190905142418375.jpg 20190905142418534.jpg 20190905142418256.jpg
filtr pod kuchyňskou linku
filtr instalovaný na zdi
filtr instalovaný nad wc

Popisované zmäkčovacie filtre sú vyrobené z materiálov vhodných alebo určených pre používanie na pitnú vodu, k výrobkom je možné doložiť atesty podľa vyhlášky č.: 409/2005 Sb.  

Užívateľská obsluha spočíva iba v dopĺňaní regeneračnej tabletovanej soli, a to v časovom horizonte iba niekoľkokrát za rok, podľa spotreby vody.

Výhody zmäkčovačov IVAR.DEVAP-KAB/IVAR.DEVAP

  • nízká spotreba energie
  • plynule nastaviteľná výstupná tvrdosť za zmäkčovačom
  • kompaktné rozmery kabinetných aj MINI vyhotovení
  • osvedčené a kvalitné riadiace jednotky výrobcu CLACK corp.
  • atest pre trvalý styk s pitnou vodou

Získajte viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac o zariadeniach na zmäkčovanie vody, navštívte priamo naše internetové stránky alebo sa s dotazmi obráťte na technické oddelenie, popr. obchodného zástupcu vo vašej oblasti z kontaktov na odkaze obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR CS.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o
Ing. Vladimír Zumr

 

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Odporúčaný postup čistenia a ošetrenia vykurovacích systémov

Odporúčaný postup čistenia a ošetrenia vykurovacích systémov

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia