AUTOMATICKÉ PREČERPÁVACIE STANICE

AUTOMATICKÉ PREČERPÁVACIE STANICE

DAB.FEKAFOS MAXI, DAB.FEKAFOS MAXI KOMPLET

 

Automatické prečerpávacie stanice určené na inštaláciu 2 čerpadiel a na akumuláciu odpadovej čistej a splaškovej vody v komerčných budovách. Nádrže môžu byť inštalované vo vnútri aj mimo budov, upevnené na podlahu alebo pod zemou. sú pochôdzne, ale nie sú vhodné na prechádzanie motorovými vozidlami.

Horné vstupné hrdlo je vybavené polyetylénovými vekami s uzamykateľnými prackami a tesniacimi uzávermi proti zápachu. Skladá sa z valcovitého polyetylénového monobloku s vhodne tvarovaným dnom na uloženie čerpadiel a na zamedzenie stagnácie. Nádrž je k dispozícii v objemoch 1100, 1700, 2000, 2300, 2780 litrov s nastaviteľnou dĺžkou prívodného potrubia od podlahy. Stanica je určená na použitie dvoch jednofázových alebo trojfázových neautomatických čerpadiel s priemerom výtlaku od DN50, DN65, DN80. Čerpadlá je nutné objednať samostatne spoločne s ovládacím panelom.

• Pracovný rozsah: od 2 do 100 m3/h s dopravnou výškou až do 40 m

• Maximálna teplota kvapaliny: +50 °C

• Čerpaná kvapalina: splašková voda, odpadová voda, dažďová voda.

• Možné typy inštalácie: vnútorné alebo vonkajšie, na podlahu, podzemné, pochôdzna, ale bez možnosti prechádzania (nie je možné pod príjazdovými cestami).

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60201382 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1100 V automatická prečerpávacia stanica - DN 50 *AD* 1 ks akcia 6 227,21 EUR 4 684,00 EUR
60201382K DAB.FEKAFOS MAXI KOMPLET FEKAFOS MAXI 1100 V automatická prečerpávacia stanica - DN 50 *AD* 1 ks akcia 8 668,00 EUR 6 747,00 EUR
60201382G DAB.FEKAFOS MAXI KOMPLET FEKAFOS MAXI KOMPLET GRI kalová nádrž *AD* 1 ks akcia 10 713,19 EUR 6 966,00 EUR
60201392 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 L automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 4 717,20 EUR
60201387 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 V automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 5 619,09 EUR
60201394 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 5 275,91 EUR
60201389 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 6 139,53 EUR
60201397 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 8 019,17 EUR
60201386 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1100 V automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 5 526,92 EUR
60201393 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 L automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 5 983,54 EUR
60201388 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 V automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 6 982,56 EUR
60201395 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 6 555,72 EUR
60201390 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 7 518,60 EUR
60201398 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 9 349,31 EUR
60201396 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická prečerpávacia stanica - DN 80 1 ks 7 266,89 EUR
60201391 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická prečerpávacia stanica - DN 80 1 ks 8 365,17 EUR
60201399 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická prečerpávacia stanica - DN 80 1 ks 10 115,06 EUR
60201400 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 7 306,59 EUR
60201402 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 7 863,88 EUR
60201405 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 50 1 ks 10 607,84 EUR
60201401 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 8 960,06 EUR
60201403 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 9 534,38 EUR
60201406 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 65 1 ks 12 328,67 EUR
60201404 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 80 1 ks 10 633,38 EUR
60201407 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická prečerpávacia stanica - DN 80 1 ks 13 480,15 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanie















Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.