ELEKTRONICKÉ SUCHOBEŽNÉ ČERPADLÁ

ELEKTRONICKÉ SUCHOBEŽNÉ ČERPADLÁ

DAB.DKLME, DAB.DKLPE, DAB.KLME, DAB.KLPE
ELEKTRONICKÉ SUCHOBEŽNÉ ČERPADLÁ PRE VYKUROVACIE, KLIMATIZAČNÉ, SOLÁRNE A TEPLOVODNÉ SYSTÉMY
 • Uzatvorený asynchrónny motor chladený vonkajšou ventiláciou
 • Riadený elektronickou jednotkou MCE/C: vysoká frekvencia modulácie – nízka hlučnosť, mäkký štart, riadený dobeh, ochrana motora
 • Stupeň krytia: IP55
 • Rozsah teploty kvapaliny: od -15 °C do + 120 °C
 • Prevádzkový rozsah: od 2 do 67 m3/h s výtlakom až do 13,7 m
 • Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných a abrazívnych látok, neviskózna, nekryštalizujúca, chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode, glykol max. 30%
 • Maximálny pracovný tlak: 10 bar (1000 kPa)
 • Priama spolupráca zdvojených čerpadiel
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60142759 DAB.DKLME DKLME 50-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 4 952,58 EUR
60142761 DAB.DKLME DKLME 65-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 136,08 EUR
60142763 DAB.DKLME DKLME 80-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 238,14 EUR
60142753 DAB.DKLPE DKLPE 40- 600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 4 378,35 EUR
60141905 DAB.DKLPE DKLPE 40-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 4 419,59 EUR
60179347 DAB.DKLPE DKLPE 40-1800 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 4 349,48 EUR
60142258 DAB.DKLPE DKLPE 50-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 223,71 EUR
60181033 DAB.DKLPE DKLPE 50-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE15/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 262,89 EUR
60141906 DAB.DKLPE DKLPE 65-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 332,99 EUR
60144099 DAB.DKLPE DKLPE 65-1200 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE30/C - zdvojené prírubové 1 ks 7 202,06 EUR
60180200 DAB.DKLPE DKLPE 65-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE22/C - zdvojené prírubové 1 ks 5 394,85 EUR
60179980 DAB.DKLPE DKLPE 65-2000 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE30/C - zdvojené prírubové 1 ks 6 912,37 EUR
60141907 DAB.DKLPE DKLPE 80-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE22/C - zdvojené prírubové 1 ks 7 158,76 EUR
60146305 DAB.DKLPE DKLPE 80-1200 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE30/C - zdvojené prírubové 1 ks 7 320,62 EUR
60181052 DAB.DKLPE DKLPE 80-2000 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE55/C - zdvojené prírubové 1 ks 7 875,26 EUR
60142751 DAB.KLME KLME 50-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 3 010,31 EUR
60143475 DAB.KLME KLME 65-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 3 096,91 EUR
60142212 DAB.KLME KLME 80-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 4 136,08 EUR
60142752 DAB.KLME KLME 80-600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 3 163,92 EUR
60142750 DAB.KLPE KLPE 40- 600 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 2 687,63 EUR
60142224 DAB.KLPE KLPE 40-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 2 732,99 EUR
60178953 DAB.KLPE KLPE 40-1800 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 2 651,55 EUR
60141862 DAB.KLPE KLPE 50-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 3 144,33 EUR
60180793 DAB.KLPE KLPE 50-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE15/C - prírubové 1 ks 3 150,52 EUR
60141861 DAB.KLPE KLPE 65-1200 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 3 200,00 EUR
60144828 DAB.KLPE KLPE 65-1200 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 4 314,43 EUR
60180040 DAB.KLPE KLPE 65-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE22/C - prírubové 1 ks 3 228,87 EUR
60179929 DAB.KLPE KLPE 65-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE30/C - prírubové 1 ks 4 294,85 EUR
60146306 DAB.KLPE KLPE 80-1200 T Suchobežné čerpadlo s meničom MCE11/C - prírubové 1 ks 4 567,01 EUR
60181004 DAB.KLPE KLPE 80-2000 M Suchobežné čerpadlo s meničom MCE55/C - prírubové 1 ks 4 921,65 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technickí zástupcovia

Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
 • PN, MY, NM, TN, IL, BN, PB, PU, PD, PE, ZA, BY, KM, CA, DK, NO, TS, MT, TR, TO
 • +421 907 814 459
 • pavlus@ivarcs.cz
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

EVOSTA

 • EVOSTA 2 a 3

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.