KALOVÉ ČERPADLÁ S REZÁKOM

KALOVÉ ČERPADLÁ S REZÁKOM

DAB.GRINDER FX

Ponorné kalové čerpadlá s rezákom sú určené pre čerpanie odpadových vôd z kanalizácií, v občianskom i komerčnom prostredí. Čerpadlá sú certifikované podľa normy pre odpadové vody EN 12050-1. Čerpadlá sú vhodné pre pevné inštalácie so zdvíhacím zariadením alebo prenosné, pokiaľ je umiestnené na základni priamo na dne nádrže. Vďaka účinnému rezaciemu systému sú čerpadlá vhodné pre inštaláciu s potrubím malého priemeru. Čerpadlá sú skonštruované pre rýchlu údržbu vďaka konštrukčnému riešeniu, ktoré poskytuje jednoduchý prístup k hlavným komponentom čerpadla. K dispozícii sú automatické verzie s výkonom do 1,5 kW. Verzia ATEX je k dispozícii pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. (Certifikácia ATEX: II2G Ex db k IIB T4 alebo IEC EX: Ex db IIB T4 Gb). Teleso čerpadla a obežné koleso z liatiny, rezací systém z nerezovej ocele AISI 630. Hriadeľ motoru z nerezovej ocele AISI 304. Dvojitá mechanická upchávka - SiC-SiC / SiC-C v olejovej komore, ktorá nie je v kontakte s čerpanou kvapalinou, nezávislá od smeru otáčania. Výtlačné pripojenie je k dispozícii ako s prírubou, tak so závitom. Jednofázový asynchrónny motor (verzia M-A/M-NA) a trojfázový motor (verzia T-NA). Rotor je uložený v guľôčkových mazaných ložiskách. Nepretržitá prevádzka je umožnená v S1 s motorom úplne ponoreným. Prevádzka nasucho, po dobu maximálne 10 minút. Snímače prehriatia vinutia motoru s intervenčným prahom pri +130 °C. Káblová priechodka s rýchlym spojením, zatavená v živici, napájací kábel 07RN8-F. Jednofázová verzia so štartérom a kondenzátorom v samostatnom paneli, verzia M-A s plavákom pre automatickú prevádzku. Pri trojfázových motoroch je, za pripojenie senzoru prehriatia, zodpovedný užívateľ.

 • Prevádzkový rozsah: prietokové množstvo do 23,8 m³/h s výtlakom až do 33 m
 • Maximálna hĺbka ponorenia: 20 m
 • Čerpaná kvapalina: odpadové vody s vláknom, papierom alebo textilným materiálom, v domácom alebo komerčnom prostredí
 • Rozsah teploty kvapaliny: do +50 °C (+60 °C na krátku dobu, +40 °C pre verziu ATEX)
 • Pripojenie prírubové a závitové: 1 1/2", DN 32, DN 40
 • Typ obežného kolesa: rezací systém
 • Maximálny počet štartov za hodinu: 20/h
 • Stupeň krytia: IP68
 • Trieda izolácie motoru: F
 • Jednofázové napätie: 1x220-240V 50 Hz
 • Trojfázové napätie: 3x400 V 50 Hz / 3x 230 V 50 Hz na vyžiadanie
 • Maximálna doba chodu nasucho: 10 min
 • Napájací kábel a zástrčka: 10 m
 • Inštalácia: prenosná alebo pevná, so zdvíhacím zariadením
 • Certifikácia: EN 12050/ ATEX
 • Špeciálna verzia na vyžiadanie: rôzne dĺžky káblov, rôzne napätie a frekvencia

V prípade nutnosti pozrite do tabuľky náhrad, na str. 211, pre zodpovedajúce staré modely.

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60191222 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.07 M-A ponorné kalové čerpadlo s rezákom *AD* 1 ks akcia 1 612,25 EUR 1 221,00 EUR
60191220 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.07 M-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 192,25 EUR
60191221 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.07 T-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom *AD* 1 ks akcia 1 541,19 EUR 1 167,00 EUR
60191242 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.11 M-A ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 355,39 EUR
60191240 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.11 M-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 328,45 EUR
60191278 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.11 T-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 301,51 EUR
60191260 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.15 M-A ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 491,62 EUR
60191258 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.15 M-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 463,91 EUR
60191259 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.15 T-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 408,53 EUR
60191279 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.22 T-NA ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 544,75 EUR
60194119 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.07 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 371,87 EUR
60194120 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.07 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 340,42 EUR
60191241 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.11 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 526,79 EUR
60194170 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.11 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 496,10 EUR
60194226 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.15 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 682,47 EUR
60194227 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.15 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 621,08 EUR
60191280 DAB.GRINDER FX GRINDER FX 15.22 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo s rezákom 1 ks 1 777,51 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.

Články

Nové microsite k čerpadlám radov FX a DTRON

Nové microsite k čerpadlám radov FX a DTRON