IVAR.K2 – podomietkové plynové rozdeľovače pre skryté vedenie plynovodu

Modernými trendami, spĺňajúcimi aj vysoké požiadavky v oblasti dopravnej kapacity, bezpečnosti a životnosti, sú aj skryté inštalácie plynovodov v konštrukcii stien a podláh, ktoré sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti považované za protipožiarne ložiská
IVAR.K2 – podomietkové plynové rozdeľovače pre skryté vedenie plynovodu

Talianska spoločnosť TECO bola založená v roku 1987 a každým rokom upevňuje svoju pozíciu na trhu v oblasti plynových uzáverov.

U odbornej verejnosti vstúpila do povedomia ako významný výrobca v sektore uzatváracích a bezpečnostných armatúr pre ovládanie, riadenie a kontrolu plynu, vzduchu a kvapalín. Jedným z týchto výrobkov sú aj plynové podomietkové rozdeľovače radu IVAR.K2.

Pokiaľ to charakter alebo dispozícia objektu umožní, ponúka sa ideálna možnosť pre tento typ inštalácie, ktorý je možné realizovať v systéme viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS. Nevyhnutnou súčasťou každej plynovej inštalácie sú uzatváracie prvky, ktoré musia byť vhodne zvolené vzhľadom k typu plynového rozvodu. Ak je rozhodnuté o skrytom vedení plynovodu, vstupuje do hry široká ponuka kvalitných uzatváracích a rozdeľovacích prvkov z ponuky spoločnosti IVAR CS.

Moderné vedenie plynovodov za využitia nadčasových plynových armatúr

Jedným z nich sú plynové podomietkové rozdeľovače typové rady IVAR.K2 dodávané v niekoľkých vyhotoveniach. A kde vzniká požiadavka na tieto typy výrobkov? Akonáhle sa chce odborná realizačná firma pri inštalácii plynovodu, napr. v podlahe, vyhnúť lisovaným nerozoberateľným spojom, môže použiť pre rozvetvenie hlavnej vetvy plynovodu, pre zásobovanie plynom jednotlivých spotrebičov, plynové podomietkové rozdeľovače. Inštalácia sa vykonáva do vopred vysekanej drážky v stene, cez ktorú vedie plynovod.

Integrovaná tlaková zátka - rýchla a jednoduchá kontrola tesnosti plynovodu a prevádzkového pretlaku

Plynové podomietkové rozdeľovače umožňujú rozvetvenie plynovodu podľa typu uzatvárania hlavného prívodu na vstupe do rozdeľovača alebo uzatváranie jednotlivých výstupov z rozdeľovača. Veľmi dôležitým a moderným technickým prvkom všetkých typov plynových rozdeľovačov je integrovaná tzv. tlaková zátka umožňujúca realizačnej firme rýchlym a jednoduchým spôsobom meranie tesnosti plynovodu a prevádzkového pretlaku plynu v rozvode. Tlakovou zátkou je umožnená rýchla inštalácia meracieho nástavca a pripojenie meracieho zariadenia. Významným spôsobom sa tak zjednodušuje a skracuje čas pre kontrolu tesnosti plynoinštalácie. Pri demontáži tlakovej zátky, montáži tlakového nástavca a pripojenie meracieho prístroja nie je potrebná odborná spôsobilosť k montáži a opravám podľa vyhlášky 21/1979 Sb. v platnom znení, pretože uvedená operácia nie je spojená s únikom plynu (tzv. bezúniková technológia). Samotný proces kontroly netrvá dlhšie ako 30 sekúnd.

instalace-copy-1.png

Meranie tesnosti plynovodu a prevádzkového pretlaku plynu v rozvode tlakovou zátkou

Variabilita v ponuke umožňuje pripojenie, kontrolu a uzatváranie niekoľkých spotrebičov

Plynové podomietkové rozdeľovače sa dodávaú ako 2vývodové alebo 3vývodové, s uzatváracím guľovým uzáverom na vstupe do plynového rozdeľovača alebo s uzatváracími guľovými uzávermi na jednotlivých výstupoch plynového rozdeľovača a vizuálnou kontrolou pozície guľového uzáveru otvorené / zatvorené. Použiteľné sú do maximálneho prevádzkového tlaku plynu 5 bar s teplotným rozsahom použiteľnosti od -20 °C do + 60 °C. Svojou teplotnou odolnosťou +650 °C po dobu 30 minút spĺňajú požiadavku technickej normy STN EN 1775/2008. Súčasťou dodávky je inštalačná krabica, do ktorej sa po murovaní inštaluje samotné telo plynového rozdeľovača.

Maximálna bezpečnosť je garantovaná spoľahlivým plynotesným pripojením TC

Pre zaistenie absolútnej tesnosti v miestach pripojenia plynovodu na plynový rozdeľovač, a s ňou súvisiaca maximálna bezpečnosť, majú plynové rozdeľovače špeciálne pripojovacie rozmery na vstupoch a výstupoch pod označením TC, a to vo vyhotovení TC 3/4”TC 1”. Špeciálne pripojovacie šróbenie na plyn typového označenia IVAR.TC vybavené tesniacim O-krúžkom HNBR žltej farbym odolným voči pôsobeniu zemného plynu, nie je súčasťou plynového rozdeľovača, a preto je nevyhnutné v prípade objednávky špecifikovať druh materiálu, v ktorom je rozvod plynovodu realizovaný.

V ponuke je pripojovacie šróbenie pre plynovody vedené v oceli, v lisovanej medi, spájkovanej medi alebo v systéme ALPEX-GAS. Upozorňujeme, že vyhotovenie pripojovacieho rozmeru TC nie je kompatibilné s pripojovacím závitom Eurokónus, je preto povinnosťou realizačnej firmy používať iba pripojovacie šróbenie plyn  IVAR.TCIVAR.PT 5703-GAS.

ivar-tc.png

IVAR.TC

Moderné dizajnové a farebné riešenie pre dokonalé splynutie v interiéroch

Plynové podomietkové rozdeľovače ponúkajú vzhľadom k svojmu podomietkovému vyhotoveniu vysoké estetické riešenie ovládania uzatváracích prvkov, nerušivé pre interiéry, čo ocenia predovšetkým architekti a investori. Krycie dosky typového vyhotovenia IVAR.K 7 PLIVAR.KPLD 01, ktoré pod odklopením umožňujú užívateľovi priame a rýchle ovládanie uzatváracích prvkov, je možné objednať vo farebnom vyhotovení biela, strieborná a čierna.

ivar-k-7-pl.jpg

Dizajnová krycia doska

Na záver by sme chceli upozorniť, že inštalácia plynovodu musí byť vyhotovená v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi, platnými v zemi a mieste inštalácie. Navrhovanie, projektovanie, inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu ako systému, musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba, ktorá má patričné vzdelanie a kvalifikáciu, a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia.

V prípade dotazov je Vám k dispozícii obchodno technické oddelenie spoločnosti IVAR CS. Uvedené výrobky sú dostupné v sieti našich zmluvných predajcov.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér