Školenia

Z našej dlhoročnej praxe dobre vieme, aká dôležitá je ponuka poradenskej a školiacej podpory s využitím nielen technických informácií, ale i skúseností nadobudnutých v praxi. Cieľom spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. je poskytovať kvalitné školenia obchodným partnerom, realizačným firmám alebo projektantom s veľkým prínosom pre ich budúcu každodennú prax, ale i strategické rozhodnutia. Odborné školenia sú zamerané na oboznámenie sa s výrobkami, ich technické pochopenie, správnu inštaláciu, nastavenie, sprevádzkovanie, ale i na chyby plynúce z ich používania.

Prednášajúcimi sú skúsení produktoví špecialisti s dlhoročnou prácou v obore, ktorí zaručujú obsahovo zaujímavú náplň svojich prednášok, doplnenú o najnovšie aktuálne informácie, týkajúce sa technických parametrov, noviniek a trendov v oblasti inštalácií.

K dispozícii sú dve školiace strediská pre Českú republiku v Podhořanoch u Kralup nad Vltavou s kapacitou 30 osôb a v Jablonci nad Nisou s kapacitou 20 osôb a na Slovensku dve školiace strediská na Myjave s kapacitou 15 osôb a v Nových Zámkoch s kapacitou 12 osôb. V prípade Vášho záujmu a po dohode môžu naši produktoví špecialisti uskutočniť školenie i v sídle Vašej spoločnosti.

Účastníci školenia obdržia osvedčenie, ktoré slúži ako potvrdenie o absolvovaní školenia a potvrdzuje ich odbornú spôsobilosť pre využívanie produktov dodávaných našou spoločnosťou.

Prehľad školení