Kontakty

IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
IČ0: 46853219 | IČ DPH: 2023608026 | IČ DPH: SK2023608026
Zapísaná v OR okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27066/R.

Miesta spätného odberu zariadenia

  • Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. je zapojená do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom: EK-F06020667.
  • Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. zabezpečuje spoluprácu s kolektívnym systémom ASEKOL ekologickú likvidáciu zariadení.
  • Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. má miesto spätného odberu použitých výrobkov umiestnené v centrálnom sklade v Podhořanoch

Personálne obsadenie

Daniela Belanská

Simona Menkynová

Martina Malatinská

Lukáš Pekník