Odporúčaný postup čistenia a ošetrenia vykurovacích systémov

Prípravok GEL.LONG LIFE 410 je koncentrovaný chemický prípravok, ktorý je určený hlavne na čistenie vykurovacích systémov s oceľovými alebo liatinovými vykurovacími telesami. Prípravok sa dodáva ako koncentrát v plastových kanistroch s objemom 1 liter…
Odporúčaný postup čistenia a ošetrenia vykurovacích systémov

Prípravok GEL.LONG LIFE 410 je koncentrovaný chemický prípravok, ktorý je určený hlavne na čistenie vykurovacích systémov s oceľovými alebo liatinovými vykurovacími telesami.

Prípravok sa dodáva ako koncentrát v plastových kanistroch s objemom 1 liter alebo 20 litrov, a až na mieste použitia sa riedi upravenou vodou v pomere 1:100. Voda na zriedenie roztoku by mala byť bez mechanických nečistôt, s nízkym obsahom minerálnych látok (nízkou tvrdosťou vody) a neutrálnou hodnotou pH. Prípravok má prakticky neutrálnu hodnotu pH, a nie je preto potrebné po čistení vykurovací systém neutralizovať.

Zanesené vykurovacie telesá a potrubné rozvody znižujú prenos tepla, a tým aj účinnosť vykurovania. Na fotografiách z termokamery je jasne vidieť rozdiel povrchových teplôt medzi zaneseným (vľavo) a vyčisteným (vpravo) doskovým vykurovacím telesom.

pred-osetrenim.jpeg po-osetreni.jpeg

Teplota pred ošetrením 45,3 °C

Teplota po ošetrení 58,9 °C

Na dosiahnutie dobrých výsledkov pri čistení vykurovacích systémov s oceľovými alebo liatinovými vykurovacími telesami, by sa malo postupovať nasledovne:

  1. Gravitačne vypustiť existujúcu vykurovaciu vodu.
  2. Prepláchnuť vykurovací systém miestne dostupnou tlakovou vodou, aby sa systém zbavil nečistôt, ktoré neodtiekli pri gravitačnom vypúšťaní.
  3. Napustiť vykurovací systém vodou zriedeným čistiacim prípravkom (pomer riedenia je 1:100) a nechať pripravený čistiaci roztok cirkulovať, najlepšie niektorým špecializovaným čistiacim čerpadlom (napr. GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 alebo GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40, ktoré umožňujú ľahkú zmenu smeru prúdenia čistiaceho roztoku, a tým výrazné skrátenie doby čistenia). Na oboch čistiacich čerpadlách sú k dispozícii napojenia preplachovej vody aj odpadu a veko pre vizuálnu kontrolu čistiaceho roztoku.

    Doba čistenia je závislá od rôznych faktorov, ako je objem vykurovacej vody, dĺžka potrubia v čistenom okruhu, počet tvaroviek a armatúr, množstvo vykurovacích telies, kvalita vykurovacej vody, typ a množstvo chemických prípravkov (najčastejšie inhibítory a nemrznúce zmesi), spôsob prevádzkovania (udržiavaná teplota v kontinuálnej alebo prerušovanej prevádzke atď.), a môže sa pohybovať od 2-3 hodín až po niekoľko dní v prípade silne znečisteného systému. Pri čistení je nutné priebežne odkalovať uvoľnené nečistoty na filtri mechanických nečistôt, alebo na najnižšie umiestnenom vypúšťacom kohútiku.

  4. Po čistení opäť kompletne gravitačne vypustiť čistiaci roztok s uvoľnenými sedimentmi a kalmi.
  5. Znovu dôkladne prepláchnuť vykurovací systém miestne dostupnou tlakovou vodou, aby sa zo systému odplavili aj zachytené nečistoty, ktoré neodtiekli pri vypúšťaní.
  6. Napustiť vykurovací systém upravenou vodou (s hodnotami podľa pokynov alebo predpisov výrobcu zdroja tepla) s prídavkom inhibítora (napr. GEL.LONG LIFE 100).

Prípravok GEL.LONG LIFE 100 je inhibítor, ktorý znižuje riziko korózie a tvorbu usadenín vo všetkých typoch uzavretých vykurovacích systémov, a to vrátane podlahového vykurovania aj vykurovacích systémov s hliníkovými vykurovacími telesami.

Aj tento prípravok sa dodáva ako koncentrát v plastových kanistroch s objemom 1 liter alebo 20 litrov, a až na mieste použitia sa riedi upravenou vodou v pomere 1:100. V prípade, že sa majú inhibítory aplikovať do vykurovacieho systému, ktorý už bol v prevádzke , je bezpodmienečne nutné tento systém vopred chemicky vyčistiť a dobre prepláchnuť. Pre prípravok je k dispozícii tester (GEL.TEST KIT INHIBITOR), ktorý umožňuje následnú kontrolu koncentrácie inhibítora vo vykurovacej vode.

Bližšie technické informácie, bezpečnostné listy i cenníkové ceny vyššie spomínaných prípravkov (ale aj ďalších produktov z našej ponuky) nájdete priamo na našich internetových stránkách, s prípadnými otázkami sa obráťte na obchodných zástupcov vo vašej oblasti z kontaktov na odkaze obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR SK.

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r. o.
Ing. Vladimír Zumr

 

Súvisiace kategórie

Související články

Nová verzia PROTECH CD 712

Nová verzia PROTECH CD 712

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023