SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA IVAR.RENOVA

Suchý systém teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA so špecifickým použitím v prípadoch, keď realizácia neumožňuje použitie klasických betónových poterov alebo samonivelačných zmesí
SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA IVAR.RENOVA

Ucelený a univerzálny systém rozvodov kúrenia, vody a plynu IVARTRIO ponúka iba vysoko akostné produkty renomovaných európskych výrobcov, medzi ktoré patrí aj suchý systém teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA so špecifickým použitím v prípadoch, keď realizácia neumožňuje použitie klasických betónových poterov alebo samonivelačných zmesí.

Pri realizáciách nachádza suchý systém teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA svoje uplatnenie najčastejšie v prípadoch, keď je neprípustné neúmerné zaťaženie stropných konštrukcií napr. pri rekonštrukciách a modernizáciách existujúcich objektov. Ďalšie špecifické použitie je v prípadoch, keď neúmerne vysoká vlhkosť spojená s klasickým procesom betonáže nie je žiadúca pri realizáciách, ako sú drevostavby. V poslednej dobe sa stretávame aj s požiadavkami na čo možno najnižšiu skladbu teplovodného podlahového vykurovania z dôvodu zanedbania rezervy v konštrukčnej výške skladby podlahy. Medzi ďalšie výhody suchého systému IVAR.RENOVA patrí menšia tepelná rozťažnosť podlahových dosiek oproti klasickému mokrému systému, rýchlosť pri vykurovaní priestorov a pružnosť v regulácii teploty.

Dobre zvolené inštalačné prvky sú dôležité pre správnu funkciu systému

Základnými inštalačnými prvkami systému sú tepelnoizolačné systémové dosky IVAR.TR-01 RENOVA a odrazové teplozmenné lamely IVAR.TR-02 RENOVA. Systémové dosky s celkovou hrúbkou 25 mm spĺňajú funkciu tepelnoizolačnej vrstvy v podlahe a v nich frézované vodiace drážky inštalačnú funkciu pri pokládke potrubia jednotlivých slučiek. Odrazové teplozmenné lamely, ktoré sa inštalujú do vodiacich drážok tepelnoizolačnej systémovej dosky pred inštaláciou potrubia, potom zabezpečujú prenos tepla z povrchu rúry na lamelu a následne kontaktom lamely s podlahovou sadrovláknitou doskou do vykurovaného priestoru. Funkcia prenosu tepla z povrchu rúry do vykurovaného priestoru je veľmi dôležitá, a preto je povinnosť inštalácie teplozmenných lamiel neodmysliteľná. V prípade, že by táto teplozmenná lamela nebola inštalovaná, bude rúrka inštalovaná priamo v tepelneizolačnej systémovej doske z 50 % izolovaná touto doskou, a výkon podlahového vykurovania tak bude negatívne ovplyvnený (znížený). Následne hrozí nedokurovanie priestorov a z toho plynúci dopad na teplotný komfort užívateľov.  

PC100082.jpeg

Podmienkou pre inštaláciu vykurovacích slučiek je použitie potrubia ALPEX s rozmerom 16×2 mm

Pre inštaláciu vykurovacích slučiek suchého systému IVAR.RENOVA sa využíva viacvrstvové potrubie ALPEX typového označenia IVAR.ALPEX-DUO XS, prípadne IVAR.TURATEC v rozmere 16 x 2 mm, kladené meandrovitým spôsobom, čo je dané konštrukciou tepelnoizolačnej systémovej dosky. Pripojenie jednotlivých vykurovacích slučiek sa realizuje na štandardné zostavy rozdeľovača / zberača IVAR.CS 553 VP, prípadne zmiešavacie zostavy IVAR.UNIMIX, za využitia zverných šróbení IVAR.TA 4420. Pri pokládke potrubia je nutné rešpektovať technické parametre vyplývajúce z projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným projektantom.

Aké podlahové dosky sú vhodné pre inštaláciu suchého systému?

Po inštalácii a pripojení vykurovacích slučiek na rozdeľovaciu zostavu nasleduje položenie podlahových sadrovláknitých dosiek, ktoré pri suchých systémoch teplovodného podlahového vykurovania nahrádzajú mokrý proces betonáže. Podlahové sadrovláknité dosky sa dodávajú v celkovej hrúbke 25 mm a sú tvorené dvoma na seba lepenými vrstvami v hrúbke 12,5 a 12,5 mm, ktoré sú vzájomne presadené, čím vytvárajú 50 mm širokú polodrážku pre vzájomné spojenie. Pre tieto podlahové prvky je charakteristická nízka hmotnosť, nízka konštrukčná výška, suchá a rýchla inštalácia oproti mokrým procesom betonáže. Odporúčané sú podlahové sadrovláknité dosky od výrobcov Fermacell a Knauf.

PC120118.jpeg

Typ finálnej podlahovej krytiny ovplyvňuje výkon podlahového vykurovania

Pri inštalácii suchého systému teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA nesmie byť zabudnutá aplikácia dilatačného pásu IVAR.DP 50, ktorý zabezpečí dostatočný priestor pre možnosť dilatácie podlahovej sadrovláknitej dosky. Inštalácia dilatačného pásu musí byť vykonaná tak, aby oddelila vykurovaciu dosku od všetkých zvislých konštrukcií. Pozdĺžna perforácia potom umožňuje oddelenie prebytočnej časti dilatačného pásu po položení podlahových sadrovláknitých dosiek prípadne až po položení finálnej krytiny. Typ a hrúbka finálnej podlahovej krytiny musí byť zohľadnená už pri projekčnom výpočte, pretože môže zásadným spôsobom ovplyvniť výkon podlahového vykurovania a s ním súvisiaci teplotný komfort užívateľov.

Suchý systém teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA, ako už bolo spomenuté, nachádza v poslednej dobe svoje uplatnenie predovšetkým pri drevostavbách a rekonštrukciách a spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 1264. V prípade ďalších doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na info@ivarsk.sk.

 

Miroslav Kotrouš
IVAR CS spol. s r.o., technický manažér