Tepelné čerpadlá od Thermia

Tepelné čerpadlá od Thermia
12. február 2020

Tepelné čerpadlá sa za dobu svojho užívania stali dobre zavedenou technológiou. Ľudia už tejto technológii dôverujú a vonkajšie jednotky vzduchových tepelných čerpadiel je možné vidieť v rezidentných oblastiach pomerne často. Podľa reportu EHPA pre rok 2019, zažívame v Európe stabilný dlhotrvajúci nárast využívania tepelných čerpadiel (TČ). Racionálnym meradlom pre výber zdroja tepla je zohľadnenie celkových nákladov za dobu predpokladanej životnosti zariadenia. Tento faktor veľakrát hovorí o TČ, avšak investori sa často rozhodnú pre použitie inej technológie, ktorá má nižšie zriaďovacie náklady.

Okrem nízkych nákladov po dobu svojej životnosti, sú výhodou TČ aj:

  • široká dostupnosť elektrickej energie pre pohon TČ (v miestach rekonštrukcií aj novostavieb);
  • variabilita systému s možnosťou efektívneho vykurovania, prípravy TV a chladenia jedným zariadením;
  • pri zemných modeloch využitie odpadového tepla pri chladení súbežnou prevádzkou prípravy TV;
  • možnosť kombinácie so solárnymi systémami, kotlom na tuhé palivo alebo napr. kotlom na biomasu;
  • zaberajú málo miesta vo vnútri budovy a sú takmer bez potreby obsluhy, s výhodou použitia diaľkového monitoringu;
  • dlhá životnosť vďaka voľbe trvanlivých komponentov (ako napr. scroll kompresor Copeland).

Spoločnosť IVAR CS je dovozcom renomovaných švédskych tepelných čerpadiel Thermia. Portfólio zahŕňa TČ vzduch-voda a zem-voda. Modely zem-voda za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníku tepla a snímača prietoku.

TČ vzduch-voda majú veľkú výhodu v inštalačnej jednoduchosti a sú vzhľadom k zimným vonkajším teplotám v SR vhodnou voľbou. Je nutné spomenúť, že Thermia vyrába iba TČ s chladiacim okruhom uzatvoreným, naplneným a testovaným priamo vo výrobe (vonkajšie kompakty), a tým je, na rozdiel od typu split, dosiahnutá maximálna prevádzková spoľahlivosť zariadenia. V ponuke sú modely Thermia Atec a Thermia iTec pokrývajúce rozsah výkonov 5-36 kW.

TČ zem-voda sú tradičným riešením v severnejších oblastiach, ako napríklad Škandinávia. U nás v SR je ich použitie ovplyvnené zložitejšou geologickou štruktúrou a taktiež cenou vrtných prác. Avšak, zemné TČ je veľmi dobrá voľba, pokiaľ zákazník uprednostňuje komfortné riešenie so stabilnejším zdrojom primárneho tepla. Finančne výhodnejším riešením je plošný zemný kolektor, ponúkajúci okrem nižšej zriaďovacej ceny, taktiež každoročnú samočinnú regeneráciu počas leta. Pre rezidentný sektor sú v ponuke modely Thermia Atlas, Thermia Calibra a Thermia Diplomat Optimum G3, pokrývajúce rozsah výkonov 1,5-36 kW. Pre komerčný sektor a bytové domy je určené TČ Thermia Mega, s ktorým je možné kaskádovaním (master-slave) dosiahnuť aj výkony v radách MW.

Thermia je spoločnosť s rozsiahlym zázemím vrátane výskumného a vývojového centra situovaného v švédskej Arvike. Thermia má registrovanú radu patentov. Za spomenutie určite stoja technológie pre prípravu teplej vody TWS a HGW.

Technológia HGW spočíva vo využití vysokej teploty prehriatych pár za kompresorom pre prípravu TV, ktorá prebieha súčasne s vykurovaním. Sú dosiahnuté vysoké teploty TV bez zvýšenia kondenzačného tlaku, t.j. veľmi hospodárne, a to za cenu vykurovania. Zákazník má k dispozícii veľké úžitkové množstvo TV s teplotou 40 °C.

Technológia TWS je ukrytá v nerezovom zásobníku ohrievača TV, spočíva v starostlivo vybraných proporciách zásobníkového ohrievača a v tvare špirálového výmenníku TV. Vďaka tejto technológii prebieha ohrev rýchlo a je možné pripraviť veľké množstvo TV v krátkom čase. Ak nebudeme brať do úvahy prevratnú technológiu HGW, ktorá posúva prípravu TV do iných úrovní, je zásluhou technológie TWS to, že Thermia exceluje v príprave TV.

Technológia Optimum zaisťuje optimálne pracovné podmienky pre chladiaci okruh. Je to docielené priebežným prispôsobovaním otáčok obehových čerpadiel pre udržanie stabilného ∆T.

Vzduchové TČ svojimi ventilátormi vytvárajú hluk. V niektorých prípadoch sa toto stáva limitom, ktorý znemožní alebo komplikuje použitie vzduchových TČ. Thermia dbá na nízku hladinu emitovaného hluku. Prevádzka TČ Thermia Atec je, vďaka najmodernejšej technológii, použitiu kompozitových lopatiek ventilátoru a premenným otáčkam, veľmi tichá.

Vzhľadom k princípu funkcie TČ je zrejmé, že jeho použitie s podlahovým vykurovaním maximalizuje hospodárnosť prevádzky TČ. Firma IVAR CS je dodávateľom kvalitných systémov podlahového vykurovania ako mokrých, tak aj suchých.

Vykurovanie TČ je výhodné a šetrné k prírode. Vďaka dotačnému programu Zelená domácnostiam sú investičné náklady znížené tak, že je zabezpečiť si TČ dostupné i pre širokú verejnosť. Spoločnosť IVAR CS má aj servisné zázemie a zaisťuje odborné autorizované uvedenie do prevádzky TČ Thermia. Ďalej za stanovených podmienok poskytuje predĺženú záruku TČ Thermia na 5 rokov.

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na odborných predajcov, veľkoobchody alebo na obchodno-technickú kanceláriu IVAR SK, spol. s r.o.

Související produkty

Súvisiace kategórie

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace