Thermia CALIBRA COOL

Tepelné čerpadlo kompaktného typu so vstavaným pasívnym chladením a 184l zásobníkovým ohrievačom TV, využívajúce pre vykurovanie zdroj tepla zem alebo podzemnú vodu. Calibra je postavená na novej platforme firmy Thermia, ktorá využíva skúsenosti z…
Thermia CALIBRA COOL

Tepelné čerpadlo kompaktného typu so vstavaným pasívnym chladením a 184l zásobníkovým ohrievačom TV, využívajúce pre vykurovanie zdroj tepla zem alebo podzemnú vodu.

Calibra je postavená na novej platforme firmy Thermia, ktorá využíva skúsenosti z predchádzajúcich modelov Diplomat Comfort a Diplomat Inverter. To bolo zúročené v nových modeloch Calibra. Jedným z modelov je Calibra Cool 7, ktorý už v základnej verzii obsahuje vstavaný výmenník pasívneho chladenia a ďalšie nevyhnutné komponenty potrebné pre tento vysoko hospodárny typ chladenia.

Okrem toho je Calibra Cool vybavená vstavaným 184l zásobníkovým ohrievačom teplej vody, ktorý obsahuje technológiu ohrevu TWS. Ohriatie teplej vody je rýchlejšie a sú dosahované veľké objemy teplej vody pripravené pre odber užívateľa. Calibra 7 a Calibra Cool 7 poskytuje užívateľovi až 260 l teplej vody s teplotou 40 °C.

Chladenie vstupuje do popredia záujmu zákazníkov z dôvodu potreby vyššieho komfortu bývania i preto, že v posledných rokoch sa stávajú letné horúčavy horšie znesiteľné. Pasívne chladenie je spôsob chladenia využívajúci prirodzený chlad zeme alebo podzemnej vody. Teploty dodávané do chladiacej sústavy sa pohybujú nad rosným bodom, preto je možno týmto spôsobom chladiť pomocou podláh a stropov. Vďaka veľkej teplovýmennej ploche sa jedná o sálavé chladenie. Pretože v okruhu primárneho zdroja tepla koluje nemrznúca kvapalina, je nevyhnutné, aby vykurovacia/chladiaca sústava bola od okruhu zdroja tepla oddelená doskovým výmenníkom tepla, ktorý zabezpečí cestu tepla požadovaným smerom, ale nedovolí premiešať teplonosné média.

Thermia Calibra Cool vďaka vstavanému výmenníku pasívneho chladenia už nevyžaduje žiadne ďalšie komponenty pre pasívne chladenie, a je možné ho pripojiť ku zdroju tepla/chladu a k vykurovacej/chladiacej sústave veľmi jednoducho. To znižuje náklady na inštaláciu tepelného čerpadla a eliminuje vznik problémov pri nej.

Pri pasívnom chladení je pracovný režim nasledujúci. Kompresor je vypnutý, chladná nemrznúca kvapalina z primárneho zdroja tepla (vrtu, plošného kolektoru alebo vodného zdroja) je nasmerovaná sústavou prepínacích ventilov na výmenník pasívneho chladenia, kde sa stretávajú média chladného zdroja (nemrznúca kvapalina) a chladiacej sústavy (chladiaca voda). Ďalej cesta chladu pokračuje do chladiacej sústavy a tam prebieha chladenie obytných priestorov. Odobrané teplo z obytných priestorov je odovzdávané späť do primárneho zdroja, kde potom prebieha regenerácia (pokiaľ je zdrojom tepla zem). Prípadne prebieha jednoduché odovzdávanie odobraného tepla vode (pokiaľ je zdrojom podzemná voda).

Regenerácia primárneho zdroje (ukladanie tepla do vychladenej zeme) je veľmi žiadaný proces, pretože tým je primárny zdroj pripravovaný opäť postupne na vykurovaciu sezónu a vstupuje do nej s lepšími teplotnými parametrami, ako keby regenerovaný nebol. Tu je na mieste doplniť, že plošný kolektor pre tento spôsob použitia musí byť správne nadimenzovaný a uložený v správnej hĺbke, aby nedošlo už na začiatku leta k jeho zahriatiu, a tým znemožní správne funkcie chladenia.

Pasívne chladenie je vysoko hospodárny spôsob chladenia, pretože pri jeho chode je v prevádzke iba riadiaci systém tepelného čerpadla (napájacie potrebné komponenty) a obehové, poprípade ponorné čerpadlo. Tým sa v hospodárnosti tento systém chladenia dostáva pred bežne dostupné aktívne systémy ako napríklad klimatizácie, ktoré naviac nie sú väčšinou konštruované pre trvalé vykurovanie po celú vykurovaciu sezónu.

Pri bežnom chode tepelného čerpadla v režime vykurovania je všetko ako zvyčajne. Nemrznúca kvapalina zo zdroja tepla cirkuluje cez studený výmenník tepla – výparník, predáva nízkopotenciálne teplo chladivu a na kondenzátore tepelného čerpadla prebieha predávanie tepla s vysokou teplotou do vykurovacej sústavy. Kompresor pri tomto režime musí byť v chode.

Pre viac informácií prosím pozrite stránku IVAR SK.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Jan Jokeš, technický manažér

Soubory

Súvisiace kategórie

Související články

Vetranie so spätným získavaním tepla

Vetranie so spätným získavaním tepla

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Výber a návrh tepelných čerpadiel

Výber a návrh tepelných čerpadiel