Návrhový softvér HT 2000 verzia 9.1.9 je prakticky orientovaný, modulárny softvérový program pre autorizovaných projektantov vykurovania a realizačné firmy, určený na návrhy sálavých vykurovacích systémov podlahového a stenového vykurovania v súlade s STN EN 1264.

Vďaka pohodlnému a rýchlemu zadávaniu údajov je možné rýchlo navrhnúť a získať dáta, najmä s ohľadom na rad prevádzkových a technických parametrov, s ktorými musí užívateľ počítať. V dátových sadách sú importované produkty z ponuky spoločnosti IVAR CS, ktoré sú pravidelne aktualizované. Výstup výsledkov je možné vykonať dodatočne v súboroch PDF alebo RTF, niekedy aj v súboroch XLS.

V prípade záujmu o uvedený návrhový softvér, alebo ďalšie technické podklady, môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich obchodno-technických zástupcov (podľa príslušného regiónu) alebo technického manažéra viď kontakty. 

Licenčné kódy, potrebné na inštaláciu firemného softvéru HT 2000 verzie 9.1.9 pre nových užívateľov, Vám poskytne kolegyňa Kateřina Jandová na telefónnom čísle +420 315 785 211-2, e-mail  marketing@ivarcs.cz