Výpočtový softvér HT 2000 verzia 8.6 je prakticky orientovaný, modulárny softvérový program pre autorizovaných projektantov a realizačné firmy, určený k výpočtom sálavých vykurovacích systémov podlahového a stenového vykurovania v súlade s STN EN 1264.

Vďaka pohodlnému a rýchlemu zadávaniu údajov je možné rýchlo vypočítať a získať dáta, najmä s ohľadom na rad prevádzkových a technických parametrov, s ktorými musí užívateľ počítať. V dátových sadách sú importované produkty z ponuky spoločnosti IVAR CS, ktoré sú pravidelne aktualizované. Výstup výsledkov možno vykonať dodatočne v súboroch PDF alebo RTF, niekedy aj v súboroch XLS.

V prípade záujmu o uvedený výpočtový softvér alebo ďalšie technické podklady, môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich obchodno technických zástupcov (podľa príslušného regiónu) či technických manažérov pozri http://www.ivarsk.sk/sk/kontakty-sr, prípadne marketingové oddelenie p. Kateřinu Jandovu na telefóne +420 315 785 211-2, e-mail marketing@ivarcs.cz .