V spolupráci so spoločnosťou PROTECH Nový Bor sme pre Vás pripravili novú aktualizovanú firemnú verziu nasledujúcich programov PROTECH – IVAR CS pod označením CD 666. Predmetom tejto firemnej verzie sú nižšie uvedené programy, určené pre návrh a spracovanie komplexných projektov s využitím produktov z ponuky spoločnosti IVAR CS.  

Aktualizovaný bol i program ZZHP – stropy pre návrh sálavého stropného chladenia / vykurovania systému IVARCLIMA. Pre bližšie zoznámenie s novým programom ZZHP – stropy sú k dispozícii inštruktážne videá na odkaze http://www.protech.cz/soubory/verejne/IVAR stropy.7z

Nová firemná verzia programov PROTECH – IVAR CS CD 666 obsahuje:

  • Program ZZHP - stropy
  • Program DIMOS - dimenzovanie vykurovacích sústav
  • Program PODLAHY - podlahové vykurovanie, rozšírený o výpočet suchých systémov a o výpočet chladenia
  • Program ROVO - návrh vnútorných vodovodov
  • Aktualizované katalógy spoločnosti IVAR CS – ventily, rúrky, fancoily, fitingy, čerpadlá, podlahové komponenty, tepelné izolácie a tepelné čerpadlá
  • Aktuálny katalóg telies KORADO a MINIB

Neregistrovaní záujemcovia si môžu po vyplnení registračných údajov ZADARMO stiahnuť celý balík týchto programov s aktualizovanú databázu produktov spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. Ak máte problémy s vyplnením registračného formulára alebo so stiahnutím súboru, kontaktujte p. Kateřinu Jandovou na telefóne +420 315 785 211-2 alebo na e-mailovej adrese marketing@ivarcs.cz.

Registrovaní užívatelia budú informovaný firemným e-mailom, v ktorom nájdu odkaz pre inštaláciu aktualizovanej firemnej verzie CD 666. V prípade, že firemný e-mail neobdržíte je nutné kontaktovať marketingové oddelenie na e-mailovej adrese marketing@ivarcs.cz.

Ak budete mať problémy s niektorým z uvedených programov PROTECH, kontaktujte prosím zákaznícke oddelenie spoločnosti PROTECH na tel./fax +420 487 727 254 alebo e-mailu protech@protech.cz.

V prípade záujmu o technické podklady spoločnosti IVAR CS, môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich obchodno-technických zástupcov (podľa príslušného regiónu) či technických manažérov, kontakty pozri https://www.ivarsk.sk/kontakty/

Registračné údaje

Ako subjekt osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári som uzrozumený s ich použitím v rámci obchodnej činnosti správcu - spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. so sídlom Nelahozeves II, Velvarská 9 – Podhořany, případně zpracovatele, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.