NOVÁ VERZIA FIREMNÉHO GRAFICKÉHO výpočtového SOFTWARE TechCON X 9.2 ICS

 

Vážení partneri,

chceli by sme Vás informovať, že na základe zvýšeného záujmu o novú firemnú verziu moderného grafického výpočtového programu TechCON X 9.2 ICS bolo rozhodnuté vedením spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. o zakúpení multilicencie, ktorá nám umožní vyjsť v ústrety všetkým potencionálnym záujemcom nielen o program ako taký, ale aj o spoluprácu s našou spoločnosťou.

Nová verzia 9.2 vytvorená na novej platforme TechCON X je svojím prevedením prelomová, prináša nový dizajn a výrazne zjednodušuje prácu s programom. Dôvodom vzniku tejto novej verzie je príprava programu na projektovanie v BIM. Spoločnosť ATCON systems plánuje v nasledujúcom roku prípravu modulu pre export projektov do BIM. Aby toto bolo možné, musel program TechCON prejsť zásadnou rekonštrukciou, keďže projekty v BIM sú náročné a v súčasných verziách by sa dali len ťažko vytvoriť.

Pre urýchlenie kreslenie je úplne zjednodušené napojenie vykurovacích telies a okruhov podlahového vykurovania / chladenia. Pre rýchlu zmenu vlastností (a rýchly prehľad) celých častí projektu je zavedené pevné okno vlastností a doplnené rozsiahle prehľady plošných systémov. Pre prípadné zmeny v priebehu realizácie je doplnená plne automatická výmena elementov bez odpojenia potrubia a s automatickou výmenou armatúr u vykurovacích telies. Vzhľadom k veľkému množstvu funkcií je sprehľadnené celé ovládanie programu a podľa potreby je umožnené meniť veľkosť dialógových okien. Program je upravený pre prácu na viacerých monitoroch a celkovo je doladené množstvo existujúcich funkcií.

Záujemcovia si môžu po vyplnení registračných údajov ZADARMO stiahnuť uvedený program s aktualizovanú databázu produktov spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. Ak máte problémy s vyplnením registračného formulára alebo so stiahnutím súboru, kontaktujte p. Kateřinu Jandovou na telefóne +420 315 785 211-2 alebo na e-mailovej adrese marketing@ivarcs.cz.

V prípade záujmu o technické podklady spoločnosti IVAR CS môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich obchodno-technických zástupcov (podľa príslušného regiónu) či technických manažérov, kontakty pozri https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#persons

Na adrese https://www.techcon.sk/ nájdete i všetky ďalšie potrebné informácie, vrátane podrobného manuálu k ovládaniu. V prípade akýchkoľvek komplikácií či nejasností, kontaktujte Oddelenie technickej podpory a HOTLINE spoločnosti ATCON Systems na telefóne +421 2/4342 6326, e-mailu hotline@techcon.sk alebo priamo z programu cez menu: S.O.S -> Pomoc pri riešení problému HOTLINE, kde môžete priamo poslať i problémový projekt.

Veríme, že prípadné využívanie novej verzie programu TechCON X 9.2 ICS bude pre Vás v budúcnosti prínosom.

Inštruktážne videá k novej verzii programu nájdete na:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA2g5gLohho5YVplnyDxPfFhe_oblgYOo

 

Registračné údaje

Ako subjekt osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári som uzrozumený s ich použitím v rámci obchodnej činnosti správcu - spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. so sídlom Nelahozeves II, Velvarská 9 – Podhořany, případně zpracovatele, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.