NOVÁ VERZIA FIREMNÉHO GRAFICKÉHO VÝPOČTOVÉHO SOFTVÉRU TechCON X 10.2

 

Vážení partneri,

chceli by sme Vás informovať, že na základe pozitívne sa rozvíjajúcej spolupráce s partnermi v oblasti projekcie, vedenie spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. rozhodlo o zakúpení novej firemnej verzie moderného grafického výpočtového programu TechCON X vo verzii 10.2.

Nová verzia firemného programu je poskytovaná zadarmo, aby sme ju boli schopní sprístupniť všetkým potenciálnym záujemcom nielen o program samotný, ale aj o spoluprácu s našou spoločnosťou.

Čo nová verzia ponúka?

Výrazne jednoduchšie doladenie výpočtu plošných sálavých systémov. Vykurovacím okruhom je možné nastaviť tlakovú stratu a prietok tak, že priamo napíšete požadovanú hodnotu. Chybové hlásenia už nie je potrebné vyhľadávať v zoznamoch, ale zobrazia sa pri presunutí kurzora nad riadok okruhu.

Vylepšený výpočet pre spojené okruhy a možnosť ich počítať v rámci jednej miestnosti. Spojené okruhy sa dajú jednoducho vyladiť. Hodnotu ∆T môžete nastaviť nezávisle pre hlavný okruh, čo znamená, že zmena ∆T spojeného okruhu už neovplyvní ∆T iných kruhov v miestnosti. Celkový prietok a tlakovú stratu spojených okruhov je možné vyladiť jednoducho priamo zadaním požadovanej hodnoty. Program presne indentifikuje chyby spojených okruhov a oznámi, že nastal problém. Výsledky sa zobrazia okamžite presunutím kurzora nad riadok okruhu.

Vylepšený návrh stropných (stenových panelov – suchý systém). Zostatkové dispozičné tlaky v dôsledku zapojenia panelov rôznych veľkostí program automaticky eliminuje rozložením prietoku medzi panelmi. Zadaním minimálneho prietoku je možné eliminovať laminárne prúdenie panelmi. Program automaticky kontroluje potrebný typ potrubia pri zadávaní prípojky panelu.

Mokré aj suché stropné systémy je možné zadávať aj do šikmých strešných rovín.

Materiál a typ potrubia je možné zmeniť aj priamo vo výpočtovom dialógu.

Nová verzia 10.2 už ponúka nové suché systémy podlahového vykurovania spoločnosti IVAR CS.

Záujemcovia si môžu po vyplnení registračných údajov ZADARMO stiahnuť uvedený program s aktualizovanou databázou produktov spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. Ak máte problémy s vyplnením registračného formulára alebo so stiahnutím súboru, kontaktujte pani Kateřinu Jandovú na telefónnom čísle +420 315 785 211-2 alebo na e-mailovej adrese marketing@ivarcs.cz.

V prípade záujmu o technické podklady spoločnosti IVAR CS môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich obchodno-technických zástupcov (podľa príslušného regiónu) alebo technického manažéra, viď kontakty.

Na adrese https://www.techcon.sk/ nájdete aj všetky ďalšie potrebné informácie, vrátane podrobného manuálu na ovládanie. V prípade akýchkoľvek komplikácií alebo nejasností v programe kontaktujte Oddelenie technickej podpory a HOTLINE spoločnosti ATCON Systems na telefónnom čísle +421 2/4342 6321, či e-mailom na hotline@techcon.sk alebo priamo z programu cez menu: S.O.S -> Pomoc pri riešení problému HOTLINE, kde môžete priamo poslať aj problémový projekt.

Veríme, že prípadné využívanie novej verzie programu TechCON X 10.2 bude pre Vás v budúcnosti prínosom.

Inštruktážne videá k novej verzii programu nájdete na:
TechCON X (verzia 10) - Kompletné predstavenie novej verzie 10.0 - YouTube

Registračné údaje

Ako subjekt osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári som uzrozumený s ich použitím v rámci obchodnej činnosti správcu - spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. so sídlom Nelahozeves II, Velvarská 9 – Podhořany, případně zpracovatele, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.