AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

DAB.AQUAJET, DAB.AQUAJETINOX, DAB.AQUAJET-INOX, IVAR.AQUAJET, IVAR.AQUAJETINOX

Automatické vodárne so samonasávacími čerpadlami vhodné pre zásobovanie domov, chát, chalúp, atď.
Jednofázový uzatvorený asynchrónny motor chladený vonkajšou ventiláciou
Tepelná ochrana motora a kondenzátor vstavané

Stupeň krytia svorkovnice: IP55
Trieda izolácie: F
Prevádzkový rozsah: do 5,4 m3/h s výtlakom až do 61 m
Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +40 °C
Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných látok a abrazívnych látok, neagresívna, neviskózna, nekryštalizujúca, chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode 
Max. teplota okolia: +40 °C
Max. pracovný tlak: 8 bar (800 kPa)
Nádrže s pružným vakom

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60121345 DAB.AQUAJET AQUAJET 82 M-G/20 automatická domáca vodáreň *AD* 1 ks akcia 463,60 EUR 342,00 EUR
82M24L IVAR.AQUAJET AQUAJET 82M/24 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 24l *AD* 1 ks akcia 401,00 EUR 318,00 EUR
82M50L IVAR.AQUAJET AQUAJET 82 M/50 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD* 1 ks akcia 529,24 EUR 394,00 EUR
82M50LMT IVAR.AQUAJET AQUAJET 82 M/50 domáca vodáreň s ochranou MT *AD* 1 ks akcia 579,95 EUR 444,00 EUR
82M80L IVAR.AQUAJET AQUAJET 82 M/80 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD* 1 ks akcia 633,47 EUR 475,00 EUR
82M80LMT IVAR.AQUAJET AQUAJET 82 M/80 domáca vodáreň s ochranou MT *AD* 1 ks akcia 681,18 EUR 522,00 EUR
60121344 DAB.AQUAJET AQUAJET 102 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 581,47 EUR
102M50L IVAR.AQUAJET AQUAJET 102 M/50 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD* 1 ks akcia 554,00 EUR 443,00 EUR
102M80L IVAR.AQUAJET AQUAJET 102 M/80 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD* 1 ks akcia 699,08 EUR 524,00 EUR
60141881 DAB.AQUAJET AQUAJET 112 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 599,33 EUR
60141882 DAB.AQUAJET AQUAJET 92 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 569,75 EUR
60141883 DAB.AQUAJET AQUAJET 132 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 599,33 EUR
60141884 DAB.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 82 M-G/20 automatická domáca vodáreň 1 ks 504,87 EUR
82MINOX24L IVAR.AQUAJETINOX AQUAJET-INOX 82 M/24 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 24l *AD* 1 ks akcia 489,00 EUR 353,00 EUR
60141885 DAB.AQUAJET-INOX AQUAJET-INOX 102 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 632,81 EUR
102MINOX50L IVAR.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 102 M/50 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD* 1 ks akcia 579,00 EUR 462,00 EUR
102MINOX50LMT IVAR.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 102 M/50 domáca vodáreň s ochranou MT *AD* 1 ks akcia 665,67 EUR 510,00 EUR
102MINOX80L IVAR.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 102 M/80 domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD* 1 ks akcia 678,80 EUR 543,00 EUR
102MINOX80LMT IVAR.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 102 M/80 domáca vodáreň s ochranou MT *AD* 1 ks akcia 766,90 EUR 587,00 EUR
60141886 DAB.AQUAJET-INOX AQUAJET-INOX 112 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 651,79 EUR
102MINOX60L IVAR.AQUAJETINOX AQUAJETINOX 102 M/60 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 60l 1 ks 601,45 EUR
60141888 DAB.AQUAJET-INOX AQUAJET-INOX 132 M-G Automatická domáca vodáreň 1 ks 651,79 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.