AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE

DAB.1 KVC, DAB.2 KVC, DAB.3 KVC

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými vertikálnymi viacstupňovými nerezovými čerpadlami KVC na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom, elektrickým rozvádzačom riadená tlakovým snímačom 4-20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku. Elektrický rozvádzač  obsahuje elektronickú riadiacu jednotku, ktorá vyhodnocuje údaje z proporcionálneho tlakového snímača a podľa nastavených požiadaviek ovláda stykače pre spúšťanie elektromotorov čerpadiel. Súčasťou sú elektronické nadprúdové ochrany, systém striedaní poradia čerpadiel, algoritmy samokontroly, možnosť pripojenia ďalších vstupov, ručné ovládanie, stavová a výstupná signalizácia apod.

Prevádzkový rozsah: od 1 do 36 m3/h
Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných alebo abrazívnych látok, neviskózna, neagresívna, nekryštalizovaná a chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode
Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do + 50 °C
Maximálna teplota okolia: + 40 °C
Maximálny pracovný tlak: PN16
Špeciálne vyhotovenie na vyžiadanie
Stupeň krytia: IP44

 

Súčasťou každej stanice je 18litrová tlaková nádoba pre každé čerpadlo a výtlačné a sacie potrubie z nerez ocele AISI 304

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60122105 DAB.1 KVC 1 KVC 75/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 297,96 EUR
60122109 DAB.1 KVC 1 KVC 55/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 298,72 EUR
60122111 DAB.1 KVC 1 KVC 45/120 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 346,17 EUR
60179965 DAB.1 KVC 1 KVC 65/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 571,94 EUR
60179966 DAB.1 KVC 1 KVC 70/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 673,72 EUR
60179967 DAB.1 KVC 1 KVC 85/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 1 711,99 EUR
60122127 DAB.2 KVC 2 KVC 30/50 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC 1 ks 3 873,98 EUR
60122134 DAB.2 KVC 2 KVC 45/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 221,43 EUR
60122135 DAB.2 KVC 2 KVC 55/80 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 259,69 EUR
60122137 DAB.2 KVC 2 KVC 45/120 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 637,76 EUR
60179972 DAB.2 KVC 2 KVC 45/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 734,95 EUR
60179974 DAB.2 KVC 2 KVC 65/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 781,63 EUR
60179976 DAB.2 KVC 2 KVC 45/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 855,10 EUR
60179977 DAB.2 KVC 2 KVC 60/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 885,71 EUR
60179978 DAB.2 KVC 2 KVC 70/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 4 968,37 EUR
60179979 DAB.2 KVC 2 KVC 85/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu KVC 1 ks 5 045,66 EUR
60179981 DAB.3 KVC 3 KVC 45/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 6 887,76 EUR
60179982 DAB.3 KVC 3 KVC 65/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 6 961,22 EUR
60179983 DAB.3 KVC 3 KVC 45/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 8 197,96 EUR
60179984 DAB.3 KVC 3 KVC 60/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 8 237,76 EUR
60179985 DAB.3 KVC 3 KVC 70/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 8 354,85 EUR
60179986 DAB.3 KVC 3 KVC 85/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC 1 ks 8 480,36 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.