AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÝM MENIČOM ADAC

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÝM MENIČOM ADAC

DAB.1 KVE ADAC, DAB.2 KVE ADAC, DAB.3 KVE ADAC

1/2/3 KVE ADAC sú tlakové stanice s 1,2 alebo 3 odstredivými vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami, vhodné pre použitie v domácom prostredí alebo pre poľnohospodárske aplikácie a priemysel pre čerpanie teplej vody až do 90 °C. Použitie odstredivých elektrických čerpadiel s vertikálnou osou zabezpečuje vysoký výkon. Obzvlášť sa vyznačujú vhodnou inštaláciou do obmedzeného priestoru, robustnousťou a vysokou spoľahlivosťou. Použitie meniča ADAC zaručuje výkon, ktorý sa môže prispôsobiť rôznym požiadavkám systému pri stálom tlaku.


VYHOTOVENIE:
- 1,2 alebo 3 vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá KVE 6-10
- Galvanicky povrchovo upravená oceľová základová doska so štyrmi pryžovými antivibračnými pätkami
- Sacie a výtlačné potrubie z galvanicky upravenej ocele
- Na výtlaku každého čerpadla guľový ventil
- Na saní každého čerpadla guľový ventil a spätná klapka
- Zaslepenie pre nepoužité konce sacieho a výtlačného potrubia
- Na výtlačnom potrubí kontrolný manometer s obslužným ventilom
- 1 riadiaca jednotka ADAC na výtlaku každého čerpadla

 • Prevádzkový rozsah: od 0,5 do 42 m3/h s výtlakom až do 132 m
 • Čerpaná kvapalina: čistá bez pevných alebo abrazívnych látok, neviskózna, neagresívna, nekryštalizovaná a chemicky neutrálna vlastnosťami blízka vode
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +90 °C
 • Maximálna teplota okolia: +40 °C
 • Maximálny pracovný tlak: PN16 (16 barov)
 • Stupeň krytia: IP44
 • Špeciálne vyhotovenie: na vyžiadanie napätie alebo frekvencia, ktoré nie sú uvedené
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60185040 DAB.1 KVE ADAC 1 KVE 6/11 M ADAC Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 2 597,01 EUR
60185041 DAB.1 KVE ADAC 1 KVE 10/6 M ADAC Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 2 400,63 EUR
60170226 DAB.2 KVE ADAC 2 KVE 6/7 T+N automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom ADAC 1 ks 5 417,27 EUR
60183072 DAB.2 KVE ADAC 2 KVE 6/15 T+N automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom ADAC 1 ks 6 700,43 EUR
60170229 DAB.2 KVE ADAC 2 KVE 10/5 T+N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom ADAC 1 ks 5 252,24 EUR
60170230 DAB.2 KVE ADAC 2 KVE 10/6 T+N automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom ADAC 1 ks 5 492,12 EUR
60170231 DAB.2 KVE ADAC 2 KVE 10/8 T automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom ADAC 1 ks 7 900,43 EUR
60185042 DAB.3 KVE ADAC 3 KVE 10/6 T+N ADAC Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 8 462,69 EUR
60185043 DAB.3 KVE ADAC 3 KVE 10/8 T ADAC Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 11 309,81 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.