AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÝM MENIČOM

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÝM MENIČOM

DAB.2 EURO AD, DAB.2 EUROINOX AD, DAB.2 JET AD

Automatické tlakové stanice s dvomi čerpadlami JET, EURO alebo s dvomi čerpadlami EUROINOX so samonasávaciou funkciou. Sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore.
Čerpadlá EUROINOX umožňujú čerpanie kvapalín s obsahom voľných plynov.

VYHOTOVENIE:
2 viacstupňové odstredivé čerpadlá JET, EURO alebo EUROINOX.
Galvanicky povrchovo upravená oceľová základová doska so štyrmi pryžovými antivibračnými pätkami.
Oceľové sacie a výtlačné potrubie s galvanickou povrchovou úpravou.
Na výtlaku každého čerpadla guľový ventil.
Na saní každého čerpadla guľový ventil a spätná klapka.
2 liatinové, galvanicky povrchovo upravené zaslepovacie viečka pre sacie a výtlačné potrubie.
Na výtlačnom potrubí kontrolný manometer s obslužným ventilom.
1 riadiaca jednotka ACTIVE DRIVER PLUS na výtlaku každého čerpadla.
18 litrová tlaková nádoba pre každú stanicu.
1 ochranný rozvádzač.

Prevádzkový rozsah: od 0,4 až do 15 m3/h s výtlakom až do 68 m
Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných alebo abrazívnych látok, neviskózna, neagresívna, nekryštalizovaná a chemicky neutrálna charakteristikou blízka vode
Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do + 40 °C
Maximálna teplota okolia: + 40 °C
Maximálny pracovný tlak: PN10 (10 barov)
Stupeň ochrany: IP44

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
500140040 DAB.2 JET AD 2 JET AD 132 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 3 653,57 EUR
500140070 DAB.2 JET AD 2 JET AD 151 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 4 724,23 EUR
500140090 DAB.2 JET AD 2 JET AD 251 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 4 960,71 EUR
500140280 DAB.2 JET AD 2 EURO AD 40/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 3 968,88 EUR
500140380 DAB.2 JET AD 2 EUROINOX AD 40/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 4 431,89 EUR
500140260 DAB.2 EURO AD 2 EURO AD 50/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 3 904,59 EUR
500140360 DAB.2 EUROINOX AD 2 EUROINOX AD 50/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom 1 ks 4 353,83 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.