OVLÁDACÍ PANEL PRE 3 ČERPADLÁ

OVLÁDACÍ PANEL PRE 3 ČERPADLÁ

DAB.PRISLUSENSTVI ED
Kontrolný panel chráni čerpadlá proti preťaženiu, skratu alebo nadmernému otepleniu istiacimi prístrojmi s manuálnym resetom. Typy E3D9M, E9D6MHS, od E3D12T do E3D90T SD umožňujú pripojenie signálu cez tepelnú ochranu, pokiaľ je ním čerpadlo vybavené. Panel je dodávaný kompletný so svorkami pre pripojenie motoru čerpadla a plavákových spínačov. Je doplnený svorkami pre použitie alarmového plaváku a svorkami (bezpotencionálny kontakt) pre diaľkové spustenie akustického alebo svetelného alarmu. Typ E3D9MHS je vybavený automatickým zariadením pre zvýšenie rozbehového momentu.
Súčasťou dodávky:
 • Hlavný spínač s uzamykateľnými dvierkami (s výnimkou jednofázovej verzie)
 • Vlastný ochranný transformátor pre napájanie
 • Tlačítko na prednom paneli pre ručnú prevádzku (jednofázová verzia)
 • Spínač na prednom paneli pre ručnú prevádzku – 0 – Automatická prevádzka
 • Chybové hlásenie
 • Signalizácia chodu čerpadla
 • Signalizácia stavu napätia
 • Rozsah okolitej teploty: od -10 °C do +40 °C
 • Stupeň krytia: IP55
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60170030 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D0,9M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 1 915,38 EUR
60170032 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D2,25M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 1 915,38 EUR
60170033 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D3M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 1 915,38 EUR
60170035 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D9M 40uF Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 1 928,57 EUR
60170037 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D9M HS Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 409,89 EUR
60170039 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D4,5M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 329,12 EUR
60170041 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D6M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 1 688,74 EUR
60170042 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D7,2M Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 746,98 EUR
108330440 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D3T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 476,65 EUR
108330450 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D4,5T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 476,65 EUR
60115082 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D7,5T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 487,36 EUR
60170069 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D12T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 460,16 EUR
60170070 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D22,5T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 550,00 EUR
60170071 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D33T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 592,03 EUR
60170049 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D42T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 582,97 EUR
60170050 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D45T Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 2 628,30 EUR
60170051 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D22,5T SD Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 3 346,98 EUR
60170072 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D45T SD Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 4 233,79 EUR
60170073 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D60T SD Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 4 570,05 EUR
60170074 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D75T SD Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 6 699,73 EUR
60170052 DAB.PRISLUSENSTVI ED E3D90T SD Ovládací panel (pre 3 čerpadlá) 1 ks 7 512,36 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.