PLASTOVÉ NÁDRŽE PRE ESYBOX

PLASTOVÉ NÁDRŽE PRE ESYBOX

DAB.ESYTANK

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie ESYBOX. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posilnení tlaku z vodovodného rozvodu.

Rozširovacia nádrž pre ESYTANK je dodávaná bez príslušenstva alebo i s pripojovacou základňou ESYDOCK. Nádrž môže byť pripojená na troch stranách (z bočných a zadnej strany), pomocou ESYTANK spájacej sady, je možné systém rozšíriť až na potrebnú kapacitu.

Spájacia sada sa skladá z objímky PVC s tesnením (D.160 mm L= 150), 2PVC zarovnávacích rúrok (D.50 mm x L= 60) a spojovacej matice, pre možnosť pripojenia      2-čerpadiel. Táto sada umožňuje pripojenie niekoľkých ESYTANK alebo medzi ESYTANK a rozširovacou nádržou

Sada pre výtlak E.SYTANK. Voliteľné príslušenstvo sa skladá z 1" PP potrubia. Sada umožňuje pripojenie výtlaku pre samostatnú nádrž ESYTANK alebo s pomocou SPOJOVACEJ SADY umožňuje prepojenie niekoľkých ESYTANK a ESYBOX k vytvoreniu tlakových posilňovacích jednotiek skladajúcich sa z niekoľkých čerpadiel a nádrží.

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60161819 DAB.ESYTANK ESYTANK plastová nádrž - 500l *AD* 1 ks akcia 1 329,92 EUR 979,00 EUR
60186098 DAB.ESYTANK ESYTANK CAT5 plastová nádrž - 500l 1 ks 1 137,11 EUR
60166063 DAB.ESYTANK ESYTANK rozširovacia nádrž 1 ks 990,39 EUR
60166008 DAB.ESYTANK ESYTANK spojovacia sada 1 ks 113,50 EUR
60162079 DAB.ESYTANK ESYTANK sada pre výtlak 1 ks 84,39 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.

Články

Odčerpávanie odpadovej vody - GENIX

Odčerpávanie odpadovej vody - GENIX