PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

DAB.FEKA VS
Celonerezové ponorné kalové čerpadlo s presne liatym obežným kolesom, vhodné pre čerpanie odpadovej a kalovej vody, obsahujúcej pevné látky s priemerom až 50 mm. Dodáva sa s 10 metrovým káblom H07 RN–F, kábel jednofázovej verzie je zakončený Schuko vidlicou.

Prevádzkový rozsah: od 0 do 32 m3/h s dopravnou výškou až 14 m
Čerpaná kvapalina: odpadová a splašková voda všeobecne, neagresívna
Rozsah teploty kvapaliny:
od 0°C a do + 35°C pre domáce použitie (EN 60335 - 2 - 41)
od 0°C a do + 50°C pre ostatné použitie
Maximálna teplota okolia pre prevádzku čerpadla s čiastočne ponoreným motorom: + 40°C
Maximálna hĺbka ponorenia: 10 m
Inštalácia: pevná alebo prenosná, v zvislej polohe
Motor: suchý, asynchrónny, hermeticky uzavretý, chladený ponorením do čerpanej kvapaliny
Dvojitá mechanická upchávka s vloženou olejovou komorou.

M: jednofázové
T: trojfázové
A: automatické s plavákom
NA: bez plaváku

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
103040000 DAB.FEKA VS FEKA VS 550 M-A Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 609,89 EUR
103040010 DAB.FEKA VS FEKA VS 550 M-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 605,77 EUR
103040020 DAB.FEKA VS FEKA VS 550 T-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 644,92 EUR
103040040 DAB.FEKA VS FEKA VS 750 M-A ponorné kalové čerpadlo *AD* 1 ks akcia 736,05 EUR 490,00 EUR
103040050 DAB.FEKA VS FEKA VS 750 M-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 631,52 EUR
103040060 DAB.FEKA VS FEKA VS 750 T-NA ponorné kalové čerpadlo *AD* 1 ks akcia 774,09 EUR 519,00 EUR
103040080 DAB.FEKA VS FEKA VS 1000 M-A Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 712,91 EUR
103040090 DAB.FEKA VS FEKA VS 1000 M-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 708,79 EUR
103040100 DAB.FEKA VS FEKA VS 1000 T-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 748,97 EUR
103040120 DAB.FEKA VS FEKA VS 1200 M-A ponorné kalové čerpadlo *AD* 1 ks akcia 865,04 EUR 582,00 EUR
103040130 DAB.FEKA VS FEKA VS 1200 M-NA Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 757,21 EUR
103040140 DAB.FEKA VS FEKA VS 1200 T-NA Ponorné kalové čerpadlo *AD* 1 ks akcia 897,60 EUR 603,00 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.