PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

DAB.FEKA

FEKA 1400 - 1800

 •  Asynchrónny, ponorný motor pre trvalú prevádzku
 • Štandardná tepelná ochrana vo vinutí, vyvedená viacžilovým vodičom
 • Čerpadlá musia byť vybavené systémom pre riadenie a ochranu dodávaným samostatne
 • Stupeň krytia: IP68
 • Trieda izolácie: F
 • Vyrobené podľa normy CEI 2-3
 • Maximálna hĺbka ponorenia: 10 m
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do + 55 °C
 • Čerpaná kvapalina: splašky a surová voda obsahujúca častice alebo dlhé vlákna, neagresívna
 • Prevádzkový rozsah od 3 do

FEKA 2000

Robustné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom

 • Asynchrónny ponorný motor pre trvalú prevádzku, dvoj alebo štvorpólový
 • Tepelná ochrana vo vinutí musí byť pripojená do systému riadenia a ochrany
 • Stupeň el. krytia: IP68
 • Trieda izolácie: F
 • Vyrobené podľa normy CEI 2-3
 • Štandardné napätie: trojfázové 400 V/50 Hz
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +55 °C
 • Elektrický kábel: 10 m neoprén, H07 RN-F
 • Maximálna hĺbka ponorenia: 20 m
 • Inštalácia: pevná alebo prenosná vo zvislej polohe
 • Prevádzkový rozsah: od 3 do 39 m3/h s výtlakom až do 17 m

FEKA 2500/2700

Liatinové ponorné čerpadlá s vírivým obežným kolesom, vhodné pre čerpanie odpadovej vody s obsahom pevných častíc do maximálneho
priemeru 62 mm. Telo motora, hydraulická časť a obežné koleso z liatiny EN GJL 200.
Mechanická upchávka karbid kremíku/karbid kremíku v olejovej komore. Suchý asynchrónny uzatvorený motor. Jednofázové verzie môžu byť
vybavené plavákovým spínačom.
* Pre jednofázové verzie: Kondenzátor a nadprúdová ochrana sú umiestnené v externej riadiacej jednotke, ktorá sa dodáva so zástrčkou Schuko. Pre trojfázové verzie: tepelná a nadprúdová ochrana je na zodpovednosti užívateľa.

 • Stupeň krytia: IP68
 • Trieda izolácie: F
 • Nepretržitá prevádzka možná pri úplne ponorenom čerpadle. Štandardne sa dodáva s 10 m H07RN-F káblom
 • Prevádzkový rozsah: od 6 do 48 m3/h s výtlakom až do 17 m
 • Čerpaná kvapalina: neagresívne odpadové vody
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +40 °C
 • Maximálna hĺbka ponorenia: 20 m
 • Inštalácia: prenosná, vo zvislej polohe
 • Priechodnosť: 62 mm
 • Dodáva sa s prírubou UNI 1.092 PN 6
 • Zdvíhacie zariadenie je k dispozícii: viď príslušenstvo

FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300

Liatinové ponorné čerpadlá s vírivým obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd s obsahom pevných častíc s priemerom 80-108 mm. Jednokanálové obežné koleso (verzia 6000) a trojkanálové obežné koleso (verzia 8000). Telo motoru, hydraulická časť a obežné koleso z liatiny EN GJL 200. Mechanická upchávka karbid kremíku / karbid kremíku v olejovej komore. Suchý asynchrónny uzatvorený motor. Tepelná a nadprúdová ochrana je inštalovaná vo vinutí motora.

 • Stupeň krytia: IP68
 • Trieda izolácie: F
 • Nepretržitá prevádzka možná pri úplne ponorenom čerpadle. Štandardne sa dodáva s napájacím káblom H07RN-F 10 m
 • Priechodnosť: 80-108 mm
 • Prevádzkový rozsah: od 36 do 780 m3/h s výtlakom až do 28 m
 • Čerpaná kvapalina: neagresívne odpadové vody
 • Priechodnosť: 80 - 108 mm
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +40 °C
 • Maximálna hĺbka ponorenia: 20 m
 • Inštalácia: vo zvislej polohe
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
103019050 DAB.FEKA FEKA 6200.4 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 9 274,95 EUR
103019060 DAB.FEKA FEKA 6250.4 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 12 752,36 EUR
103019070 DAB.FEKA FEKA 6300.4 T Ponorné kalové čerpadlo       1 ks 13 579,57 EUR
60141737 DAB.FEKA FEKA 8150.6 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 16 455,88 EUR
60141738 DAB.FEKA FEKA 8200.6 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 18 171,74 EUR
60141739 DAB.FEKA FEKA 8250.6 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 19 058,82 EUR
60141740 DAB.FEKA FEKA 8300.6 T Ponorné kalové čerpadlo 1 ks 20 197,22 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.