SAMONASÁVACIE ČERPADLÁ

SAMONASÁVACIE ČERPADLÁ

DAB.JET, DAB.JETCOM, DAB.JETINOX
JET: Teleso čerpadla z liatiny
JETINOX: Teleso čerpadla z nereze
JETCOM: Teleso čerpadla z technopolyméru
 
• Čerpadlá typu JET so vstavaným ejektorom
  a jedným multifunkčným obežným kolesom
• Uzatvorený asynchrónny motor chladený
  vonkajšou ventiláciou
• Vstavaná tepelná ochrana a kondenzátor pri
  jednofázovej verzii
• Pre trojfázové motory je nutné použiť vhodnú
  ochranu motora proti preťaženiu
• Stupeň krytia: IP44
• Trieda izolácie: F
• Stupeň krytia svorkovnice: IP55 pre
  jednofázovú verziu
• Vyrobené podľa normy CEI 2-3 a CEI 61- 69
  (EN 60335-2-41)
• Prevádzkový rozsah:
  od 0,4 do 10,5 m3/h; s výtlakom až do 62 m
• Rozsah teploty kvapaliny:
  od 0 °C do + 35 °C pre domáce použitie
  (EN 60335 -2 – 41)
  od 0 °C do + 40 °C pre ostatné použitie
• Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných a abrazívnych látok, neagresívna, neviskózna,
  nekryštalizujúca, chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode
• Max. pracovný tlak:
  JET 6 bar (600 kPa)
  JETINOX 8 bar (800 kPa)
  JETCOM 6 bar (600 kPa)
  JET 200-300-151-251 8 bar (800 kPa)
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
102660040 DAB.JET JET 102 M samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 244,00 EUR 155,00 EUR
60179394 DAB.JET JET 102 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 267,00 EUR
102660060 DAB.JET JET 112 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 265,00 EUR
60179414 DAB.JET JET 112 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 277,00 EUR
102660100 DAB.JET JET 132 M Samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 262,00 EUR 168,00 EUR
60179413 DAB.JET JET 132 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 277,00 EUR
102160062 DAB.JET JET 151 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 572,00 EUR
60179886 DAB.JET JET 151 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 566,00 EUR
102160142 DAB.JET JET 200 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 570,00 EUR
60179888 DAB.JET JET 200 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 559,00 EUR
102160092 DAB.JET JET 251 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 652,00 EUR
60179885 DAB.JET JET 251 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 643,00 EUR
102160162 DAB.JET JET 300 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 602,00 EUR
60179887 DAB.JET JET 300 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 577,00 EUR
102660000 DAB.JET JET 62 M samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 205,00 EUR 125,00 EUR
102660020 DAB.JET JET 82 M samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 210,00 EUR 132,00 EUR
102660030 DAB.JET JET 82 T samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 210,00 EUR 132,00 EUR
102660080 DAB.JET JET 92 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 236,00 EUR
102670040 DAB.JETCOM JETCOM 102 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 240,00 EUR
60179396 DAB.JETCOM JETCOM 102 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 257,00 EUR
102670100 DAB.JETCOM JETCOM 132 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 254,00 EUR
60179417 DAB.JETCOM JETCOM 132 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 268,00 EUR
102670000 DAB.JETCOM JETCOM 62 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 197,00 EUR
102670020 DAB.JETCOM JETCOM 82 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 204,00 EUR
102670080 DAB.JETCOM JETCOM 92 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 226,00 EUR
102640040 DAB.JETINOX JETINOX 102 M samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 281,00 EUR 179,00 EUR
60179395 DAB.JETINOX JETINOX 102 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 301,00 EUR
102640060 DAB.JETINOX JETINOX 112 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 296,00 EUR
60179416 DAB.JETINOX JETINOX 112 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 312,00 EUR
102640100 DAB.JETINOX JETINOX 132 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 296,00 EUR
60179415 DAB.JETINOX JETINOX 132 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 312,00 EUR
102640020 DAB.JETINOX JETINOX 82 M samonasávacie čerpadlo *AD* 1 ks akcia 244,00 EUR 158,00 EUR
102640030 DAB.JETINOX JETINOX 82 T Samonasávacie čerpadlo 1 ks 238,00 EUR
102640080 DAB.JETINOX JETINOX 92 M Samonasávacie čerpadlo 1 ks 267,00 EUR
Máte záujem o naše produkty?

Kontaktné osoby

Obchodno - technickí zástupcovia

Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
 • PN, MY, NM, TN, IL, BN, PB, PU, PD, PE, ZA, BY, KM, CA, DK, NO, TS, MT, TR, TO
 • +421 907 814 459
 • pavlus@ivarcs.cz
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadaniePodklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace