SYSTÉM PRE VYUŽITIE PITNEJ A DAŽĎOVEJ VODY

SYSTÉM PRE VYUŽITIE PITNEJ A DAŽĎOVEJ VODY

DAB.PRISLUSENSTVI NBB
NBB je riešenie pre zásobovanie domácností pitnou alebo dažďovou vodou.

Základným konceptom je modularita prvkov ako napríklad možnosť kombinácie s ponorným
alebo povrchovým čerpadlom s frekvenčným meničom (ak nie je použité čerpadlo s
integrovanou elektronikou) a montážna sada, vrátane expanznej nádoby.
Vo všetkých kombináciách z ponuky je NBB systém charakteristický svojim kompaktným rozmerom
a komfortom vo verzii s frekvenčným meničom, ktorý znamená značnú úsporu energie.
NBB SADA sa skladá z nádrže s objemom 280 l, ktorá je vhodná i pre pitnú vodu v súlade s Európskou normou EN717 a EN13077. Ďalej je systém vybavený plniacim a prepadovým ventilom. Výberom prídavnej nádrže s potrebným príslušenstvom je možné
zdvojnásobiť kapacitu systému. Okrem NBB je potrebné zvoliť montážnu sadu zodpovedajúcu
typu čerpadla (alebo čerpadlo s meničom), ktoré bude najvhodnejšie pre danú aplikáciu (čerpadlo ani menič nie sú súčasťou sady
a musia byť objednané zvlášť). Sada inštalačnej sady je chápaná ako všetko príslušenstvo nutné pre inštaláciu čerpadla (alebo meniča) k NBB
nádrži. Pre inštaláciu sád s čerpadlom PULSAR EUROINOX je súčasťou inštalačnej sady taktiež 4 litrová expanzná nádoba.
 
• od 10 do 120l/min; s výtlakom až do 72 m
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60149355 DAB.PRISLUSENSTVI NBB KIT NBB WRAS Systém pre využitie pitnej a dažďovej vody - nádrž 280l 1 ks 1 005,58 EUR
60116646 DAB.PRISLUSENSTVI NBB SADA ACTIVE Inštalačná sada - pre NBB 1 ks 100,45 EUR
60123882 DAB.PRISLUSENSTVI NBB SADA EUROINOX Inštalačná sada - pre NBB 1 ks 262,28 EUR
60116638 DAB.PRISLUSENSTVI NBB SADA PULSAR Inštalačná sada - pre NBB 1 ks 570,31 EUR
60203517 DAB.PRISLUSENSTVI NBB KIT NBB DTRON2, DTRON3, ESYBOX DIVER 1 ks 349,83 EUR
60123556 DAB.PRISLUSENSTVI NBB KIT pre rozšírenie 1 ks 692,73 EUR
60123662 DAB.PRISLUSENSTVI NBB SADA DIVERTRON Inštalačná sada - pre NBB 1 ks 322,54 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.