Suché systémy podlahového vykurovania

Suché systémy podlahového vykurovania

Kontaktné osoby

Obchodno - technickí zástupcovia

Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Aké sú výhody teplovodného podlahového vykurovania?
  Teplovodné podlahové vykurovanie je nízkoteplotný, ekonomicky úsporný a esteticky nerušivý vykurovací systém. Ekonomiku prevádzky podlahového vykurovania je možné významným spôsobom pozitívne ovplyvniť kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi, ako sú napr. tepelné čerpadlá THERMIA. Využitím princípu prenosu tepla sálaním je možné dosiahnuť ďalšie úspory energií, a to v rozsahu 10 % až 13 %. Nezanedbateľnou výhodou podlahového vykurovania je aj estetika a čistota interiérov bez viditeľných rozvodov alebo zdrojov tepla.
 • Je možné si vyžiadať odborné školenie?
  Odborné školenia sú nami, ako dodávateľom viacvrstvového potrubia ALPEX odporúčané a realizované v školiacich strediskách v Podhořanoch pri Kralupách n. Vl. a v Jablonci n. N. Po dohode s príslušným obchodným zástupcom je možné ich realizovať po celej Českej republike. Na základe absolvovaného školenia obdrží každý účastník Certifikát. Uvedené odborné školenia na systém ALPEX sú zdarma.
 • Na akom princípe pracuje podlahové vykurovanie?
  Podlahové vykurovanie, ako nízkoteplotný vykurovací systém, využíva pre dosiahnutie požadovanej teploty v priestore vykurovaciu vodu s teplotou nižšou, ako klasické systémy radiátorové. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šírí do priestoru vo forme elektromagnetického žiarenia, prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Ďalšou nespornou výhodou podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v celom priestore a po celej ploche miestnosti.
 • Je možné systém rozvodu plynu ALPEX-GAS realizovať v podlahe a v zemi?
  Systém rozvodu plynu viacvrstvovým potrubím ALPEX – GAS je možné realizovať, ako skryté vedenie v podlahovej konštrukcii, pod omietkou steny, ale i ako hlavný rozvod od HUP v trase do objektu, pri zachovaní všetkých zásad uvedených v aktuálnej verzii Podnikovej technickej normy PTN 704 05.
 • Aká je odporúčaná skladba pre inštaláciu podlahového vykurovania?
  Ideálna skladba pre inštaláciu podlahového vykurovania je taká, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu vo vzťahu, či už je inštalácia podlahového vykurovania v podpivničenej alebo nepodpivničenej miestnosti, pevnostnej fixácii vykurovacej trubky a stabilite betónovej dosky. Vplyv na výškovú skladbu podlahového vykurovania má aj typ betónovej mazaniny. Za ideálnu konštrukčnú výšku podlahového vykurovania môžme považovať priestor medzi 150 až 200 mm.
 • Aká je životnosť viacvrstvového potrubia ALPEX?
  Viacvrstvové trubky ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky FRÄNKISCHE sú často testované podľa národných a európskych noriem, ktoré vyžadujú testovanie výrobkov za extrémnych podmienok, ako je vysoká teplota a tlak. S dosiahnutými výsledkami je trvanlivosť produktov určená výpočtom podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných metód. Pri viacvrstvových trubkách s hliníkovou vrstvou a plastových trubkách FRÄNKISCHE, je možné predpokladať životnosť 50 rokov.
 • Aký zmiešavací rozdeľovač je možné použiť pre podlahové vykurovanie v prípadoch, kedy je zdrojom vykurovania tepelné čerpadlo THERMIA?
  Stále častejšie sa pri inštaláciach podlahového vykurovania stretávame s nevhodne zvolenými a následne použitými typmi zmiešavacích zostáv, ktoré majú zabezpečiť zodpovedajúcu teplotnú reguláciu vykurovacej vody podlahového vykurovania. Predovšetkým sa jedná o zmiešavacie zostavy vo vzťahu k rôznym typom nízkoteplotných zdrojov, akými sú napr. tepelné čerpadlá THERMIA. Aká zmiešavacia zostava pre podlahové vykurovanie je tá správna? Jedinou v súčasnej dobe použiteľnou zmiešavacou zostavou pre podlahové vykurovanie je IVAR.UNIMIX, ktorá principiálne úplne novým spôsobom rieši prípravu vykurovacej vody pre systémy teplovodného podlahového vykurovania.
 • Aká záruka je poskytovaná na systém rozvodov z viacvrstvového potrubia ALPEX?
  Pri použití rozvodov k vykurovacím telesám alebo sanitárnych rozvodov z viacvrstvového potrubia ALPEX od nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE je v kombinácii s lisovacími fitingami IVAR.PRESS poskytovaná záruka po dobu 10 rokov s podmienkou dodržiavania pravidiel používania, prepravy, skladovania, inštalácie a prevádzky spotrebiteľom.
 • Je podlahové vykurovanie zdravotne závadné?
  Nedodržanie stanovených teplotných (hygienických) limitov podlahového vykurovania podľa ČSN EN 1264-1÷4 môže za určitých ďalších okolností spôsobiť problémy osobám v priestore sa vyskytujúcim. Predovšetkým sa jedná o problémy s krvným obehom. Základným predpokladom pre bezchybne fungujúce a zdravotne nezávadné podlahové vykurovanie, prevádzkované v príslušných teplotných limitoch nielen vykurovacej vody, ale aj nášlapnej vrstvy, je kvalitná projektová dokumentácia podlahového vykurovania spracovaná autorizovaným projektantom.
 • Požičiava spoločnosť IVAR SK lisovacie zariadenia pre realizáciu systémov ALPEX, ALPEX – GAS?
  Lisovacie zariadenia pre realizáciu systémov ALPEX, ALPEX – GAS ale aj IVAR.PRESS FITTING SYTEM je možné si vyžiadať prostredníctvom našich obchodných zástupcov a prostredníctvom objednávky náradia na internetovej stránke www.ivarsk.sk, v sekcii požičovňa náradia. Zapožičanie je na 14 dní ZDARMA. Kompletný cenník požičania, ako aj postup pri zapožičaní nájdete v sekcii požičovňa náradia.