BANSKÁ BYSTRICA – BYTOVÝ DOM

BANSKÁ BYSTRICA – BYTOVÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: teplovodné podlahové vykurovanie IVARTRIO a systém IVAR.PRESS FITTING SYSTEM
Použitý materiál: lisovaná uhlíková oceľ IVAR.IVCT v rozmeroch 18 až 42 mm a celkovom množstve 3 000 m
Dátum realizácie: 05/2020