BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM ČEREŠNE

BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM ČEREŠNE

Patrí do kategórií:

Použité technológie: automatická tlaková stanica DAB, nadzemná plastová nádoba ELBI
Použitý materiál: DAB.3 NKVE 10/14 T MCE 400-50 automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom, IVAR.ELCHO-2000 plastová nádoba nadzemná 2000 l
Termín realizácie: 9/2022