BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM KOPČIANKA

BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM KOPČIANKA

Patrí do kategórií:

Použité technológie: automatická tlaková stanica DAB, nadzemná plastová nádoba ELBI
Použitý materiál: DAB.3 ESYBOX MAX 80/120T automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom, IVAR.ELCHO-1000 plastová nádoba nadzemná 1000 l
Termín realizácie: 8/2022