BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM LIGET

BRATISLAVA – BYTOVÝ DOM LIGET

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: automatická tlaková stanica DAB
Použitý materiál: DAB.3 ESYBOX MAX 80/120T automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom
Termín realizácie: 6/2022