BRATISLAVA – KOLIBA RODINNÝ DOM

BRATISLAVA – KOLIBA RODINNÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: automatická tlaková stanica DAB
Použitý materiál: DAB.E.SYBOX TWIN automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom
Termín realizácie: 2/2022