BRATISLAVA – PONTON

BRATISLAVA – PONTON

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: čerpacia technika DAB
Použitý materiál: DAB.EVOPLUS obehové čerpadlá
Termín realizácie: 11/2020